کاربرد با اهمیت نرم افزارها در حوزه تحصیل و آموزش

شاید بتوان به جرات این مطلب را بیان کرد که در جهان امروزی که تقریبا همه ما با انواع و اقسام نرم افزارها و سخت افزارهای گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی خود احاطه شده ایم, در زمینه آموزش و تحصیلات نیز بایستی تا از روشهای سنتی تحصیلی کم کم فاصله گرفته و از برنامه های علمی نوین استقبال نمائیم. در این زمینه خوشبختانه انتشارات و شرکتها و مؤسسات گوناگونی اقدام به تهیه و تدوین و ارائه برنامه های صوتی و تصویری و تعاملی نموده اند که مسلما هم برای دانش آموزان و دانشجویان و هم اساتید و معلمین با تجربه در زمینه ارائه مطالب آموزشی به فراگیران و محصلین و اداره کلاسها مفید میباشند.

It is often argued just how it is possible to enhance education at various stages and tiers and applying modern software programs tailored to the needs of the pupils and instructors can be one critical solution غالبا این بحث وجود دارد که چگونه میتوان در زمینه آموزش در مقاطع و سطوح گوناگون ارتقاء و بهبودی اعمال نمود و یکی از راه حلهای کاربردی و مهم استفاده از نرم افزارهای پیشرفته و جدید متناسب با نیازهای محصلین و اساتید میباشد Usually such software programs help self-learning and are often self-paced plus interactive and operated via using a computer عموما چنین برنامه های نرم افزاری با استفاده از رایانه فعال شده و حالت خود آموز و قابلیت تعامل و تعیین سرعت یادگیری را دارا میباشند.

Often working with and handling such tools can be easy and the students and learners can set the speed and pace of learning to maximize the educational values yielded by them and feel retaining increasing self-confidence غالبا کار با چنین ابزارهائی آسان بوده و دانشجویان و فراگیران میتوانند سرعت و میزان یادگیری را کنترل نموده و حداکثر بهره برداری از ارزشهای آموزشی آنها را نمایند و اینکه افزایش اعتماد به نفس را تجربه کنند Gardaually, the students will gain hands-on skills how to operate them and the tools offer reinforcement and review options as well به مرور, دانش آموزان در زمینه کار با چنین برنامه هائی مهارتهای عملی کسب مینمایند و آنها دارای حالتهای تائید و مرور نیز میباشند.

Application of new educational software can help augment traditional training in schools and colleges کاربرد برنامه های نرم افزاری آموزشی جدید میتواند به تقویت آموزش سنتی در مدارس و دانشکده ها منجر شود Such tools usually offer various modes and presentation settings to meet demands of the students in individualized training as well as for the teachers applications in classes چنین برنامه هائی عموما دارای ویژگیها و حالتهای ارائه متنوعی میباشند متناسب با نیازهای دانش آموزان در زمینه فراگیری فردی و همچنین جهت کاربرد معلمین در کلاسها Even some versions of them are appropriate to use at home, accompanied by videos plus interactive games حتی برخی از این برنامه ها جهت استفاده در منزل مناسب میباشند که عموما همراه با ویدیوها به علاوه بازیهای تعاملی هستند.

When it comes to judging such tools and applications, they normally tend to be fun and educational, offering a sort of pre-screening feature to prepare pupils for higher tiers of learning, so they are of higher quality در زمینه قضاوت درباره چنین برنامه ها و نرم افزارها, عموما آنها آموزشی و جذاب میباشند, و همچنین ارائه دهنده برخی ویژگیها در زمینه نظارت پیش از آمادگی محصلین جهت مدارج و مراحل بالاتر یادگیری میباشند و از کیفیت بالاتری برخوردار هستند Publishers of such software programs usually offer informative books as well, and the programs engage the students in proper learning in almost all academic subjects at school and they appropriately accommodate traditional teaching and educational styles adopted by the schools and universities

منتشر کننده چنین برنامه های نرم افزاری عموما به ارائه کتابهای آموزنده نیز مشغول میباشند, و این برنامه ها دانش آموزان را علاقمند و درگیر یادگیری شایسته در تقریبا همه موضوعات آکادمیک و علمی مینمایند و آنها به طرز مناسب با نیازمندیهای سنتی سبکهای آموزشی و درسی که توسط مدارس و دانشگاهها مورد استفاده قرار میگیرند تناسب دارند In fact, application of new educational software programs can complement training criteria in colleges در حقیقت, کاربرد نرم افزارهای نوین آموزشی میتواند مکمل معیارهای تعلیم در دانشگاهها باشد They can help expose the students to new, dynamic training materials, and help them reinforce their lessons as well آنها میتوانند به دانش آموزان کمک کنند در معرض مطالب آموزشی جدید و پویا باشند و دروس آنها را تقویت نمایند.

It is often possible that such programs are controlled by teachers as well, so offering direct questions and answers and support to the learners همچنین ممکن است که این برنامه ها توسط معلمین کنترل گردند, و محیط پرسش و پاسخ و ارائه حمایت مستقیم برای فراگیران مهیا گردد While speaking with professional psychologists in the area of education, they would assert that usage of new applications can be an indispensable part of the education in schools and they need to be fun as well to look compelling to the high school students در حین صحبت با روانشناسان حرفه ای در بخش آموزش, آنها اظهار میدارند که کاربرد برنامه های جدید بخشی جدا ناپذیر از آموزش در مدارس میباشد و آنها بایستی برای دانش آموزان در دبیرستان جذاب باشند Ramping up overall, comprehensive comprehension of the students can be another goal of implementing such applications in schools and colleges curricula ارتقاء و افزایش سطح کلی و جامع درک مطلب دانش آموزان نیز یکی دیگر از موارد پیاده سازی چنین برنامه هائی در  تقویم و برنامه مدارس و دانشگاهها است.