چند راهکار جهت رسیدن به راه حل برای مشکلات

مسلما در بسیاری از موارد در زندگی روزمره برای همه ما پیش آمده است که حتی جهت امور بسیار جزئی و به اصطلاح پیش پا افتاده قادر نیستیم تا به راه حلهای کاربردی دسترسی داشته باشیم و ممکن است از دیگران کمک خواسته و یا برای مدتی با آن مشکلات دست و پنجه نرم کنیم. اصولا افرادی که در خانواده ها و در بین دوستان دارای این توانائی میباشند تا برای هر مشکلی بلافاصله و خیلی سریع راهکار مطمئن ارائه نمایند دارای ارج و قرب بیشتری در بین نزدیکان خود میباشند چون تقریبا همه افراد فامیل و خانواده جهت مشورت و همفکری به سراغ آنها رفته و با آنها درد دل و تبادل نظر میکنند اما چه راه حلهائی را میتوان تمرین کرد؟

It can come in handy, being able to come up with easy, workable solutions when the life becomes overwhelming or things seem to spiral out of control میتواند سودمند باشد چنانچه افراد بتوانند این قابلیت را دارا باشند که راهکارهای مؤثر ارائه نمایند هنگامیکه زندگی پر فشار و همهمه و شلوغ شده و یا چیزها به نظر خارج از کنترل برسند For example, office employees would appreciate cool solutions when it comes to undertaking and accomplishing daily office assignments مثلا کارمندان اداری قدردان خواهند بود چنانچه راهکارهای مناسب به آنها عرضه شوند در ارتباط با پذیرش و به انجام رساندن وظایف و مسؤلیتهای روزمره اداری.

Just ensure you have enough rest at night since the more tired you are, the less functional your brain will be نخست اطمینان حاصل کنید که از استراحت کافی شبانه برخوردار هستید چون هر قدر بیشتر خسته باشید, به همان نسبت ذهن شما هم کمتر قابلیت کارائی دارد The same applies when it comes to passing the exams این مطلب همچنین صدق میکند در ارتباط با قبولی در امتحانات The second point is getting into the habit of studying since the more books and articles you read, the better and faster solutions will come across your mind when trying to tackle everyday issues and also you will be able to help others out when they need assistance

نکنه دوم این است که بهتر است این عادت پسندیده را داشت که به مطالعه کتابها و مقالات پرداخت چون هر قدر آنها را بیشتر بخوانید, بهتر و سریعتر به راه حلها دسترسی خواهید داشت در زمینه برخورد و مواجه شدن با مشکلات روزمره و همچنین قادر خواهید بود تا به دیگران نیز یاری رسانید هنگامیکه آنها به کمک نیاز دارند Saying prayers and asking God and also trying to meditate for a few minutes at a time can help you reach good solutions and feel relaxed دعا و عبادت و درخواست از خداوند و همچنین تمرکز به مدت چندین دقیقه میتوانند به شما کمک کنند به راه حلهای خوبی دسترسی داشته باشید و احساس آرامش کنید If there are knowledgeable people in your family or among relatives who can be considered a mentor, just call and brainstorm with them چنانچه افراد مطلع و آگاه در خانواده و یا در بین بستگان شما هستند, با آنها تماس گرفته و همفکری و مشورت نمائید.