چند مطلب دانستنی و مفید درباره بورس تحصیلی

پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان در مقطع متوسطه, مسلما همه والدین و همچنین متقاضیان ورود به دانشگاه در مرحله آموزش عالی در اندیشه ماهها و سالیان آینده و طبیعتا در فکر هزینه های مرتبط با ثبت نام و خرید کتابها و طی نمودن ترمهای تحصیلی و احتمالا عزیمت به شهرها و یا کشورهای دیگر میباشند و مهم است با راهکار بورس تحصیلی که توسط بسیاری از مراکز آموزش عالی ارائه میشوند آشنا بوده و در موارد لزوم از آنها استفاده کرد. آیا به نظر شما تقاضا جهت بورس تحصیلی جزو امور سخت و یا سهل در نظر گرفته میشود؟ آیا با نحوه پر کردن فرمها و مراکز و مراحلی که برای این کار مورد نیاز است آشنائی دارید؟

There are a few tips everybody needs to know about applying for scholarship تعدادی نکته وجود دارند که هر فردی نیاز دارد تا از آنها آگاه باشد در زمینه تقاضا برای بورس تحصیلی The point is that a great deal of parents worldwide spend a lot of cash on their children’s higher education fees, whereas they could save up a lot via choosing scholarship programs offered by colleges نکته این است که بسیاری از والدین در سرتاسر جهان مبالغ بسیار زیادی جهت ادامه تحصیل فرزندان خود در مقاطع آموزش عالی هزینه میکنند, درحالیکه از طریق استفاده از بورس تحصیلی که توسط دانشکده ها اراده میگردند آنها خواهند توانست تا بسیار صرفه جوئی کنند.

Usually financial aid programs including scholarship and grant, are offered to the talented students and importantly, they do not need to pay them back after graduation عموما برنامه های کمک مالی شامل بورس و هزینه کمک آموزشی و تحصیلی میباشند که به دانشجویان مستعد ارائه شده و مهم این است که آنها نیازی به باز پرداخت آنها پس از فارغ التحصیلی ندارند In addition to the universities, in most countries, the governments, financial institutes, banks, as well as charities offer financial loans and university scholarships to the eager students علاوه بر دانشگاهها, در بسیاری از کشورها دولتها, مؤسسات مالی, بانکها, به همراه سازمانهای خیریه هم به دانشجویان علاقمند وامهای مالی و بورس اعطا مینمایند.

Interestingly, at various stages and educational levels the students are able to apply for grants from freshman years to the PHD level جالب این است که دانشجویان میتوانند در مقاطع مختلف تحصیلی از کمک هزینه های مالی استفاده نمایند از سال اول دانشکده تا مقطع دکترا Like any other application, there are forms to download and fill out when it comes to applying for scholarship programs, and you can find the ones matching your educational and financial criteria and in reality it is not a daunting task and you just need to follow the guidelines and observe the deadlines and deliver your documents on time for consideration مانند دیگر تقاضانامه ها, فرمهائی وجود دارند در فضای اینترنت که شما میتوانید آنها را دریافت کرده و تکمیل و ارسال نمائید, متناسب با شرایط و نیازمندیهایتان, و عموما شرایط آنها آنقدرها هم دشوار نمیباشد, فقط به مهلتها توجه کرده و با رعایت قوانین و مقررات, مدارک خود را در زمان مناسب برای بررسی ارسال کنید.