اشاره به چند روش جهت تقویت و بهبود درک مطلب کتبی نوشتاری

کسب مهارت در زمینه تقویت روشهای درک مطلب کتبی نوشتاری میتواند به دانشجویان و محصلین و حتی همه افرادیکه به نوعی با مطالعه و کتابخوانی در ارتباط هستند کمک شایانی نماید تا با درک وتحلیل بهتر و عمیقتر بتوانند در زمان کوتاهتر چکیده مطالب را استخراج کرده و به خاطر بسپارند. مثلا تصور کنید شما در حال مطالعه یک رمان داستان تخیلی و یا بر مبنای واقعی پر فروش هستید ولی روند ارائه قصه و فراز و فرود و نقطه اوج آن قدری دشوار و پر از جزئیات میباشد. مسلما با در اختیار داشتن و به خاطر سپردن تعدادی از روشهای اثبات شده درک مطلب که توسط نویسندگان چیره دست ادبی پیشنهاد شده اند کار شما آسانتر میشود.

When it comes to reading comprehension, it is essential that one become familiar with a few proven strategies to grasp more and better meaning in less time to be more efficient در زمینه درک مطلب مطالعاتی, ضروری است تا هر فرد با روشهائی آشنا باشد به منظور کارآمدی بیشتر در ارتباط با دریافت بهتر و بیشتر معنا و مفهوم در مدت زمان کوتاهتر Keep this point in mind that the stronger your reading comprehension abilities, the more enjoyable studying the texts will become for you این مطلب را به خاطر بسپارید که هر قدر مهارتهای درک مطلب کتبی شما قویتر باشد, مطالعه متون هم برای شما جذابتر خواهد شد.

Although some words and phrases appear on pages of books, the overall intended meaning conveyed by the authors through those elements matter گرچه در صفحات کتابها لغات و عبارات قرار دارند, اما مؤلفین از طریق استفاده از آن عوامل سعی در ارائه و انتقال مفاهیم و معانی میکنند Perhaps it is not new to state the first step in achieving better reading comprehension is via improving overall vocabulary count شاید بیان این مطلب چندان جدید نباشد که در ارتباط با کسب درک مطلب قویتر, اولین گام افزایش تعداد لغات و واژگان میباشد Looking up unfamiliar words in dictionaries and trying to guess meanings of new terms and also taking online vocabulary quizzes can also help the readers

روشهائی که میتوانند به خوانندگان کمک کنند عبارتند از چک کردن و پیدا کردن معانی کلمات جدید و نا آشنا در لغتنامه ها و همچنین حدس زدن معانی کلمات جدید و استفاده از آزمونها و تستهای کوتاه معانی لغات که در فضای مجازی وجود دارند Believe it or not, but one proven method to foster reading comprehension technique is to pose questions and then attempt to find relevant answers to them through carefully reading the passages, like inquiring about the time and place of events and so on شاید باورتان نشود اما یکی از روشهای تقویت درک مطلب کتبی پرسش و پاسخ میباشد مثلا پرسیدن درباره زمان و مکان رویدادها در متون و سپس با دقت مطالعه کردن آنها برای جواب دادن به سؤالات.