آموزش خواندن به کودکان نوپا و خردسالان

گرچه بسیاری از کودکان در سرتاسر جهان به مرور که رشد میکنند و به سنین بالاتر پا میگذارند با رفتن به مهدکودک و مدرسه شروع به خواندن و نوشتن میکنند, اما روانشناسان تربیتی و آموزشی بر این عقیده میباشند که میتوان حتی به کودکان نوپا که در سنین خیلی پائین هستند آموزش الفبا و خواندن را تعلیم داد و آنها را به مرور عادت به مطالعه داد که عادت و سنتی بسیار پسندیده میباشد. اما آیا به عقیده شما چنین کاری ممکن است و اصولا از چه روشهائی میتوان در این زمینه استفاده کرد؟ آیا میتوان مثلا با استفاده از شعرهای کودکانه و کارتونهای آموزشی و همچنین اسباب بازیهائی که به همین منظور ساخته شده اند موفق بود؟

Although it is great and beneficial for the toddlers to read books, finding and choosing the appropriate techniques suitable for their age is quite another thing in the first place گرچه خواندن کتابها توسط خردسالان و کودکان نوپا بسیار عالی و سودمند میباشد, یافتن و انتخاب راههای متناسب با سن آنها کاملا امری دیگر در وهله اول میباشد The point is that sooner or later the children will begin reading independently of their parents and their vocabulary will rise sharply and their knowledge of literature will increase as well, but they first need to begin with learning and memorizing the alphabet

نکته این است که چه زود یا دیر کودکان شروع به خواندن بطور مستقل و بدون وابستگی از والدین خود خواهند کرد و دایره واژگان آنها بسیار رشد خواهد داشت و همچنین دانش آنها از ادبیات افزایش خواهد یافت, ولی آنها در ابتدا بایستی به یادگیری و حفظ کردن الفبا بپردازند Of course some useful techniques have been adopted by successful parents when it comes to getting toddlers to read like forming easy sentences and exposing them to literary texts and childhood poems and songs البته تعدادی روش سودمند تدوین شده اند توسط والدین موفق هنگامیکه سعی در تشویق خردسالان نوپای خود به مطالعه دارند از روشهائی استفاده میکنند همچون ساختن جملات آسان و ترغیب آنها در برابر متون ادبی و شعرها و ترانه های کودکانه.

Keep this point in mind that helping toddlers read needs to entail an educational and fun technique like gradually moving up from simple to advanced words and phrases and playing word games with them to help them independently find the alphabets این مطلب را به خاطر داشته باشید که کمک به کودکان نوپا در جهت مطالعه و خواندن بایستی در برگیرنده یک روش هم آموزشی و هم شاد و مفرح باشد از قبیل حرکت به مرور و آهسته از کلمات ساده و مقدماتی به سمت لغات و عبارات پیشرفته و بازی کردن با کلمات و کمک به آنها که بتوانند به طور مستقل حروف الفبا را پیدا کنند There are even word blocks made of wood which can be used to form basic sentences and even toddlers around the age of three can relate to the letters and shapes and find and arrange them with guidance حتی قطعات و بلوکهای کلمات چوبی وجود دارند که میتوان از آنها در ساختار جملات پایه استفاده کرد و خردسالان حدودا سه ساله میتوانند با حروف و شکلها ارتباط برقرار کرده و با کمک و راهنمائی آنها را پیدا کرده و در کنار هم قرار دهند.