ایجاد تلفیقی از تحصیل از راه دور و آموزش و مشاغل و زندگی

میتوان از منظرهای گوناگونی به مقوله آموزش از راه دور که میتواند به فارغ التحصیلی از دانشگاههای معتبر و کسب مدرک تحصیلی و همچنین ارتقاء شغلی نگاه کرد چون همواره یکی از دلایل اصلی برای ادامه تحصیل در مدارج بالای آموزش عالی پس از فارغ التحصیلی در مقطع دبیرستان داشتن فرصتهای شغلی بهتر است. از آنطرف با توجه به مشغله های گوناگونی که افراد در رده های مختلف جامعه با آنها دست به گریبان میباشند, تحصیل از راه دور میتواند به عنوان راه حل نوین آموزشی تلقی گردد. اما نکته دیگری هم وجود دارد و آن این است که بتوان به نحوی شایسته و موفقیت آمیز به نوعی تلفیق در زندگی دست یافت به این معنی که از یک سو هم در کلاسهای آنلاین و مجازی شرکت کرد و هم از برنامه ها و فعالیتهای معمول زندگی غافل نماند.

Online distance education programs can help people earn better average wage compared with folks with high school degrees or the ones with no diplomas برنامه های آموزشی از راه دور آنلاین میتوانند به مردم کمک کنند تا از میانگین حقوق بهتری نسبت به فارغ التحصیلان دبیرستان و یا افرادی که دیپلم ندارند برخوردار شوند Adolescents who are in the later years of the high school usually face a daunting task of making the best decision and choose whether or not to pursue their dreams at higher education and while brainstorming with their parents and mentors, they wonder how higher education can help them further promote their chances in life when it comes to leading a better life and enjoying stronger chances of landing great jobs

نوجوانانی که در سالهای پایانی دبیرستان هستند عموما با این تصمیم دشوار مواجه میشوند که آیا آموزش عالی را در مقطع دانشگاهی ادامه دهند یا خیر و اینکه در این زمینه بهترین تصمیم گیری را نمایند و در حین مشورت و همفکری با والدین خود و مشاورین در این اندیشه هستند که آیا بهتر است برای ارتقاء شانس خود در زمینه داشتن زندگی و فرصتهای بهتر و بیشتر در زمینه یافتن مشاغل شایسته به آموزش عالی روی آورند Sure, choosing a great college can be a daunting task قطعا انتخاب یک دانشگاه عالی میتواند تصمیم دشواری باشد But for ambitious people, who consider raising a family,merging in the society, and landing great careers, there are reputable online educational institutes offering novel opportunities when it comes to upgrading educational levels and they are self paced, meaning they can simply fit into the tight schedule of most busy people, manager, and office employees, offering the same benefits of traditional on-campus training

اما برای افراد بلند پرواز که در سر افکار تشکیل خانواده, ادغام شدن در جامعه, و تصدی مشاغل عالی را می پرورانند, مراکز آموزشی معتبری در فضای اینترنتی وجود دارند که میتوانند با ارائه راهکارهای نوین در زمینه ارتقاء سطح آموزشی بپردازند و اینکه آنها متناسب با نیاز و سرعت پیشرفت داوطلبین و محصلین هستند, به این مفهوم که آنها میتوانند به آسانی در برنامه های کاری حتی افراد پر مشغله از قبیل مدیران و کارمندان ادارات جای گیرند و مانند دوره های آموزشی در محیط پردیس چنین منافعی را ارائه نمایند But professionally mingling online studies and job requirements also matters اما ادغام حرفه ای مطالعات آنلاین و همچنین نیازمندیهای شغل به نحو حرفه ای حائز اهمیت میباشد Successful people manage to combine these two elements successfully افراد موفق قادر هستند تا به نحو موفقیت آمیز این دو عامل را با یکدیگر ترکیب نمایند It is essential to adopt a proper study method without hurting job demands ضروری میباشد تا با اتخاذ یک روش تحصیل شایسته از آسیب به نیازمندیهای مشاغل اجتناب نمود.

First and foremost, the students who contemplate enrolling at online college programs and at the same time are employed need to figure out what they need to succeed نکته بسیار مهم در وهله نخست برای دانشجویانی که در اندیشه ثبت نام در دوره های دانشکده برخط بوده و همچنین شاغل هستند داشتن درک صحیح از آنچه برای موفقیت نیاز است میباشد In other words, apart from obtaining a degree online, what are you going to achieve and offer to the college and society in return به عبارت دیگر, جدا از مقوله دریافت یک مدرک آنلاین, شما قصد رسیدن به چه دستاوردی را دارید و همچنین در ازای آن به دانشگاه و جامعه چه چیزی ارائه می دهید؟ Studying appropriately and delivering the college assignments including composing academic articles is critical for everyone willing to study internet-based course مطالعه به نحو شایسته و ارائه و تحویل تکالیف دانشکده شامل نگارش مقالات آکادمیک بسیار مهم است برای همه افرادی که مایل به تحصیل دوره های اینترنتی میباشند.

When it comes to succeeding at merging online studies with job demands, delegating some tasks and responsibilities to others like colleagues can be advised هنگامیکه نوبت به ادغام و ترکیب موفقیت آمیز تحصیل آنلاین و مسؤلیتهای مرتبط با کار و شغل به میان می آید, محول کردن و سپردن برخی کارها و وظایف به دیگران مانند همکاران توصیه میگردد If a friend of yours has skimming skills, he/she can help you grasp the main points of a research paper that you are currently working on before producing an extract چنانچه یکی از دوستانتان دارای مهارتهای تند خوانی میباشد, او میتواند به شما کمک کند در زمینه مطالعه سریع و یادداشت برداری از یک مقاله تحقیقاتی که شما بر روی آن هم اکنون مشغول کار بوده و قصد دارید تا چکیده آن را تهیه و استخراج نمائید.

On the other and, you can look for abridged and simplified versions and books pertaining to the heavy, original books you are going to study for the exams since this technique is known among the students as seeking shortcuts and sometimes it can help you make the best use of time از آنطرف, از روشهائی که در نزد دانشجویان به عنوان در جستجوی میانبر شناخته میشود میتواند بسیار به شما کمک کند در زمینه آمادگی برای آزمونها و مطالعه کتابها و منابع و جزوات خلاصه شده به جای خواندن کتابهای سنگین و اصلی که میتواند در استفاده حداکثری از زمان سودمند باشد Last but not least, for busy office employees who study online, making compilations of condensed notes and sheets of data which reflect their studies throughout the term can be an idea idea that can help you stay away from lengthy details of the topics, lectures, seminars and chapters of the books and better focus on key points crucial for passing the tests نکته بسیار مهم پایانی این است که کارمندان اداری پر مشغله که سرگرم تحصیلات آنلاین هستند میتوانند با تهیه مجموعه جزوات و نکات و برگه های حاوی مطالب مفید برای آزمونها به جای مطالعه مطالب طولانی و مطالب سنگین و فصلهای کتابها و سخنرانیها و سمینارها, بر روی موارد مهم و اصلی ضروری جهت تستها متمرکز گردند.