فعالیتها و سرگرمیهای نوین برای انجام در سال جدید

هنگامیکه سخن از سال جدید و نو به میان می آید, ناخود آگاه ذهن همه ما به سمت شادمانی و گل و درختان و طبیعت زیبا سوق داده میشود ولی در کنار همه این موارد, بسیاری از افراد هم هستند که شروع به فکر و برنامه ریزی برای سال جدید و نوین می نمایند تا بیشتر و بهتر در مسیر توفیق و پیشرفت گام بردارند و تصمیمات صحیحتری نسبت به سالهای گذشته داشته باشند. مثلا بهتر است برای سال جدید چه کالاها و خدماتی را خریده و از آنها استفاده کرد یا اینکه به چه ورزشها و تفریحات و فعالیتهای بدنی و فردی و گروهی اشتغال پیدا کرد تا بهتر بتوان از فرصتها استفاده نمود؟ از آنطرف توصیه میشود تا از چه کارها و عادات ناپسندی اجتناب کرد؟ مثلا شاید بهتر باشد در سال آغازین برای ورزش و مطالعه و ساعات به خواب رفتن و برخواستن برنامه ریزی بهتری نمود.

What are the priorities and resolutions for you in the new year برای شما چه اولویتها و تصمیماتی جهت سال جدید وجود دارند؟ A lot of people are actually caught between a lot of If and Whether بسیاری از مردم در واقع در بین تعداد زیادی از اما و اگرها قرار دارند Starting a new relationship or moving to a new job and relocating to a new neighborhood and working out at a gym a few times per week can be all considered plans for a new year but there is no need to spend a lot of time contemplating such plans مثلا آغاز یک رابطه جدید یا حرکت به سمت شغل جدید و اسباب کشی به یک محله نو و یا ورزش کردن در باشگاه برای چند بار در هفته همگی میتوانند به عنوان برنامه هائی جهت سال جدید در نظر گرفته شوند اما برای این طرحها نیاز به تفکر به مدت خیلی زیاد نیست.

Even there are self-help books out there you can access to find new ideas and aims حتی کتابهای خودآموز و راهنما موجود هستند که شما میتوانید با دسترسی به آنها از برنامه ها و اهداف جدید آگاه شوید But please keep this point in mind that in order to be successful in the new year, you need to take action اما لطفا این نکته را بخاطر بسپارید که جهت توفیق در سال جدید شما بایستی تا اقدام هم نمائید For those people who are known as couch potatoes, sitting in their sofa all day long with the TV remote control in their hand and eating snacks, nothing big is going to change or occur in the new upcoming year in their lives as they need to make a brave decision, get up from the couch, examine the outside world and set some achievable goals for themselves and move in the right direction

برای آندسته از افراد تنبلی که همه روز را بر روی کاناپه استراحت میکنند و ریموت کنترل تلویزیون را در دست داشته و خوراکی مصرف میکنند, در سال جدید رویداد چندان بزرگ و مهمی در زندگی آنها روی نخواهد داد بلکه آنها نیاز دارند تا با تصمیمی شجاعانه از جای خود برخواسته, به جهان بیرون نگریسته و برای خود تعدادی اهداف قابل دسترسی تعریف کرده و در مسیر صحیح گام بردارند Even it can be a good idea to brainstorm and counsel a professional coach or counselor when it comes to succeeding in the new year but you sure can do a lot before picking up the phone and calling those people for help and guidelines حتی یک نظر مناسب همفکری و مشورت با مشاورین و مربیان حرفه ای میباشد در زمینه موفقیت در سال جدید اما شما قطعا قبل از برداشتن گوشی تلفن و تماس با آن افراد جهت دریافت کمک و راهنمائی میتوانید کارهای زیادی انجام دهید.

Just examine your surroundings and talk to other family members, close friends and relatives on how you can be better in the new year and what their pieces of advice would be for you to heed بهتر است تا به پیرامون خود دقت کرده و با اعضاء خانواده, دوستان نزدیک, و بستگان صحبت کنید و به نصایح آنها درباره بهتر شدن در سال جدید توجه کنید Even taking small, baby steps could make the world go round in most cases در بسیاری از موارد حتی برداشتن گامهای کوچک میتوانند تاثیر گزار باشند Beginning a new year with some minor changes could be a good start like changing style of the clothing or deciding to paint your room a new color

همچنین نظر خوبی است تا سال جدید را با تغییرات کوچک آغاز نمود همچون انجام تغییر در سبک لباس پوشیدن یا تصمیم به رنگ آمیزی اتاق با یک رنگ جدید Even applying slight changes to the daily routines can help us get prepared for bigger changes and decisions later حتی اعمال تغییرات جزئی در برنامه های عادی و عمومی زندگی میتواند ما را برای تغییرات و تصمیمات بزرگتر بعدی آماده نماید Even if it sounds not new, if you dream of an ideal job or action or habit, take action and get it done شاید این مطلب قدری تکراری به نظر برسد اما چنانچه در ذهن خود یک شغل رویائی دارید یا در اندیشه انجام کار و یا عادت جدید هستید, پس قاطعانه آنرا به انجام برسانید Believe it or not, should you work hard in the new year and get moving, even the luck and occasions will be on your side and you will become a better and more successful individual and don’t forget that inability and having second thoughts would lead to frustration most of the time شاید باورتان نشود اما چنانچه با تحرک در سال جدید به سختی کار کنید, حتی شانس و اقبال هم در کنارتان خواهند بود و شما یک فرد بهتر و موفق تری خواهید شد و فراموش نکنید که دست روی دست گذاشتن و مردد و دو دل بودن در اکثر موارد به دلسردی و ناخرسندی منجر خواهند شد.