کارآئی فیلمها در جلسات تدریس خصوصی زبان انگلیسی برتر

در کنار استفاده از منابع سنتی آموزشی در جلسات تدریس خصوصی زبان انگلیسی شامل کتابهای پر فروش و با تیتراژ بالا که مسلما حاوی نکات بسیار زیاد علمی و آکادمی میباشند, عموما برای تقویت هر چه بهتر مهارتهای گرامری و مکالمه روزمره اساتید و مربیان حرفه ای و با تجربه در کلاسهای خود فیلمهای آموزشی و مفید را نیز می گنجانند که بر اساس تجربه میتوانند خیلی مفید باشند از چندین منظر. اولا دانشجویان در کلاسهای گروهی و همچنین با شرکت تعداد کمتر داوطلبین قادر خواهند بود تا با اصطلاحات روزمره که توسط گویشوران بومی در دیگر کشورها استفاده میشوند آشنائی پیدا کنند. و دوما میزان درک مطلب شنیداری آنها به نحو قابل ملاحظه ای تقویت میشود و همچنین در هنگام تبادل نظر با دیگر دانشجویان و فراگیران بهتر به جمله سازی می پردازند.

When it comes to learning English as a second language, one may not dismiss the role of educational and entertaining films to learn idioms and enhance everyday conversation skills در زمینه فراگیری انگلیسی به عنوان یک زبان دوم نمیتوان نقش فیلمهای آموزشی و تفریحی را از یاد برد در زمینه یادگیری اصطلاحات و تقویت مهارتهای مکالماتی روزمره That is why in plenty of private tutoring classes and group courses, movies are played and worked on by students and trainers to discuss grammar and other elements به همین دلیل میباشد که در کلاسهای تدریس خصوصی و همچنین دوره های گروهی فیلمها به نمایش در می آیند و بر روی آنها کار میشود توسط دانشجویان و مربیان تا در بخش گرامر و دیگر نکات بحث شود.

A long list of soap operas and movies can be mentioned to learn how to speak English language fluently and learn the techniques used by native speakers to pronounce letters and words beautifully and accurately میتوان به لیست بلندی اشاره داشت از سریالهای تلویزیونی و فیلمهای سینمائی برای یادگیری چگونه صحبت کردن زبان انگلیسی به نحوی روان و آموزش نکات مورد استفاده توسط گویشوران بومی در ارتباط با تلفظ زیبا و صحیح حروف و کلمات The good thing about watching movies and documentaries and news programs is that the use of authentic grammar and daily idioms and collocations can be learned naturally and with minimum efforts

نکته مثبت در زمینه تماشای فیلمهای سینمائی و مستند و داستانهای خبری این است که میتوان از طریق آنها به آموزش و فراگیری گرامر و اصطلاحات روزمره و عبارات معتبر و صحیح با حداقل تلاش و زحمت دست یافت But how can learners of English as a foreign language in private teaching and educational group classes leverage and exploit the opportunities laid out through watching films in classes and take notes while learning اما فراگیران چگونه میتوانند از فرصت یادگیری انگلیسی به عنوان زبان خارجه در کلاسهای تدریس خصوصی و آموزشی گروهی بهره مند شوند از فرصتهائی که در این کلاسها و از طریق تماشای فیلمها برای آنها در حین یادداشت برداری تدارک دیده شده اند؟ How can they acquire professional and advanced-level comprehension in all four educational skills آنها چگونه میتوانند به مهارتها و سطوح پیشرفته در زمینه درک مطلب در هر چهار مرحله آموزشی دست یابند؟

The English language movies with captions or subtitles which are played at private teaching classes are presented in a variety of subjects and they encompass multiple themes and topics فیلمهای زبان انگلیسی با زیرنویس که در کلاسهای تدریس خصوصی به نمایش در می آیند در موضوعات و مفاهیم متعددی ارائه میشوند Based on the age ranges of the learners, the films are presented in different formats including animations so that the attendees enjoy their contents and learn grammar tips ad everyday conversation idioms better and easier براساس گروههای سنی فراگیران, فیلمهای نمایش داده شده در فرمهای گوناگونی ارائه میگردند از قیبل انیمیشنهای کارتونی بطوریکه شرکت کنندگان به آسانی و بهتر بتوانند نکات گرامری و اصطلاحات مکالمات روزمره را فراگیرند.

Educational analysts believe that movies played in classes should not be long and boring, and they are controllable by the teachers تحلیلگران آموزشی بر این عقیده هستند که فیلمهای نمایش در آمده در کلاسها نبایستی طولانی و خسته کننده باشند و آنها توسط معلمین قابل کنترل هستند The films in the English language classes might be adapted to tailor to the needs of students interested in taking the IELTS and TOEFL exams or only some parts and clips of them could be used to better explain conversational tips فیلمها در کلاسهای زبان انگلیسی ممکن است متناسب با نیازهای دانشجویان تطبیق داده شوند برای شرکت در آزمونهای آیلتس و تافل یا برخی قسمتهای آنها ممکن است برای بهتر فراگیری نکات مکالماتی مورد استفاده قرار گیرند.

There are a lot of pros and cons when it comes to taking part in superior private English language classes and making decision whether or not they offer additional perks compared with group classes but they indeed tend to be more valuable and effective in intensive courses نظرات گوناگونی وجود دارند درباره نقاط مثبت و منفی شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی برتر در قیاس با دوره های گروهی و اینکه آیا آنها مزایای بیشتری ارائه میدهند ولی درحقیقت چنین است و این دوره ها ارزشمندتر و مؤثرتر هستند در دوره های فشرده Subtitles and captions which appear on movies running in conversation classes can be both helpful and not that great زیرنویسها که بر روی فیلمها در کلاسهای مکالماتی به نمایش در می آیند هم میتوانند مفید باشند و هم نه چندان عالی.

On the one hand, they can aid the students better and more accurately follow the string and consequence of the sentences in English language movies which can be a great feature, and on the other hand unless they are turned off from time to time, they could make the learners dependent on them while watching movies to better and faster spot what is being said and communicated, so it’s a good idea to turn them off sometimes از یکطرف, آنها به دانشجویان کمک میکنند تا صحیح تر رشته جملات وعبارات را در فیلمهای زبان انگلیسی دنبال کنند که این یک ویژگی خوب است, و از طرف دیگر آنها ممکن است دانشجویان را به خود وابسته کنند, به این معنا که در هنگام تماشای فیلمها برای متوجه شدن و درک مطلب بهتر و سریعتر از زیرنویس همیشه استفاده کنند, پس بهتر است تا هر چند وقت یکبار زیرنویس را در حین تماشای فیلمها غیر فعال و خاموش نمود.

In ESL (English as a Second Language) classes, watching movies can help the students become familiar with the culture of the target language as well در کلاسهای انگلیسی به عنوان زبان دوم, تماشای فیلمها به دانشجویان کمک میکند تا با فرهنگ زبان مقصد نیز آشنا گردند For example, in private tutoring classes and group courses held at institutes, social customs of other countries, shopping centers, holidays and plenty more occasions pertaining to daily conversations are being discussed به عنوان نمونه, در کلاسهای تدریس خصوصی و همچنین دوره های گروهی که در مؤسسات برگزار میگردند, مناسبتهای اجتماعی از قبیل مراکز خرید, تعطیلات و موارد متعدد دیگر در ارتباط با مکالمات روزمره نیز مورد بحث قرار میگیرند In addition, compared with advanced articles, watching movies and learning grammatical tips and enhancing vocabularies can be more fun, compelling, and exciting to those reluctant, bored learners به علاوه, برای آندسته از فراگیران که مردد و دو دل و کمی بی انگیزه هستند, تماشای فیلم برای یادگیری نکات گرامری و ارتقاء سطح واژگان میتواند جذابتر و سرگرم کننده تر باشد.