صحبت راجع به تغییرات سبک زندگی

چنانچه به مکالماتی که بین مردم در جریان است دقت کنید و همچنین به عباراتی که خود از آنها حین مکالمه با دیگران بکار میگیرید بیندیشید, به این نکته پی خواهید برد که صحبت از وزن, افزایش و یا کاهش آن و همچنین تناسب اندام همواره جزو موضوعات پر کاربرد تقریبا بین همه است. با وجود رژیمهای غذائی گوناگون که امروزه یافت میشوند و مردم آنها را به همدیگر سفارش میکنند, و همچنین فرمولهای کاهش و یا افزایش وزن با تغییر کالری های دریافتی به صحبتها جذابیت دوچندان می بخشند. برخی از مردم به دلیل فعالیتهای زیادی که در طول روز دارند همواره از وزن مناسبی برخوردارند و برخی دیگر چون به زندگی کم تحرک عادت کرده اند, به اصطلاح خودشان حتی با آب خوردن اضافه وزن پیدا می کنند.

Discussing lifestyle changes can provide suggestions and solutions to keeping fit بحث کردن در باره تغییرات شیوه زندگی میتواند ارائه کننده پیشنهادات و راه حلهائی برای داشتن سلامتی باشد How can it be? Some people gain weight constantly, while some others keep staying healthy and thin چطور چنین چیزی ممکن است؟ برخی مردم دائما اضافه وزن پیدا میکنند در حالیکه بعضی از دیگران همواره سلامت و لاغر اندام می باشند Have you ever wondered why some people struggle with their weight, while some others, who may also consume foods such as bread, cheese, rice and sauces continue to stay thin? How can we find an explanation to such dilemmas and health issues

آیا تابحال از خود پرسیده اید که چرا بعضی از مردم همواره با وزن خود مشکل دارند درحالیکه برخی دیگر علیرغم مصرف مواد غدائی از قبیل نان, برنج, پنیر و سس همیشه لاغر اندام هستند؟ ما چگونه میتوانیم برای چنین دوراهی ها و مسائل مربوط به مواد غذائی راه حل بیابیم؟ Some medical reports and articles may suggest a possible answer برخی گزارشات و مقالات پزشکی میتوانند ارائه دهنده پاسخی باشند A study of almost a few hundred participants from different countries provide clues about how lifestyle and decisions about eating may affect weight تحقیقی که بر روی سبک زندگی چند صد نفر از شرکت کنندگان از کشورهای مختلف صورت پذیرفت, نشانه هائی از سبکهای زندگی و تصمیمات در ارتباط با خوردن و وزن ارائه میدهد.

Researchers concluded that healthy thin people tend to stop eating when they feel full محققان به این نتیجه رسیده اند که افراد سالم و لاغر اندام هنگامیکه احساس سیر شدن میکنند دست از غذا خوردن می کشند However, obese people tend to stop when their plate is completely empty or they have reached the end of their favorite TV shows در حالیکه افراد چاغ هنگامی دست از غذا خوردن می کشند که یا بشقاب آنها خالی شده باشد و یا اینکه برنامه مورد علاقه تلویزیونی آنها به انتها رسیده باشد Some people may also argue that it is better to clean your plate بعضی از مردم همچنین ممکن است بحث کنند که بهتر است تا تمام غذاهای بشقاب را خورد.

Eating should be considered as an important part of your lifestyle شما باید به غذا خوردن به عنوان بخش مهمی از سبک زندگی تان نگاه کنید If you enjoy your food, you naturally will spend a fairly long time at the table چنانچه شما از غذایتان راضی باشید, طبیعتا مدت زمان زیادی را هم در پشت میز صرف خواهید کرد In today’s busy world, millions of people worldwide see eating as something to do quickly as they squeeze meals between the other activities of the day like riding the train or typing in their offices در دنیای شلوغ امروزی, میلیونها نفر از مردم جهان غذا خوردن را به سرعت انجام میدهند و آن را در بین کارهای دیگر خود به انجام میرسانند مثل وقتی که سوار مترو هستند و یا در اداره مشغول تایپ کردن می باشند.