درخواست کالا در فروشگاه

مسلما خرید کالا در سفرها همواره یکی از بخشهای جذاب و بیاد ماندنی میباشد و شما هم به احتمال بسیار زیاد قبل از شروع سفر و عزیمت به شهر و یا کشوری که برای مدتی کوتاه قصد اقامت در آن را برای گذراندن تعطیلات دارید از قبل مدتی را صرف یافتن مراکز خرید و یا ارائه قیمتهای تخفیفی مینمائید. نکته مهم در اینجاست که مهم است بدانیم از چه کلمات و عباراتی در هنگام خرید بایستی استفاده کنیم و چطور از فروشندگان مراکز خرید سوال بپرسیم چون ممکن است در یک فروشگاه احتیاج به کمک داشته باشیم تا یک کالای بخصوص را بیابیم. در این درس به عباراتی میپردازیم که میتوانند در زمینه خرید لوازم بهداشتی مورد استفاده قرار گیرند و طبیعتا چنین جملاتی در سفرها نیز کاربرد دارند.

Ask for something in a store سوال پرسیدن درباره یک کالا در یک فروشگاه Can you mention some items which can be categorized as personal care products آیا میتوانید چند قلم کالا را نام ببرید که در طبقه بندی لوازم بهداشتی شخصی قرار میگیرند؟ There are count nouns and non-count nouns in this discussion در این بحث به اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش میپردازیم A comb یک شانه A brush یک برس A toothbrush یک مسواک A razor یک خودتراش A nail clipper یک ناخن گیر A nail file یک سوهان ناخن And here are some non-count items و اقلام ذیل غیر قابل شمارش میباشند Soap صابون Deodorant خوشبو کننده و ضد تعریق بدن Shaving cream / foam خمیر / کف اصلاح

Aftershave ماده بعد از اصلاح Toothpaste خمیردندان Shampoo شامپو Hairspray اسپری مو Sunscreen کرم ضد آفتاب Dental floss نخ دندان Hand and body lotion مایع شستشوی دست و بدن We can use quantifiers for indefinite quantities and amounts میتوانیم از کمیت سنجهائی استفاده کنیم در ارتباط با مقادیر نامشخص مواد Use some and any with both plural count nouns and non-count nouns از some و any برای اشاره به اقلام جمع قابل شمارش و غیر قابل شمارش استفاده نمائید Usually some is used in affirmative statements whereas any is used in negative statements معمولا از some در عبارات مثبت و از any در جملات منفی استفاده میشود.

We bought some combs and now we have some ما چند شانه خریداری نمودیم و الان چند عدد شانه داریم They need some soap. Fortunately we have some in our store at discount prices آنها به صابون نیاز دارند. خوشبختانه ما در فروشگاهمان چند عدد صابون با قیمت تخفیفی موجود داریم I don’t have any razors. Actually I don’t have any من هیچ خودتراشی ندارم. درواقع هیچ خودتراشی موجود ندارم We don’t have any sunscreen. We don’t have any ما هیچ کرم ضد آفتابی نداریم. هیچ کرم ضد آفتابی موجود نداریم We can easily make use of some and any when asking questions. Please have a glance at the following examples میتوانیم از some و any در هنگام سؤال پرسیدن استفاده کنیم.

لطفا به مثالهای زیر نگاهی بیندازید Do you want any aftershave? Do you want some aftershave آیا شما به مواد بعد از اصلاح نیاز دارید؟ Does she have any nail files? Does she have some nail files آیا آن خانم سوهان ناخن دارد؟ Excuse me, where would I find sunscreen ببخشید, کجا میتوانم کرم ضد آفتاب پیدا کنم؟ Please have a look in the cosmetics section, in aisle 2 لطفا در قسمت مواد آرایشی در راهروی شماره 2 جستجو کنید Actually, I did and there wasn’t any راستش من در آن قسمت محصولی پیدا نکردم I’m sorry. Let me get you some from the back. Anything else متاسفم. اجازه بدهید از قسمت پشت فروشگاه / معمولا انبار کالاها / برای شما بیاورم. به چیز دیگری نیاز دارید؟