شما هم به خوبی میتوانید یک مقاله تحقیقی پژوهشی بنویسید

نگارش مقالات علمی تحقیقی را شاید بتوان به عنوان یکی از دغدغه های دانشجویان در نظر گرفت چون در مقاطع متعددی در دوره های آموزش عالی شامل فوق دیپلم, کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکترا از محصلین این انتظار میرود تا اقدام به نگارش چندین مقاله و تز پایان نامه نمایند و توجه به نوع نوشتن و ساختار این گونه پروژه ها میتواند مستقیما بر روی نمرات دریافتی دانشجویان و متقاضیان تأثیر داشته باشد. اصولا چه تعاریفی میتوان ارائه کرد در زمینه ساختار و چارچوب و مقاصد آموزشی آکادمیک که این گونه مقالات برای آنها به رشته تحریر در می آیند؟ مثلا حتی شما در زمینه ادبیات و نقد ادبی میتوانید مقالات بسیار عالی و مفید در فضای مجازی پیدا کنید و شاید از خود بپرسید که مؤلف چگونه آنها را نوشته است.

Are there any ways to facilitate writing a research article when it comes to conducting research at college and associated with higher education studies آیا در ارتباط با آموزش عالی در دانشکده و در زمینه انجام تحقیقات, روشهائی جهت تسهیل در امر مقاله نویسی وجود دارند؟ Imagine you are studying literature at university and going to compose your first research paper on an academic subject تصور کنید شما در دانشگاه مشغول مطالعه ادبیات هستید و بر روی یک موضوع قصد نگارش اولین مقاله تحقیقی پژوهشی خود را دارید Would you immediately imagine long hours of sleepless studies at night or spending tens of hours of combing through books at your college library

آیا بلافاصله به ذهن شما تصاویری خطور میکنند از جمله ساعات زیاد بیدار ماندن و مطالعه در شبها و دهها ساعت وقت گذراندن در کتابخانه دانشگاهتان درحالیکه مشغول جستجو در بین کتابها هستید؟ Well, writing projects including academic articles and dissertations could seem rather overwhelming at first glance for graduate studies at college شاید در نگاه اول در مقاطع فوق لیسانس و بالاتر در دانشگاه پروژه های نگارش شامل مقاله نویسی و تز و پایان نامه قدری عظیم و سنگین به نظر برسند Interestingly, universities usually do not tell the students directly how to write academic articles and what frameworks to choose for doing so نکته جالب این است که عموما دانشگاهها بطور مستقیم به دانشجویان طرز نگارش مقالات و چارچوب و ساختار آنها را در هنگام نوشتن بیان نمیکنند.

Some colleges offer cut out guidelines for the students to follow when it comes to writing articles, whereas others expect the students to express their own analysis of the studies combined with their opinion when doing so تعدادی از دانشکده ها برای دانشجویان راهنمائیهای تدوین شده برای استفاده جهت مقاله نویسی ارائه میدهند درحالیکه برخی دیگر از آنها درخواست ترکیبی از بیان تحلیل مطالعات به همراه برداشت و نظر خود را دارند But there are some universal tips and rules for composing academic writings اما نکات بین المللی و قابل قبول برای نگارش متون آکادمیک و علمی دانشگاهی وجود دارند After selection of the right topic for your writing in a thoughtful manner, next comes choosing the finest and most informational sources for your thesis or research article

پس از انتخاب عنوان مناسب برای نوشته خود به نحوی متفکرانه, گام بعدی برگزیدن بهترین و منابع پر نکته جهت پایان نامه و یا مقاله پژوهشی شما است Planning is the next phase since without having one, any writing project will fail برنامه ریزی مرحله بعدی میباشد چون بدون آن هر پروژه نگارش با شکست مواجه میشود Don’t forget to write proper analysis of the subjects included in your writing, but don’t forget to include your very own viewpoint as well, and if you manage to back it up with strong evidence and statistics, the better فراموش نکنید که در نوشته خود از تحلیل مناسب موضوعات استفاده کنید اما حتما ایده و نظر خود را هم بگنجانید و چنانچه در تأیید آن از مدرک و آمار هم بهره ببرید, چه بهتر Introduction and conclusion of your writing need to be distinct, neat and easy to spot قسمتهای معرفی و نتیجه گیری در نوشته شما بایستی به خوبی و تمیز و به راحتی قابل مشاهده باشند Don’t forget to follow the guidelines and standards set by your college too همچنین فراموش نکنید که نکات و قوانینی که توسط دانشکده شما تدوین میشوند را هم دنبال کنید.