کرایه خودرو بر اساس مشاغل

کرایه یا اجاره خودرو در جهان مدرن و پر ترافیک امروز امری عادی تلقی میشود چون بر اساس موقعیتهای شغلی و بسته به اینکه در چه شهر و یا کشوری قرار دارید, ممکن است که نیاز به در اختیار داشتن اتومبیل به مدت چند روز داشته باشید. حال یک سؤال در اینجا مطرح میشود و آن این است که بهتر است چه ماشینی و با چه مشخصاتی کرایه کرد. آیا اتومبیلهای به اصطلاح شاسی بلند که معمولا شش سیلندر هستند برای راندن در خیابانها و با سرعت کم برای یک مدیر بازرگانی مناسبتر از یک خودرو کوچکتر و با دنده اتوماتیک است؟ مساله دیگر قیمت اجاره روزانه و هفتگی خودرو هاست چون بسیاری از رانندگان ترجیح میدهند از خودروهای ازرانقیمت تری استفاده نمایند, مخصوصا برای رانندگی به مدت چند روز.

We would like to talk about the subject of renting a car and the relevant options and matters قصد داریم تا درباره موضوع اجاره خودرو و موارد مرتبط به صحبت بنشینیم There are various car types to review before renting or purchasing them and depending on the kinds of situations people would attempt to pick one. What are your preferences when it comes to renting a car for a couple of days to drive on the streets of another city or country انواع مختلفی از اتومبیل برای خرید و اجاره وجود دارند و بر اساس موقعیتها و شرایط, افراد یک مدل را انتخاب مینمایند. سلیقه شما در مورد انتخاب خودرو برای کرایه چیست, هنگامیکه قصد دارید تا در خیابانهای شهر یا کشوری دیگربه مدت چند روز به رانندگی بپردازید؟

Let’s assume you are a businessman from Hamedan, attending a business meeting in Tehran. Apparently you do not have a lot of luggage. You only need the car for local travel. What is your suggestion about choosing the finest and best car to rent بیائید تصور کنیم که شما یک تاجر از همدان هستید و قصد شرکت در یک جلسه کاری در تهران را دارید. طبیعتا شما دارای چمدانهای زیادی نخواهید بود و ماشین را جهت سفر داخلی نیاز دارید. پیشنهاد شما جهت انتخاب و اجاره خودرو چیست؟ Ms. Rasouli is a tourist from Kashan, visiting national parks and cities in Iran during the new year with her husband and children. They plan to do a lot of shopping. What would be the finest car for her and her family

خانم رسولی یک جهانگرد و اهل کاشان میباشد. وی قصد دارد در ایام نوروز به اتفاق همسر و خانواده اش به دیدن پارکهای ملی و دیگر شهرهای ایران برود و همچنین آنها قصد خریدهای زیادی را دارند. به نظر شما چه نوع اتومبیلی برای آنها مناسبتر است؟ Mr. Akbari is a banker from Mashhad. He wants to drive to Isfahan to attend an important ceremony and a concert with his family. They have a lot of clothes and things to carry with the rental car. What is your proposition for them آقای اکبری مدیر عامل یکی از شعب بانکها در شهر مشهد میباشد و قصد دارد به اتفاق خانواده برای شرکت در یک مراسم مهم و کنسرت به اصفهان برود. آنها لباسها و لوازم زیادی برای حمل با اتومبیل دارند. به نظر شما چه اتومبیلی بهتر است تا اجاره کنند؟

With a partner or classmate, role-play a phone call to a car rental agency. Rent a car for the trip you planned on your notepad. Choose one of the cars from the catalog you have downloaded from the web recently. Ask about the rate. Discuss the trip and your needs. Then change roles با یکی از دوستان و یا همکلاسیهایتان به ایفای نقش اجاره اتومبیل از یک آژانس کرایه ماشین بپردازید. از بین خودروهائی که از یک بروشور که به تازگی از اینترنت دانلود کرده اید یکی را انتخاب کنید. درباره سفر و نیازهای سفرتان به صحبت بنشینید و سپس به تعویض نقشهایتان در مکالمه بپردازید. Dr. Mansouri is from Qazvin and he is traveling to an international medical meeting in Kish island آقای منصوری پزشک و اهل قزوین است. وی برای شرکت در یک جلسه پزشکی عازم جزیره کیش است. He likes to drive a small car او مایل به رانندگی با یک خودرو کوچک است.