روشهای تست زنی و سؤالات چند گزینه ای و تشریحی در امتحانات

در آزمونهای مدارس و دانشگاهها که با شرکت دانشجویان و محصلین برگزار میگردند از چند نوع سؤالات و برگه های آزمون استاندارد و پرکاربرد استفاده میشود و صرفنظر ار تعداد پرسشها و تستها که بر عهده طراحان سؤال و معلمین و اساتید دانشگاه میباشند, نحوه چیدمان پرسشها اعم از اینکه به حالت چند گزینه ای مانند کنکور و تشریحی هستند نیز میتوانند بر میزان آسان و سخت بودن آزمونها تأثیر داشته باشند. در این مقاله قصد داریم به راهکارهائی اشاره کنیم که بر اساس تجربیات و تحقیقات میتوانند به شما به عنوان محصل و دانشجو کمک کنند تا هم در وقت صرفه جوئی کنید و به اصطلاح زمان ارزشمند در سر جلسه آزمون را برای سؤالات مهمتر و سختتر ذخیره نمائید و هم اینکه از شانس بهتری برخوردار باشید برای جواب دادن بهتر تستها و پرسشها.

It is possible to beat the odds when it comes to taking exams using a few techniques میتوان با استفاده از چند روش در امتحانات بر پیش بینی ها و احتمالات غلبه کرد و موفق شد There is no doubt that during the exam season, the students are snowed under with a lot of studies and reviews, but they need to be as knowledgeable about the studies and books as they are about the exams styles themselves شکی وجود ندارد که در خلال فصل امتحانات, دانشجویان و محصلین بسیار غرق مطالعات و مرور هستند, اما آنها نیاز دارند به همان اندازه که درباره دروس و کتابها دانش جمع میکنند به همان نسبت درباره خود سبک آزمونها هم مطلع باشند.

Rule number one is not to panic when it comes to studying for and taking exams, even the difficult ones قانون شماره یک این است که در زمینه درس خواندن و شرکت در امتحانات حتی دشوار به خود ترس و واهمه راه ندهید Some students could claim that some questions have been too difficult or even unfair but take it easy and do your best برخی از دانشجویان ممکن است این نظر را داشته باشند که بعضی از سؤالات بسیار دشوار و تا حدی غیر عادلانه بودند اما شما سخت نگیرید و تمام تلاش خود را انجام دهید Multiple-choice and essay-type questions are among the most common queries the pupils are going to encounter in exams سؤالات تستی و تشریحی را میتوان جزو مرسوم ترین پرسشهائی در نظر گرفت که دانش آموزان در آزمونها با آنها مواجه هستند.

One proven and tested technique is looking for the wrong answer to spot the rest of the correct ones یکی از روشهای ثابت و تست شده یافتن پاسخهای اشتباه است به منظور تعیین دیگر جوابهای صحیح Mnemonic technique can be effectively used and all you need to do is taking the first word of some descriptions and text lines and then combine them into a sentence and repeat it several times to master and recall during the exam از روش حفظی میتوان به خوبی در جلسه امتحان استفاده کرد به این صورت که اولین کلمه از لیست توصیفات و توضیحات و خطوط متنی را کنار هم قرار داده و یک جمله درست کنید و آنرا چند بار تکرار کنید تا کاملا حفظ شوید و سپس در طول آزمون آن را به خاطر بیاورید.

To have a pass mark of over fifty percent seems like workable for most students to pass the exams برای قبولی در امتحانات پاسخ دادن بیش از نیمی از تستها برای اکثر دانشجویان کارساز میباشد On the exam session, don’t forget to listen attentively to the instructions given by the educational staff and teachers در جلسه آزمون, فراموش نکنید تا به دقت به دستورالعملهای کارکنان آموزشی و معلمین دقت کنید In terms of math and science exams, there is a technique known as dump method which can be used, meaning to quickly write down most formulas and major points on a paper when beginning such tests to avoid possible forgetting در زمینه امتحان دادن در رشته های ریاضی و علوم, تکنیکی وجود دارد تحت عنوان روگرفت و رونوشت از حافظه, که میتوان از آن استفاده کرد, به این صورت که در آغاز آزمون نکات مهم از قبیل فرمولها را به سرعت بر روی یک برگه نوشت تا از فراموشی احتمالی آنها جلوگیری شود.