گویشها در آموزش تدریس خصوصی زبان انگلیسی مطرح میشوند

در کلاسهای آموزشی تدریس خصوصی زبان انگلیسی نه تنها بر روی مواردی همچون ارتقاء سطح مکالمه روزمره دانشجویان و شرکت کنندگان تمرکز میشود, بلکه آنها را با تغییرات در اصوات و تلفظ ها که مربوط به گویشها و لهجه های مختلف سخنوران بومی و بین المللی میباشند نیز آشنا میکنند. آیا شما تاکنون در این زمینه مطالعاتی داشته اید و مثلا به لغتنامه ها و منابع آنلاین و چاپی برخورده اید که لیستی از کلمات و عبارات و اصطلاحات و ضرب المثلها و امثال و حکم را برای شما تهیه کرده اند و در کنار منابع و تعاریف واژگان به جزئیات و اختلافات اندک در زمینه لهجه ها و گویشها نیز اشاره شده باشد؟ میتوان در هنگام مطالعه گرامر نیز به چنین مواردی اشاره داشت که البته تعداد آنها بسیار کم میباشد و یادگیری شان آسان و سهل.

Through a retrospect a thorough analysis of some dialects and accents can be applied in comparison of different pronunciation styles in English language در زبان انگلیسی میتوان از طریق یک بررسی همه جانبه با نگاه و تحلیلی در گذر زمان و از گذشته به تحلیل و مقایسه بین تلفظ ها و گویشها و لهجه های گوناگون پرداخت When attending private teaching classes and practicing conversation with the tutors, you will find them most adopting either American or British accents in their speech در هنگام شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی شما درمیابید که عمدتا مربیان و معلمین از یکی از تلفظها و لهجه های آمریکائی و یا بریتیش / انگلیسی در گفتار خود استفاده میکنند.

English language is widely used all over the world as a tool of international communication and business means in meetings and correspondence but like any other culture, more than one accent is used in that area زبان انگلیسی در سطح گسترده ای در سطح جهان به عنوان ابزار ارتباطی و وسیله مکاتبات در ملاقاتهای تجاری مورد استفاده قرار میگیرد ولی مانند هر فرهنگ دیگری در این زمینه بیش از یک گویش و لهجه مورد استفاده قرار میگیرد This matter also applies when translating texts as well این مطلب همچنین در هنگام ترجمه متون کاربرد دارد Cultural and geographical factors play key roles in shaping different dialects and accents عوامل جغرافیائی و فرهنگی بازیگر نقشهای کلیدی در شکل دادن به تشکیل لهجه ها و گویشهای متفاوت میباشند.

When it comes to teaching English language in private and group classes, tutors and professional trainers would explain that different dialects and accents are the result of differences in the application of vowels, consonants, stress and intonation in everyday conversations, while disparities in grammar are rare but changes definitions and choice of vocabularies do happen in British and American accents در هنگامیکه سخن از فراگیری زبان انگلیسی در کلاسهای تدریس خصوصی و گروهی به میان می آید, مربیان و معلمین حرفه ای توضیح میدهند که تفاوتها در گویشها و لهجه ها حاصل تفاوتها و اختلافات در کاربرد حروف باصدا و بی صدا و تکیه و لحن ادا و تلفظ در مکالمات روزمره میباشد, گرچه اختلافات در زمینه گرامر محدودتر میباشند, اما در گویشهای بریتیش و آمریکائی تعدادی از واژگان نیز در کاربرد با یکدیگر تفاوت دارند.

In terms of vocabulary, some differences include Litre, Liter, Lorry, Truck, Timetable, Schedule, Drugstore, Pharmacy, Underground, Subway, Trainers, Sneakers از لحاظ واژگان میتوان به برخی تفاوتها اشاره داشت از قبیل: لیتر, کامیون, برنامه و جدول زمانی, داروخانه, مترو, کفش ورزشی While writing, the spelling of some words too differ such as Tyre, Tire, Colour, Color, Programme, Program, Theatre, Theater در هنگام نگارش هم در هجای تعدادی از کلمات تفاوت وجود دارد از قبیل لاستیک, رنگ, برنامه, تئاتر When applying grammatical rules to sentence structure dissimilar usage of prepositions including On and At may also be observed in various accents like: On the appointment and At the appointment از لحاظ کاربرد قوانین و ساختارهای جمله هم در گویشهای مختلف نکات گرامری مختلف مشاهده میشوند مانند کاربرد حروف اضافه On / At مثلا در هنگام / در مورد قرار و ملاقات In everyday conversation too some minor changes are applied such as: Have you been to the doctor versus Have you gone to the doctor در مکالمات روزمره هم ممکن است برخی اختلافات جزئی دیده شوند مانند آیا به نزد پزشک رفته اید؟ Or Have you gotten the parcel yet? Have you got the package yet و یا این نمونه: آیا بسته را دریافت کرده اید؟