اهمیت و تأثیر نرم افزارهای آموزشی در عصر فن آوری

دیگر نمیتوان حضور رایانه و تلفنهای همراه هوشمند و تبلت را صرفا به عنوان وسایل و لوازم دیجیتال جهت تفریح و سرگرمی در نظر گرفت چون با استفاده از همین لوازم و گجتها میتوان در کلاسهای آنلاین شرکت کرد و به مرور نکاتی پرداخت که برای امتحانات دانشگاه ضروری میباشند. در حقیقت لوازم کمک آموزشی که بر مبنای نرم افزارها و اپلیکیشنهای متصل به شبکه اینترنت فعال هستند جای پای خود را در حوزه آموزش تقریبا در همه سطوح باز کرده اند و تقریبا کمتر دانش آموزی را میتوان یافت که امروزه کار کردن با برنامه های گوشیهای تلفن همراه را به خوبی یاد نگرفته باشد یا از اهمیت کاربردی آنها آگاه نباشد. جالب است است که با استفاده از نرم افزارهای آموزشی در بسیاری از رشته های دانشگاهی نیز میتوان سریعتر به موفقیت تحصیلی دست یافت.

In the technology age today, pupils need to embrace educational software to enhance their studies and success rate در عصر فن آوری کنونی, محصلین نیاز دارند تا با استفاده و استقبال از نرم افزارهای آموزشی به بهبود تحصیلات و میزان موفقیت خود همت گمارند There is abundant amount of information on the net which can get accessed to improve the students knowledge در فضای مجازی حجم انبوهی از اطلاعات و دانش وجود دارند که میتوان با دسترسی به آنها سطح دانش و معلومات دانشجویان را ارتقاء داد The computer nowadays can be called the centerpiece to access data and a wealth of knowledge provided in the cyber space میتوان به رایانه به عنوان قطعه ای کلیدی و ضروری در زمینه دسترسی به دنیائی از اطلاعات و داده ها در فضای مجازی نگاه کرد.

Even the experienced teachers bring educational games into the classroom settings today to help the students recognize the answers to questions in their books and therefore, educational software programs are considered a powerful tool even when learning math and science حتی معلمین باتجربه در محیط کلاسهای امروزی بازیهای آموزشی می آورند تا به دانش آموزان کمک کنند به پاسخهای پرسشها در کتابهایشان برسند و از این رو, نرم افزارهای آموزشی به عنوان ابزار مهمی شناحته میشوند حتی در زمینه یادگیری ریاضیات و علوم The fact is that the concept of e-learning is being widespread in academic settings in the world today واقعیت این است که مفهوم یادگیری الکترونیکی در جهان امروزی و در فضای آکادمیک بسیار گسترده شده است.

Innovative technologies today have opened up plenty of novel opportunities to the users worldwide, and the education area is no exception فن آوریهای مبتکرانه برای کاربران در سطح جهان موقعیتهای نوین زیادی فراهم آورده اند که حوزه آموزش از این قاعده مستثنی نیست No matter their age and study levels, through using educational software tools and web-based programs, the students everyday can find new opportunities to improve their education صرفنظر از سن و میزان تحصیلاتشان, دانشجویان و محصلین همه روزه میتوانند از طریق استفاده از ابزارهای نرم افزاری و برنامه های مبتنی بر فضای وب, به کشف موقعیتهای جدید بپردازند در زمینه بهبود و ترقی آموزش خود Organizing the class content and giving access to it can be among main advantages of new learning programs

نظم و ترتیب در ارائه و دسترسی به مطالب کلاسها را میتوان به عنوان یکی از مزیتهای اصلی برنامه های نوین تعلیم قلمداد کرد For instance, all the lessons and plenty of study materials can be safely stored in online or computer memories and accessed by the students frequently and even the modern cloud-based programs are gaining popularity worldwide and in the academic zone به عنوان نمونه, همه دروس و بسیاری از مطالب تحصیلی را میتوان با امنیت بر روی حافظه های آنلاین و رایانه ای ذخیره کرد که دانشجویان میتوانند مرتب به آنها دسترسی داشته باشند و حتی برنامه های جدید و پیشرفته فضای ابری که در سرتاسر جهان و در حوزه آکادمیک در حال کسب مقبولیت میباشند Tracking the students progress is also a perk associated with new educational software tools پیگیری پیشرفت دانشجویان هم یکی از منافع مرتبط با ابزارهای نرم افزارهای جدید آموزشی هست They enable teachers to come up with new, dynamic study plans for the students to improve their achievements and suitable to their needs in a responsible and efficient manner آنها میتوانند به معلمین این امکان را بدهند تا با ارائه طرح دروس نوین و پویا برای محصلین به ارتقاء دستاوردهایشان بپردازند متناسب با نیازهایشان و به نحوی مسؤلانه و مؤثر.