میزان مقبولیت و کاربردی مدارک تحصیلی برخط و از راه دور

مدارک تحصیلی برخط و از راه دور بدون شک همه ساله کارگشای هزاران نفر در سرتاسر جهان میشوند و با استفاده از آنها موارد بسیاری مرتفع میگردند شامل اخذ پذیرش از دیگر دانشگاهها و در مقاطع تحصیلی آموزش عالی و همچنین دریافت شغل و بورسیه از مؤسسات تحقیقی پژوهشی و یا مهاجرت ولی مساله ای که قصد پرداختن به آن را داریم میزان کارآمدی و مقبولیت چنین مدارج تحصیلی در بازار کار کشورها میباشد. به عنوان مثال آیا میتوان در هنگام نوشتن رزومه و خلاصه مطالب اقتصادی تجاری درباره تحصیلات و تجربیات شغلی و در جلسات مصاحبه به راحتی به دریافت هر گونه مدرک تحصیلی از اقصی نقاط جهان اشاره داشت یا اینکه در هر کشور فقط تعداد اندک و معدودی از مدارک آنلاین و برخط و از راه دور مورد تائید قرار میگیرند.

Let’s begin our discussion today with one question that is how valid are online and remote learning degrees to the prospective employers بحث امروز را با پرسشی آغاز میکنیم که مدارک تحصیل از راه دور و آنلاین تا چه حد در نزد کارفرمایان احتمالی و در آینده معتبر قلمداد میشوند؟ As you can guess, there are pros and cons to online education and reputable agencies aside, there are bogus and fake documents which can be bought as well, of course they are completely worthless in terms of academic and business values همانگونه که میتوانید حدس بزنید, در زمینه آموزش برخط نقاط مثبت و منفی وجود دارد و در کنار سازمانهای معتبر, تعدادی مدارک جعلی و قلابی هم یافت میشوند که میتوان آنها را تهیه کرد و البته آنها کاملا قلابی و از لحاظ ارزشهای آکادمیک و تجاری بدون ارزش میباشند.

Sure, there are many reputable universities and distance learning colleges offering valid degrees to the participants and they provide the students with high-quality educational programs which can exactly act as substitutes for on-campus higher education experiences قطعا تعداد زیادی از دانشگاهها و دانشکده های معتبر در زمره آموزش از راه دور وجود دارند که به شرکت کنندگان مدارک معتبر آموزشی ارائه میکنند که میتوانند دقیقا به عنوان جایگزین تجربیات تحصیل در محیط پردیس عمل کنند Such universities mainly meet the criteria set by higher education ministries in countries and they are authorized institutions چنین دانشگاههائی عمدتا با معیارهای تعیین شده توسط وزارتهای آموزش عالی در کشورها تطبیق داشته و معتبر میباشند.

The accreditation obtained by the universities would in effect assure the employers that the academic degrees being submitted by job applicants would qualify for the requirements but it is also practiced by some employers to provide complementary and specialized training courses for some of their new staff in companies environments تائیدیه که توسط دانشگاههای آنلاین اخذ میشود در حقیقت به کارفرمایان این اطمینان را میدهد که مدارک ارسالی توسط متقاضیان شغل واجد شرایط میباشند اما این مورد هم توسط برخی کارفرمایان انجام میشود که برای کارمندان جدید در محیط شرکت دوره های تکمیلی و تخصصی دائر نمایند It is also worth mentioning that with the recent hike in online degrees, many employers tend to be more cautious and strict in terms of evaluating the validity of online degrees and they may demand the students and job seekers to provide further details on the online colleges educational and academic backgrounds during the career interview sessions

همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با توجه به موج افزایش اخیر در مدارک برخط, بسیاری از کارفرمایان تمایل پیدا کرده اند به قدری محتاط و سختگیر بودن در زمینه اعتبار سنجی مدرک آنلاین و ممکن است در طی جلسات مصاحبه شغلی با افراد جویای کار از آنها درخواست کنند تا به ارائه اطلاعات و جزئیات تکمیلی و بیشتری درباره سابقه آموزشی و آکادمیک دانشگاههای برخط بپردازند When it comes to undertaking higher education, reputable online universities can offer some leverage over on-campus degree courses but the students need to conduct ample research in order to pinpoint and choose the right distance learning schools in order to choose only the verified educational institutions and stay away from unscrupulous service providers and fake documents to give assurance to the employers and eliminate any doubts they may have about the validity of the degrees در زمینه انتخاب آموزش عالی, دانشگاههای معتبر آنلاین نسبت به دوره های مدرک در محیط پردیس میتوانند برخی مزیتها داشته باشند ولی دانشجویان بایستی تا به تحقیق کافی بپردازند به منظور یافتن و انتخاب دانشگاههای آموزش از راه دور مناسب و برگزیدن مؤسسات آموزشی معتبر و دوری گزینند از شرکتهای خدمات دهنده بدون کیفیت و بی اعتبار و مدارک قلابی تا به کارآفرینان اطمینان دهند و هر گونه شک و شبهه که آنها درباره اعتبار مدارک را دارند برطرف نمایند.