اجتناب از برخی اشتباهات رایج در نگارش نامه پذیرش دانشگاه

همانگونه که مطلع هستید, بسیاری از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وجود دارند که جهت اخذ پذیرش از آنها بایستی تا از طریق مکاتبه کتبی یا بصورت آنلاین که از طریق رایانامه ارسال میگردند, متقاضیان و داوطلبین اقدام به نگارش نامه ای نمایند که در آنها بطور خلاصه و طی یکی دو صفحه به رئوس مطالب آموزشی و تجربیات فردی در زندگی خود بپردازند که میتوانند به نحوی با موضوع مطالعه و فرآیند اخذ پذیرش از دانشکده مرتبط کمک کنند و این نامه برای دانشجویان نمره بالائی میتواند به همراه داشته باشد. اما در کنار اهمیت این موضوع و اینکه چنین نامه ای چقدر میتواند نقش آفرینی کند در زندگی آکادمیک داوطلبین, نکاتی وجود دارند که با توجه و تمرکز بر آنها میتوان از اشتباهات رایج در تایپ متون اجتناب کرده و مطالب را بهتر منتقل نمود.

When it comes to composing recommendation letters plus university admission essays from scratch, some recommendations can be made to the students هنگامیکه نوبت به نگارش توصیه نامه و مقاله پذیرش دانشگاه از ابتدا به میان می آید, میتوان به برخی راهنمائیها اشاره داشت In some cases, potential candidates are obliged to write an admission letter, and they would be better off, should they conduct extensive research in order to get familiar with the framework, structure, and literature of such type of correspondence در برخی موارد, داوطلبین بالقوه نیاز به نگارش یک نامه درخواست پذیرش دارند و شانس موفقیت آنها افزون میگردد چنانچه با انجام تحقیقات گسترده با لحن و ادبیات و چارچوب و ساختار چنین مکاتباتی آشنا گردند.

Time and again, universities admission committees and staff complain of the admission letters they have received from prospective students with loads of grammatical and structural errors from the outset بارها و بارها گروه و اعضاء و کارکنان پذیرش دانشگاهها از این گله مند هستند که نامه هائی که از دانشجویان احتمالی و بالقوه به دست آنها رسیده است از همان آغاز حاوی اشتباهات ساختاری بوده اند To begin with, it is absolutely essential to eliminate all the spelling and grammatical errors while composing an academic letter since typing errors can have a negative impact on the colleges admission staff, making them assume how errors in writing can reflect the candidates personalities and an indication of just how in the future they will perform in their chosen fields of study

در آغاز, بسیار ضروری به نظر میرسد تا در هنگام نگارش نامه های آکادمیک از هر گونه اشتباه تایپی و هجائی و گرامری اجتناب نمود چون عموما این اشتباهات میتوانند بر روی اعضاء پذیرش دانشکده ها تاثیر منفی در زمینه شخصیت متقاضیان بر جای گذارند و منجر به این تفکر در آنها گردند که این داوطلبین در آینده نیز چه عملکردی در رشته تحصیلی خود خواهند داشت As a hopeful student, you also need to sound and appear original and unique in your writing, so that your paragraphs truly display information about you, your studies, and life experiences, not merely putting words together which are too general and that can apply to anybody به عنوان یک دانشجوی متقاضی, شما بایستی در نوشتار خود کاملا منحصر به فرد و ویژه باشید در ارتباط با خودتان و تحصیلات و تجربیات زندگی و نه صرفا کلمات را طوری کنار هم بچینید که در مورد هر فردی صدق کنند.

Furthermore, all the information that you provide in your admission letter need to be backed up with realistic details and facts به علاوه, تمام مطالب و اطلاعاتی که شما در نامه پذیرش خود با آنها اشاره میکنید بایستی تا با جزئیات واقعی و حقایق مورد تائید قرار گیرند In other words, stay away from imagination and far-fetched dreams in your writing به عبارت دیگر, از تخیلات و آرزوهای دست نیافتنی در نوشته های خود دوری کنید One of the most common mistakes made by a lot of applicants is not to straightly deal with the questions posed on the application form یکی از اشتباهات مصطلح در بین بسیاری از داوطلبین عدم پرداختن مستقیم به پرسشهای مطروحه در فرم پذیرش میباشد It is a mistake to avoid answering the queries or ignore them and finally it is essential to heed the guidelines and instructions laid out by the universities in terms of character and word count, format and layout of the papers and so forth این اشتباه است تا به پرسشها پاسخ نداده و یا آنها را نادیده انگاشت و سرانجام ضروری است تا به مقررات و دستورالعملهای مطروحه مشروحه توسط دانشگاهها در زمینه تعداد حروف و کلمات, ساختار و چارچوب مقالات و اوراق و غیره توجه نمود.