افزایش سرعت در هنگام مطالعه و درک مطلب کتبی

ممکن است برای همه ما پیش آمده باشد که در لابلای صفحات روزنامه ها و کتابها و مجلات بسیار زیاد در منزل به اصطلاح غرق شده باشیم و در انتظار فرصت مناسب برای خواندن و مطالعه این همه مطلب بوده باشیم ولی با سرعت پائین مطالعه بایستی چه کرد و آیا اصولا راهکاری برای این مساله وجود دارد؟ حتی این مساله درمورد دانش آموزان و دانشجویان سخت کوش هم صدق میکند که بطور مستمر در معرض مقدار و حجم زیادی از مطالب کتابهای آموزشی قرار میگیرند و بایستی تا خود را برای امتحانات میان و پایان ترم آماده کنند ولی همواره در سرعت مطالعه قدری عقب و کند میباشند. ولی راه های مناسبی در این زمینه توسط پژوهشگران علمی آکادمیک ارائه شده اند که قصد بررسی آنها و برشمردن نقاط قوت آنها را در این نوشته داریم.

Are there any ways enhance, and for instance to double reading speed while studying at universities آیا روشهائی جهت افزایش و مثلا دو برابر کردن میزان سرعت مطالعه در حین تحصیل در دانشگاهها وجود دارد؟ A lot of students and avid readers might feel frustrated while drowning in a pool of unread books, articles and papers since they could feel they are not able to keep up with their assignments بسیاری از دانشجویان و افرادی که به مطالعه علاقمند هستند ممکن است این احساس ناخوشایند را داشته باشند که در میان بسیاری از کتابها و مقالات و نوشته های مطالعه نشده قرار گرفته و احاطه شده اند و اینکه نتوانند متناسب با تکالیف خود پیشرفت داشته باشند و به اصطلاح خود را برسانند.

Are there any speed-reading courses out there on the market to choose or finding ways to improve one’s reading abilities and speed آیا در بازار دوره های تند خوانی وجود دارند یا روشهائی که توسط آنها یک فرد بتواند توانائیهای مطالعاتی خود را سرعت بخشد؟ The good news is that it is literally possible to achieve this goal at home خبر خوشایند این است که امکان رسیدن به این هدف میسر میباشد In fact, you can enhance and speed up your reading speed without sacrificing proper comprehension در حقیقت, شما قادر میباشید تا بر سرعت مطالعه خود بیفزائید بدون اینکه درک مطلب مناسب و شایسته دچار خدشه و آسیب گردد To begin with, you need to determine your current reading speed در گام نخست شما بایستی میزان سرعت مطالعه کنونی خود را بسنجید.

In order to do this, grab a magazine or newspaper or book and then set a timer and discover how many pages and words you are able to carefully study in a quarter of an hour به این منظور پس از برداشتن یک مجله یا روزنامه یا کتاب, با استفاده از یک تایمر و تنظیم کردن آن بر روی پانزده دقیقه دریابید که چه تعداد کلمه و صفحه را میتوانید در طی آن زمان با دقت مطالعه کنید While reading, instead of focusing on each word alone, try sweeping and rolling your eyes across phrases and various paragraph spots to grab the meaning as a whole without interfering with your comprehension در حین مطالعه, به جای تمرکز بر روی هر کلمه به تنهائی, سعی نمائید تا چشمان خود را حرکت دهید بر روی عبارات و نقاط مختلف پاراگرافها به منظور دریافت نکات کلی در عین حال که با درک مطلب تداخل نداشته باشد.

A common mistake made by many students is known as sub-vocalization, meaning to pronounce and read aloud each and every single word they encounter while reading passages as it will definitely slow down your reading comprehension speed یکی از اشتباهات مصطلح در بین بسیاری از دانشجویان به عنوان زمزمه کردن نامیده میشود به این منظور که آنها تمامی کلمات را با صدای بلند تلفظ کرده و میخوانند و این مسلما در کاهش سرعت و درک مطلب آنان تاثیر دارد It is also recommended not to shift back to the beginning of the lines if you miss some points همچنین توصیه میشود تا از پریدن و بازگشت به ابتدای خطوطی که در آنها از برخی کلمات عبور کرده اید اجتناب نمود When reading an article or book page, look for information on what the subject is as well as the supporting arguments هر بار که مشغول مطالعه یک مقاله یا کتاب هستید, در جستجوی اطلاعاتی در زمینه موضوع اصلی و همچنین دیگر مباحث و نکات تکمیلی باشید.