سهل و روان بودن آموزش لغات و عبارات به خردسالان

در زمینه آموزش لغات و عبارات و اصطلاحات ادبی و همچنین الفبا به کودکان و خردسالان به چه نکاتی میتوان اشاره داشت که تسهیل کننده تعلیم و تعلم میباشند؟ در کنار میزان هوش و توانائی کودکان مسلما روشهای رفتاری و علمی پژوهشی ثابت شده ای هم وجود دارند شامل تکنیکها و راهکارهای استفاده از لغات و به هم چسباندن اصوات در کنار یکدیگر و همچنین به کار بردن شعر در زمینه یاددادن لغتهای جدید به خردسالان که مسلما در حافظه آنها جای خواهند گرفت. مثلا در زمینه ادبیات, به کارگیری و آموزش لغات و صفتها و اسامی هم معنی یا همان مترادف و همچنین متضاد و توجه به ریشه کلمات میتوانند همگی در این امر مؤثر باشند. لغات ترکیبی یا مفرد و جمع هم در این زمینه نقش آفرینی میکنند و به همراه نکات دیگر تسهیل کننده در کلاسها هستند.

Developing fluency in young children’s education and learning is a priority for most trainers worldwide توسعه بخشیدن به روان بودن / تسهیل در زمینه آموزش و یادگیری خردسالان به عنوان یکی از اولویتها در بین مربیان در سرتاسر جهان شناخته میشود Even for preschool kids, enhancing skills to have the ability to link letters as well as sounds together can be considered the essential predecessor to development of fluency in young children’s education حتی برای بچه های پیش دبستانی, بهبود مهارتها جهت کسب توانائی در زمینه اتصال حروف و اصوات به یکدیگر میتواند به عنوان عاملی ضروری تلقی شود قبل از توسعه روان و سلیس بودن در آموزش خردسالان Using educational and fun games has proved to be beneficial when it comes to keeping children’s minds engaged and active in the learning process

استفاده از بازیهای آموزشی و تفریحی ثابت شده است که میتواند سودمند باشد در زمینه درگیر و فعال نگاه داشتن ذهن خردسالان در فرآیند آموزشی For example, using color books, asking kids to distinguish letters from different pages به عنوان مثال با استفاده از کتابهای نقاشی از کودکان خواسته شود تا فرق بین حروف در صفحات مختلف را بیان نمایند Encouraging sensory and motor development in kids can be initiated using learning about opposite terms and adjectives تحریک و تشویق و بهبود توسعه رشد حرکتی و احساسی را میتوان در کودکان با آموزش فراگیری کلمات متضاد و صفات غیر هم معنا انجام داد For instance, via giving them ice cream and a warm drink, they will taste and recognize the difference between hot and cold به عنوان نمونه جهت یادگیری و تشخیص فرق بین سرد و گرم میتوان به کودکان بستنی و نوشیدنی گرم داد.

Providing children with the technique of forming new words from a single core term is also advised by psychologists روانشناسان همچنین توصیه میکنند تا به کودکان این روش آموزش داده شود تا بتوانند از یک ریشه لغت تعداد کلمات بیشتری را بسازند For example, after they learn of the word ball, making other relevant terms including football and basketball is a good idea since this way they will become familiar with plenty of related words, gain self-confidence and read passages aloud in front of other classmates and also decode new words with ease به عنوان مثال, پس از اینکه آنها با لغت ball توپ آشنا شدند, نظر مساعدی است تا به آنها روش ساختن دیگر کلمات مرتبط از قبیل football فوتبال و basketball بسکتبال را هم آموزش داد تا با این روش آنها با تعداد زیادی از لغات مرتبط آشنا گشته, اعتماد به نفس پیدا کنند و در مقابل دیگر همکلاسیهایشان با صدای بلند متون را بخوانند و همچنین با سهولت به تفسیر و تحلیل لغات جدید بپردازند.

Rhyming words have proved to help children become interested in literature and be able to speak and write well as they grow up in the future کلمات هم آوا و شعر گونه میتوانند به کودکان در علاقمند شدن به ادبیات کمک کرده و به آنها یاری رسانند در بهتر صحبت کردن و نوشتن, هنگامیکه در آینده بزرگ میشوند Listening to nursery rhymes and poems can help kids appreciate beauties of literary works, enhance their memorization skills and boost their comprehension گوش کردن به ترانه های مهد کودکها و شعرها میتوانند به بچه ها کمک کنند که به زیبائیهای آثار ادبی پی ببرند, مهارتهای حفظ کردن خود را بهبود بخشند و به ارتقاء درک مطلب خود بپردازند Encouraging kids to learn about compound words and word-building skills is also advised همچنین توصیه میشود تا به ترغیب کودکان در زمینه فراگیری کلمات ترکیبی و مهارتهای کلمه سازی پرداخته شود.