کودکان و رایانه

امروزه کامپیوتر یا همان رایانه وارد زندگی همه ما شده است و تقریبا بیشتر بخشهای زندگی فردی و اجتماعی و فعالیتهای روزمره همه ما به نوعی وابسته به رایانه و نرم افزارهای کامپیوتری و اینترنتی میباشند. از آنطرف نسل جدید و کودکان و خردسالان تقریبا به مراتب بهتر از نسلهای قدیمی میتوانند با رایانه های رومیزی و لپتاپها و دیگر سیستمها و برنامه های کامپیوتری ارتباط برقرار کرده و با آنها کار کنند. تقریبا به هر جائی که سر میزنید میتوانید خردسالانی را ببینید که ساعتها سرگرم بازیهای رایانه ای و همچنین استفاده از نرم افزارهای مرتبط جهت انجام تکالیف مدرسه و آموزشگاه میباشند. اما آیا ورود رایانه به زندگی کودکان صرفا به عنوان یک پدیده عادی تلقی میشود و یا اینکه آنها برای زندگی آینده و هنگام ورود به جامعه و بازار کار و اجتماع هم مهیا میگردند؟

Computers can not only help children with their schoolwork, but they can also offer them opportunities to acquire valuable knowledge plus skills for their future lives and careers in the society رایانه ها نه تنها به دانش آموزان در انجام تکالیف مدرسه کمک میکنند, بلکه برای آنها موقعیتهائی را هم ارائه مینمایند جهت کسب دانش به علاوه مهارتهائی جهت زندگی و مشاغل آینده شان در جامعه You can actually kick-start your kids into the exciting world of business via purchasing a PC از طریق خرید یک رایانه شما میتوانید آغاز کنید ورود کودکانتان را به دنیای جذاب تجارت In the world of PCs there are plenty of careers to find like designing and publishing

در جهان رایانه ها تعداد زیادی از مشاغل جهت یافتن وجود دارند از قبیل طراحی و چاپ و انتشار Through delving into the computers world, the children of today’s age can have fun and play games and at the same time plan their future professions via acquiring valuable, up-to-date knowledge از طریق غوطه ور شدن در جهان رایانه ها, بچه های عصر کنونی میتوانند هم به تفریح و بازی بپردازند و هم برای مشاغل آینده شان برنامه ریزی کنند از طریق کسب دانش ارزشمند و به روز Today, most children are very comfortable setting up and operating all sorts of gadgets and installing software programs on their PCs امروزه اکثر کودکان بسیار راحت هستند در موارد نصب و برپا کردن و اجرای بسیاری از دستگاههای دیجیتالی و نصب نرم افزارها بر روی کامپیوتر هایشان.

Surprisingly, the complicated technology today seems quite naturally comprehensible to the average children compared with the behavior of parents and teachers مطلب تعجب آور این است که فن آوری پیچیده کنونی به نظر طبیعتا قابل درک برای بیشتر خردسالان است در قیاس با رفتار والدین و معلمین In most households there is a computer and to children, it is considered an essential appliance در بیشتر منازل یک دستگاه رایانه وجود دارد که از نظر کودکان جزو لوازم خانگی ضروری به حساب می آید But to some parents, convincing themselves to buy and set up computers for their children at home equals a daunting task ولی از نظر برخی از والدین قانع کردن خود جهت خرید و راه اندازی رایانه برای فرزندانشان به عنوان یک مسئولیت پر دردسر تلقی میگردد.

In addition to using computers to do homework and math problems, parents are encouraged to motivate their children to employ computers more actively and creatively to get prepared for the real world and complement their education at school and university در کنار استفاده از رایانه جهت انجام تکالیف و حل مسائل ریاضی, به والدین توصیه میگردد تا کودکان خود را ترغیب کنند تا از رایانه به نحوی خلاقانه تر و فعالانه تر بهره ببرند جهت آماده شدن برای دنیای حقیقی و در تکمیل آموزش خود در مدرسه و دانشگاه اقدام کنند As a matter of fact, buying a computer and operating it is more than mere hardware and software and even very young children can get a handle of the PCs quickly در حقیقت, خرید و راه اندازی یک رایانه بیش از صرفا سخت افزار و نرم افزار میباشد و حتی کودکان خردسال به سرعت میتوانند طرز کار با آن را یاد بگیرند To wrap up, even ordinary and inexpensive home computers can offer interactive multimedia programs to children and can be considered For Educational Purposes در خاتمه, حتی کامپیوترهای ارزان قیمت و معمولی خانگی میتوانند به بچه ها برنامه های تعاملی و چند رسانه ای ارائه دهند و میشود آنها را به عنوان / جهت اهداف آموزشی / اطلاق کرد.