نگارش نامه تشکر و تقدیر

در ادامه مباحث نامه نگاری اداری و آکادمیک که قبلا به آنها پرداخته ایم, در این بخش قصد داریم تا به یکی از پرکاربردترین موارد نگارش و نوشتن نامه ها و پیامهای روزمره بپردازیم که همانا عبارتست از تقدیر و تشکر از فردی و یا شرکت و سازمانی به جهت لطف و محبتی که نسبت به ما روا داشته اند. مثلا تصور کنید که اخیرا یکی از ادارات و یا شرکتها از شما دعوت به عمل آورده و طی یک ملاقات و سخنرانی حضوری به شما هدیه و کادو و یادگاری هم اهدا نموده است و متقابل بهتر است که شما هم رسم ادب را به جا آورده و از آن افراد و قسمتهای اداری مستقیما تشکر و تقدیر کنید از طریق ارسال نامه که میتواند به صورت سنتی کاغذی و یا رایانامه و همچنین پیامهای تلفن همراه و یا در فضای مجازی و در رسانه های اجتماعی ارسال شود.

Sometimes it feels like a necessity to compose a heartfelt thank you letter to someone بعضی وقتها ضروری به نظر میرسد تا یک نامه تشکر آمیز از صمیم قبل برای یک فرد بنویسیم When someone does us a favor, we may find it a bit struggling to discover the right way to thank them but how can we get started with writing an acknowledgement letter or message هنگامیکه فردی در حق ما لطفی میکند, ممکن است برای ما قدری دشوار بنظر برسد که دنبال راه صحیح تشکر از آنها برآئیم ولی چگونه میتوانیم شروع کنیم بررسی و یافتن نحوه صحیح نگارش یک نامه یا پیام تشکر و تقدیرنامه را؟

In the age today, it sure seems kind of outdated to use pen and paper to do so and deliver a handwritten thank you message to someone but how can we compose a digital letter which offers a timeless and memorable message of gratitude to an individual در عصر کنونی شاید استفاده از کاغذ و قلم قدری قدیمی به نظر برسد برای انجام کار ارسال یک نامه دستی برای یک فرد ولی چگونه میتوانیم اقدام به نگارش یک نامه دیجیتال کنیم که حاوی پیام تشکر و تقدیر همیشگی و به یاد ماندنی برای یک فرد باشد؟ In the technology age, writing a good message can contain deep and sincere sentiment and will be appreciated by the recipient در عصر فن آوری, نگارش یک پیام خوب میتواند حاوی نظر و مضمون خالصانه و عمیق باشد و قطعا از جانب فرد گیرنده مورد قدردانی قرار خواهد گرفت.

To begin with, try writing the thank you message as soon as possible and do not procrastinate در ابتدا, هر چه سریعتر شروع به نوشتن پیام تشکر آمیز کنید و در این کار اهمال نکنید Even for writing on ordinary paper, put and grab your stationery nearby so that you can compose the letter quickly حتی در صورتیکه تمایل به نوشتن بر روی کاغذ معمولی را دارید, لوازم التحریرتان را در نزدیکی قرار دهید و استفاده کنید بطوریکه بتوانید به سرعت نگارش کنید Writing and delivery a gratitude letter shows your good manners and etiquette نگارش و ارسال نامه تقدیر و تشکر اخلاق خوب وشان بالای شما را میرساند After receiving a gift from someone or attending an event like celebration or receiving a job promotion, it is a good time to think about sending the related individual a thank you message or letter

پس از دریافت یک هدیه از فردی و یا شرکت در یک رویداد مانند جشن و یا دریافت ارتقاء شغلی, زمان مناسبی است تا با نگارش پیام یا نامه تشکر از فرد مربوطه تقدیر به عمل آورد Although using a handwritten message will be a great idea, given the Internet age today, delivering  an email or text message will suffice to show your appreciation of someone’s favor گرچه استفاده از پیام دست نویس نظر عالی است, با توجه به عصر اینترنتی کنونی, ارسال رایانامه و یا پیام متنی جهت تشکر و قدردانی از محبت و لطف دیگران کفایت میکند Being concise is a good idea because the note does not need to take long to read as a couple of sentences are enough but try to be specific as well and write for what event you are composing the message and refer to it clearly مختصر و مفید بودن در هنگام نوشتن این متن توصیه میگردد چون چنین پیامهائی نبایستی مطالعه شان زیاد طول بکشد بلکه دو سه خط کافی است ولی به ویژه به مطلب و رویداد مورد نظر اشاره کنید که پیام به روشنی به آن دلالت داشته باشد.