تکنیکهای شنیداری در تدریس خصوصی زبان انگلیسی

در زمینه اهمیت تقویت مهارتهای شنیداری در آموزش فشرده تدریس خصوصی زبان انگلیسی میتوان به موارد زیادی اشاره داشت چون تقریبا نظر بسیاری از مربیان با تجربه در این مورد این است که بدون داشتن درک مطلب شفاهی و شنیداری قوی اصولا امکان گپ و گفت و مکالمه با طرف مقابل و مخاطب دشوار میگردد و حتی پاسخ به سوالات مقدماتی و نه چندان سخت میتواند به کاری دشوار تبدیل گردد. اصولا با چه روشهای تقویت مهارتهای شنیداری آشنا هستید و تاکنون در هنگام صحبت کردن با جهانگردانی از کشورهای خارجی یا حین تمرین در کلاسهای آموزشگاهی از چه متدها و روشهائی بهره جسته اید که به شما در داشتن درک مطلب قوی سماعی یا شنیداری کمک کرده اند؟ روشهای مورد اشاره در این مقاله میتوانند برای شما سودمند باشند.

In terms of enhancing and augmenting listening comprehension skills when learning English language, today we are going to have a look at a few more beneficial techniques به لحاظ تقویت و بهبود بخشیدن مهارتهای شنیداری هنگام یادگیری زبان انگلیسی, امروز قصد داریم تا به تعدادی از روشهای سودمند بیشتر نگاهی بیندازیم No matter the private and group teaching classes are held offline or online, listening to lectures and speeches can be approached using a few guidelines and note taking صرفنظر از اینکه کلاسهای تدریس خصوصی و گروهی بصورت آنلاین یا آفلاین برگزار میشوند, گوش دادن به سخنرانیها و نطقها میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد توسط چند راهکار از قبیل یادداشت برداری.

We have already counted intensive listening in which for example a university professor gives a talk on an academic topic in English language and you are one of the audience in the session or listening to the recording later ما قبلا مقوله شنیدن / گوش دادن فشرده را نام برده ایم که در آن مثلا یکی از اساتید دانشگاه اقدام به سخنرانی میکند و شما یا در جلسه و در بین حضار حضور دارید یا اینکه به فایل ضبط شده آن گوش میکنید But how can you ensure you grasp most parts of the speech without missing any major topic اما شما چگونه میتوانید اطمینان حاصل کنید که اکثر بخشهای سخنرانی را متوجه میشوید بدون از دست دادن قسمتهای مهم؟ Here are a few useful tips and guidelines you can follow در ذیل به تعدادی از نکات مفید اشاره میگردد که شما میتوانید استفاده کنید.

Having a good imagination before attending a listening comprehension session is a good idea داشتن تصور مناسب قبل از حضور در جلسات درک مطلب شنیداری نظر مناسبی میباشد For instance when taking part in a lecture about mountains and geography, imagine what ranges of topics and questions and answers will be dealt with and addressed به عنوان مثال هنگام شرکت در یک جلسه سخنرانی درباره کوهها و جغرافی, تصور کنید چه طیف مطالب و پرسش و پاسخهائی مورد بررسی قرار میگیرند You can also keep your brain and attention active by asking yourself questions and taking notes while actually listening to the files or live lectures and seminars

شما همچنین میتوانید ذهن و توجه خود را در جلسه سخنرانی زنده و یا سمینار فعال نگاه دارید از طریق پرسش از خود For example ask yourself whether or not you are following the major points addressed by the lecturer مثلا از خود بپرسید که آیا شما به مطالب اصلی مورد خطاب توسط سخنران توجه میکنید Take note of the complex issues as well to follow up later همچنین اقدام کنید به یادداشت برداری نکات پیچیده به منظور بررسی و پیگیری بعدی Recording some parts of the lecture is also advised ضبط کردن بعضی قسمتهای سخنرانی هم توصیه میگردد Offering feedback during classrooms and after lectures is also a sure sign of ensuring your listening comprehension keeps getting better ارائه بازخورد در حین کلاسها و پس از سخنرانیها هم یکی از نشانه های مطمئن جهت بهبود بخشیدن درک مطلب شما میباشد Furthermore, to improve your listening skills, watching TV series, movies, and news programs and documentaries is also recommended به علاوه, به منظور ارتقاء مهارتهای شنیداریتان, تماشای سریالهای تلویزیونی, فیلمهای سینمائی, و برنامه های خبری به همراه فیلمهای مستند توصیه میگردد.