یادگیری و آموزش از راه دور

یادگیری از راه دور به ویژه در دوران همه گیری ویروس کرونا در سطح جهان از اهمیت و شتاب بیشتری برخوردار شده است. امروزه در بسیاری از مدارس و دانشگاهها عملا کلاسهای آموزشی و پژوهشی سنتی دائر نبوده و جای خود را به کلاسهای آنلاین یا برخط و از راه دور داده اند که در آنها دانش آموزان و دانشجویان با استفاده از گوشیهای تفن همراه یا لپتاپ خود و با بهره گیری از ارتباطات و خطوط اینترنتی در کلاسها شرکت میکنند, تکالیف خود را انجام میدهند و با معلمین خود تمرین و به سوالات پاسخ میدهند. همچنین همانطور که در مقاله قبلی معرفی شد, دانشگاههای آنلاین که در سالهای اخیر اقدام به ارائه مطالب آموزشی و مدارک تحصیلی و آموزش عالی به دانشجویان بین المللی میکردند بطور ویژه بر روی برنامه های آنلاین یا برخط مشغول میباشند.

Maybe it is an interesting fact that through online education, people all over the world are better able to save paper and not use the copy machine a lot شاید نکته جالبی که بتوان درباره آموزش آنلاین بیان کرد این است که مردم سراسر جهان بهتر میتوانند تا در مصرف کاغذ صرفه جوئی کرده و زیاد از دستگاه کپی استفاده نکنند In net-based university classes, the curricula and the lecture notes are often downloadable or live streamed در کلاسهای برخط دانشگاه, مطالب درسی عموما قابل پیاده سازی و یا بصورت مستقیم در فضای آنلاین منتشر و جریان میابند Having access to fast internet connection, a reliable computer with the necessary software applications is a must

داشتن دسترسی به ارتباط اینترنتی پر سرعت, یک رایانه قابل اعتماد به همراه برنامه های نرم افزاری مورد نیاز ضروری میباشد Studying over the net and via remote learning can be considered a natural transition from traditional courses to the enhanced tutoring today میتوان مطالعه در بستر فضای مجازی و از طریق آموزش از راه دور را به عنوان انتقال و گذار طبیعی به سمت و سوی تدریس نوین امروزی قلمداد کرد Adding further to the perks associated with online education, university professors are better able to interact with their students all over the world electronically and digitally as all of them have interest in online courses یکی دیگر از مزایای مرتبط با آموزش برخط این است که اساتید دانشگاه بهتر میتوانند تا با دانشجویان خود از اقصی نقاط جهان در تعامل بوده و همه آنها در کلاسهای برخط مشتاق میباشند.

Many people nowadays are pursuing their education degrees online افراد بسیاری امروزه در جستجوی مدارک آموزشی آنلاین خود هستند Using the major search engines and checking out directories, you can find many educational institutes which are best known for their internet-based courses با استفاده از موتورهای جستجوگر و همچنین چک کردن فهرستها و دایرکتوریها میتوانید بسیاری از موسسات آموزشی را پیدا کنید که به جهت منابع مبتنی بر اینترنت خود معروف میباشند Even ideas like synchronizing the classrooms and designing instructional plans or technology tools are discussed a lot today امروزه حتی ایده هائی همچون همزمان کردن کلاسها و یا طراحی و تدوین برنامه های آموزشی یا ابزارهای فن آوری بسیار مورد بحث قرار میگیرند.

You can find quite a few online faculties that offer remote learning to immigrants and international students شما میتوانید دانشکده های زیادی را در فضای مجازی پیدا کنید که برنامه های فراگیری از راه دور را به مهاجرین و دانشجویان بین المللی ارائه مینمایند Even concepts such as human interaction as well as superior communication skills can be accomplished using the modern audio-video online classrooms settings حتی مفاهیمی همچون تعامل انسانی و همچنین مهارتهای برتر ارتباطی را میتوان از طریق محیطهای پیشرفته کلاسهای برخط به انجام رساند Compared with conventional studying at colleges abroad, attending online university courses can be fun and affordable too همچنین در قیاس با مطالعه مرسوم در دانشگاههای خارج, شرکت در برنامه های دانشگاهی اینترنتی هم تفریح است و هم مقرون به صرفه.