عباراتی درباره اقامت و درک مطلب و موقعیتها

از طریق بهبود بخشیدن سطح عبارات, اصطلاحات, و واژگانی که در ذهن خود دارید, خواهید توانست تا به اصطلاح در صحبتها و گپ و گفتهای روزمره و موقعیتهای متنوع مانند اقامت در هتل و بسیاری از دیگر از موارد موفق ظاهر شوید. این مطلب به ویژه در هنگام ارتباط و معاشرت با توریستهای خارجی و از دیگر کشورها و یا در سفرهای شما به دیگر نقاط جهان صدق میکند. لطفا توجه کنید که درک مطلب شنیداری و کتبی به رشته ای از عوامل مرتبط میباشد از قبیل آموزش دیدن سطح شنیداری و اینکه چه مقدار به فایلهای صوتی و تصویری دقت کرده اید, چه میزان در حوزه گرامر تمرین داشته اید و اینکه در حافظه کوتاه و بلند مدت خود چه تعداد لغات و عبارات روزمره و پر کاربرد ذخیره و آماده دارید.

It’s beneficial to be able to ask for and give information about everyday subjects when traveling abroad در هنگام مسافرت خارج از کشور, مفید است که بتوان درباره موضوعات زندگی روزمره اطلاعات درخواست کرد و به دیگران ارائه داد Asking about attractions and sightseeing can be among these issues پرسش درباره جاذبه ها و مناظر گردشگری هم در همین رابطه میباشد Checking in/into/out of hotel and knowing how to do such tasks will help travelers worldwide در سطح جهان مواردی که به جهانگردان کمک میکنند شامل ورود و پذیرش و یا تصفیه و خروج از هتل و انجام چنین اموری میباشند.

Some students prepare and keep a vocabulary bank for themselves containing plenty of useful expressions برخی از دانشجویان اقدام به تهیه و نگاهداری بانک و ذخیره لغات مینمایند که حاوی عبارات مفیدی میباشند Singular and plural nouns and word endings also matter in grammar and context در گرامر و متون, همچنین اسامی مفرد و جمع و نیز نحوه قرارگیری انتهای کلمات مهم میباشند For transportation vehicles such as airplane, bus, train, ship, and subway, we usually use the preposition On as illustrated in the following examples همانگونه که در مثالهای زیر به این مطلب اشاره شده است, عموما جهت اشاره به وسایل نقلیه همچون هواپیما, اتوبوس, قطار, کشتی, و مترو ما از حرف اضافه In استفاده میکنیم.

The passengers are now on the bus مسافرین هم اکنون در اتوبوس هستند The suitcases are on the plane in the cargo section چمدانها در قسمت بار هواپیما میباشند The articles A and An can be used when referring to a singular object or entity, based on whether a vowel or consonant is seen in the sentence حروف تعریف یک A و An در موارد اشاره به یک چیز یا هویت تکی و مفرد استفاده میشوند, براساس اینکه از حروف باصدا استفاده شده است یا بیصدا There are two ways to talk about some things existing in life, To Have, and There Is/Are دو روش جهت صحبت درباره چیزهائی که در زندگی وجود دارند مورد استفاده قرار میگیرند, داشتن و وجود داشتن We have three bedrooms in our house – There are three bedrooms in our house

ما در منزل سه اتاق خواب داریم – سه اتاق خواب در خانه ما وجود دارند Here is your book بفرمائید, این هم کتاب شما When answering basic questions with auxiliary verbs, it is important to reply briefly first and then elaborating on them در هنگام پاسخ دادن به پرسشهائی که با استفاده از افعال کمکی هستند مهم است تا در ابتدا جواب کوتاه داده شود و سپس به تفصیل پاسخ داد Is there a newsstand near here? Yes, there is. There is one on next block آیا در این نزدیکیها روزنامه فروشی وجود دارد؟ بله, هست. یکی در خیابان بعدی وجود دارد Are these sunglasses yours? Yes, they’re mine. Thank you. You’re welcome آیا این عینک آفتابی متعلق به شماست؟ بله, مال من است. ممنونم از شما. خواهش میکنم When traveling abroad, it’s important to know how to ask questions and answer them about prices of goods and currency rates در هنگام مسافرت خارج از کشور, مهم است تا با مواردی آشنا بود از جمله پرسش و پاسخ درباره قیمت کالاها و همچنین نرخ ارز How much is it قیمت آن چقدر است؟