آمادگی قویتر برای امتحانات آیلتس و تافل

در ادامه مطالبی که در مقالات قبلی به آنها اشاره شد در جهت بهتر شرکت کردن در امتحانات سنجش میزان توانائیها در زبان انگلیسی شامل تستهای آیلتس و تافل, در این گزیده هم قصد داریم تا به دیگر راهنمائیها بپردازیم که برای داوطلبین سودمند خواهند بود. در کنار داشتن طرح و برنامه منظم و کافی جهت شرکت در این دو آزمون, استفاده از تجربه آموزشی مدرسان خصوصی و یا شرکت در دوره های آموزشگاههای معتبر و در اختیار داشتن متدها و منابع به روز میتوانند همگی نمرات کسب شده شما را قدری بالاتر ببرند و به شما در رسیدن به موفقیت یاری رسانند. مساله زمانبندی و به حداقل رساندن درصد و میزان اشتباه و ریسک هم در این میان از اهمیت برخوردار میباشند که لطفا در ادامه این بحث با ما همراه باشید.

When it comes to enrolling at IELTS and TOEFl tests, joining a professional course or hiring an expert is a good idea هنگامیکه سخن از ثبت نام تستهای آیلتس و تافل به میان می آید, ثبت نام در دوره های حرفه ای یا استخدام یک متخصص نظر خوبی میباشد It all boils down to practice, so the more you rehearse for these English language exams, the finer your overall band scores will be همه چیز منوط به تمرین شما میباشد, بنابراین هر قدر بیشتر تمرین و ممارست داشته باشید در زمینه این دو آزمون زبان انگلیسی نمرات کلی بهتری هم کسب خواهید کرد You actually need to identify your weak points as well and it is recommended to have an experienced tutor alongside your educational process to ensure you will successfully pass the exams according to your curriculum and timetable

درواقع شما نیاز به مشخص کردن نقاط ضعف خود را دارید و به شما توصیه میگردد تا در کنار برنامه آموزشی خود از یک مدرس خصوصی مجرب استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که با موفقیت امتحان را برگزار خواهید کرد بر اساس برنامه ریزی و طرح درسی Taking part in reputable IELTS/TOEFL courses or studying with a good English language tutor who is already and fully familiar with the formats of these two exams can help you pursue your educational goals including passing the exams and getting admitted into top universities شرکت در دوره های معتبر آیلتس/تافل در کنار مطالعه به همراه یک مدرس خصوصی زبان انگلیسی خوب که آشنائی قبلی و کاملی با ساختارهای این دو آزمون دارد میتوانند به شما در رسیدن به اهدافتان کمک کننند که شامل موفقیت در برگزاری این امتحانات و پذیرش از دانشگاههای مناسب هستند.

Generally speaking, a lot of self-learners find it awkward to realize where they stand on their way to passing the exams and how they need to dedicate their time to studying for the IELTS and TOEFL tests بطور کلی, خیلی از افراد خودآموز برایشان قدری دشوار است که تشخیص دهند در مسیر برگزاری امتحانات و اینکه چگونه قصد وقف و اختصاص زمان خود جهت مطالعه برای تستهای آیلتس و تافل را دارند An experienced tutor will help identify the gaps in your overall learning process یک مدرس خصوصی باتجربه به شما در یافتن نقاط ضعف و مشکلات در مسیر کلی یادگیریتان کمک خواهد کرد You need to master the four English language skills of reading and listening comprehension, writing and speaking شما نیاز به تقویت تسلط خود در چهار مهارت زبان انگلیسی دارید شامل درک مطلب شنیداری و مطالعه, نگارش و مکالمه.

Reading comprehension seems to be the cornerstone of overall English language mastering techniques and a good reader will be knowledgeable in other three skills as well درک مطلب کتبی و مطالعه به نظر سنگ بنا و بسیار مهم در زمینه تسلط در زبان انگلیسی میباشد و فردی که قوی در زمینه فن مطالعه است در سه مهارت دیگر نیز توفیق خواهد داشت Gathering high-quality materials in written forms and studying higher-intermediate and advanced level stuff is highly advised جمع آوری و مطالعه منابع و آثار کتبی در سطوح بالای متوسط و پیشرفته بسیار توصیه میگردد Academic books, novels, as well as articles written by experienced authors and getting to know different types of narratives in writing styles and with varying subjects and levels of difficulty also matter کتابهای آکادمیک و دانشگاهی, رمانها, در کنار مقالاتی که توسط نویسندگان چیره دست نوشته شده اند و آشنا شدن با طرق و روشهای گوناگون روایت در سبکهای نویسندگی و در سطوح متفاوت از لحاظ دشواری و موضوعات همگی حائز اهمیت هستند.