مرور عبارات مربوط به اغذیه و غذاخوریها

آیا هنوز یه خاطر دارید که برای سفارش دادن غذا از چه جملاتی بایستی استفاده کرد؟ پیش غذاها و وعده های اصلی در غذاخوریها و رستورانها را بیاد دارید؟ اگر بخواهید از کارکنان رستورانها و فست فودها درخواست راهنمائی کنید در ارتباط با جزئیات مواد غذائی و همچنین دسرهائی که پس از صرف وعده های اصلی صرف میشوند از چه ساختارهایی استفاده میکنید؟ در این درس قصد داریم تا به این مقولات از زاویه دیگری نگاه کنیم و طی انجام یک مرور مختصر با جملات و عبارات و اصطلاحاتی نو آشنا شویم که ممکن است در آینده خیلی نزدیک به کارتان بیایند و در انجام مکالمه در غذاخوریهای خارج از کشور و یا به هنگامیکه یک میهمان از دیگر کشورها به ایران سفر کرده اند و به اتفاق ایشان به یک رستوران میروید, برایتان مفید باشند.

So let us have a glance at the good old discussion and topic of food and restaurants پس اجازه بدهید تا نگاهی مختصر به مقوله آشنا و قدیمی غذا و رستورانها داشته باشیم When two people go to a nice Italian restaurant and would like to order a delicious meal, they will first of all have a look at the menu and then they will naturally have conversation before choosing their meals. Let us have a brief look at some sample conversations as well as sentences which are usually used in such environments and events هنگامیکه دو نفر به یک رستوران خوب ایتالیائی میروند و قصد دارند تا غذا سفارش دهند, ابتدا به منو نگاه میکنند و سپس بین آنها مکالماتی انجام خواهد گرفت.

بیائید با هم نگاهی اجمالی به چنین نمونه مکالمات و جملاتی بیندازیم که در این موقعیتها و مناسبتها استفاده میشوند Are you ready to order? Yes, thanks. I’ll have the fried chicken آیا برای سفارش دادن آماده اید؟ بله. برای من لطفا مرغ بریان بیاورید. Would you like to start with an appetizer? Yes, I’d like a green salad آیا مایل هستید تا با یک پیش غذا شروع کنید؟ بله. لطفا برایم سالاد سبزیجات بیاورید What comes with the entrees? You have a choice of soup or salad با غذاهای اصلی چه چیزی سرو میشود؟ شما میتوانید از بین سوپ و سالاد یکی را انتخاب کنید Anything to drink? Fruit juice, please چیزی هم برای آشامیدن میل دارید؟ لطفا برایم آبمیوه بیاورید.

Please think about your favorite dish at your favorite restaurant. What are the ingredients? Use there is / there are to write some sample sentences and express your ideas and tastes لطفا درباره غذای مورد علاقه تان در رستوران مورد علاقه تان فکر کنید. چه مواد غذائی در آن وعده وجود دارد؟ از عبارات وجود دارد / وجود دارند استفاده کنید تا نظرات و سلایق خود را بیان کنید On today’s menu all children’s meals come with mineral water and desert در منوی امروز همه وعده های غذائی کودکان شامل آب معدنی و دسر میباشند Please help that customer. He is asking about the menu today لطفا به آن مشتری کمک کنید. او درباره منوی غذای امروز سوالاتی میپرسد The server is explaining the menu یکی از پرسنل رستوران درحال توضیح دادن منو است.

Does the grilled chicken come with a salad آیا مرغ سوخاری با سالاد سرو میشود؟ The customer is ordering an appetizer مشتری در حال سفارش پیش غذا است I think I’ll start with the tomato soup فکر میکنم غذایم را با سوپ گوجه فرنگی شروع میکنم I need some more time لطفا به من بیشتر وقت بدهید برای سفارش دادن And what would you like for the main course و برای غذای اصلی چه چیزی میل میکنید؟ Let’s get a table. OK. Let’s see. How about the table by the window? It’s available. Perfect بیا پشت یک میز بنشینیم. (در رستوران) باشد. بگذارید ببینم. نظرتان با نشستن پشت آن میز کنار پنجره چیست؟ آماده هم هست. عالیست.