مرور مباحث سلامتی و تناسب اندام

تاکنون با جملاتی که در ارتباط با سلامتی هستند آشنا شده ایم و قصد داریم تا به این مطلب از زاویه دیگری بنگریم و درس امروز جنبه تمرین و مرور نیز دارد. با انجام حرکات ورزشی میتوانیم با سوزاندن و مصرف کالری بیشتر وزن خود را پائین بیاوریم و در حفظ سلامتی خود بکوشیم. با استفاده از دستگاههای ورزشی و همچنین حضور پیدا کردن در مکانهائی مانند باشگاهها و نرمش کردن در پارکها میتوانیم از بروز بسیاری از بیماریها جلوگیری کنیم. خیلی وقتها برای حفظ و بالا بردن روحیه تان میتوانید از دوستانتان دعوت کنید تا با شما به باشگاه بیایند و یا مثلا با هم به استخر برای شنا کردن بروید. متاسفانه با در دسترس بودن فست فود ها که در بین مردم رواج زیادی پیدا کرده اند, خیلی وقتها کنترل وزن کمی دشوار تر از قبل شده است.

We are primarily going to discuss staying in shape today ما امروز قصد داریم تا عمدتا به مقوله تناسب اندام بپردازیم Can you name a few physical activities which can help you burn calories آیا میتوانید نام چند حرکت ورزشی را بگوئید که به شما در سوزاندن کالری کمک میکنند؟ walking پیاده روی swimming شنا کردن doing aerobics ورزشهای هوازی انجام دادن playing soccer / football فوتبال بازی کردن running دویدن lifting weights انجام وزنه برداری She has aerobics class on Fridays. She goes to the club every weekend او جمعه ها به کلاس ورزشهای ایروبیک میرود. او آخر هر هفته به باشگاه میرود The first thing I do in the morning is drink tea. I drink tea every day

اولین کاری که من در هر روز انجام میدهم نوشیدن چای است. من هر روز چای مینوشم I play basketball, but not as much as I’d like to. I play once in a while من بسکتبال بازی میکنم ولی دوست داشتم بیشتر بازی کنم چون گهگاهی به ورزش بسکتبال میپردازم They always play tennis on Thursday or Friday. They play tennis once a week آنها همیشه روزهای پنجشنبه یا جمعه تنیس بازی میکنند. آنها هفته ای یکبار تنیس بازی میکنند. How often do you do physical activities? Have you ever managed to lose some weight by doing so? Tell us of your memories and experiences شما چند وقت یکبار به تمرینات ورزشی میپردازید؟ آیا موفق شده اید از این طریق قدری وزن کم کنید؟ از خاطرات و تجربیاتتان برایمان بگوئید.

What are you up to? I’m going running in the park قصد دارید تا چه کاری انجام دهید؟ دارم به پارک میروم تا بدوم Are you in shape or out of shape آیا تناسب اندام دارید و یا خیر؟ Can you play football tonight? Sure. I’m not busy آیا مایلید تا امشب فوتبال بازی کنیم؟ حتما. وقت آزاد دارم Can you go running Monday morning at 10:00? No, I can’t. I have to study for my college exams آیا میتوانید دوشنبه صبح برای دویدن بیائید؟ خیر نمیتوانم. باید برای امتحانات دانشگاه درس بخوانم. Can I sleep late this morning? Have you forgotten something? This morning we are going swimming آیا میتوانم امروز صبح تا دیر وقت بخوابم؟ آیا فراموش کرده اید؟ امروز قرار است با هم برای شنا به استخر برویم.

Why don’t we go bike riding this weekend? Sounds good آیا موافقید تا آخر هفته با هم به دوچرخه سواری برویم؟ چه فکر خوبی! I’m sorry. I can’t. I need to work. When’s good for you? Saturday at noon is perfect ببخشید نمیتوانم. باید کار کنم. چه زمانی برای شما مناسب است؟ شنبه ظهر عالی است. The school athletic field is used for a lot of different sports. Students play football / soccer in the fall and volleyball in the spring زمین ورزشی مدرسه جهت بسیاری از فعالیتهای ورزشی مورد استفاده قرار میگیرد. دانش آموزان در فصل پائیز در آن فوتبال بازی میکنند و در بهار والیبال. This five-star hotel has a tennis court and a golf course این هتل پنج ستاره دارای زمینهای تنیس و گلف است.