مرور بخش خانواده و بستگان

در درسهای قبل با نحوه آشنائی با دیگران و همچنین انجام صحبت راجع به اعضاء خانواده آشنا شدیم و شما با کمی تمرین به راحتی قادر هستید تا خود را به درستی و با استفاده از قوانین جمله سازی و گرامر صحیح بطور کامل معرفی نمائید. روابط فامیلی در حین صحبتها جزو مواردی هستند که معمولا به آنها رجوع میشود پس بهتر است شما نیز خود را در زمینه انجام چنین مکالماتی آماده سازید. شاید هنگامیکه از شما به عنوان مترجم حضوری دعوت میشود تا با فردی که از دیگر کشورها به ایران سفر کرده است صحبت کنید ممکن است در لابلای حرفهایتان راجع به وضعیت تاهل و فرزندان و خانواده آن میهمان هم جملاتی ذکر کنید. با مرور عبارات کاربردی در زمینه خانواده و بستگان در این درس به اصطلاحات جدیدی نیز اشاره خواهیم داشت.

We mentioned several sentences about the extended family and members of relatives in previous lessons plus units and today we are going to talk a bit more in this respect در درسها و بخشهای قبل ما جملات متعددی راجع به اعضاء خانواده و بستگان ذکر کردیم و امروز قصد داریم تا در این باره بیشتر به بحث بپردازیم I am married and live with my wife in a beautiful small apartment across the park من متاهل هستم و به اتفاق همسرم در یک آپارتمان نقلی و زیبا روبروی پارک زندگی میکنم How many children does your sister have خواهر شما چند فرزند دارد؟ Where do you currently live and where did you grow up شما در حال حاضر در کجا زندگی میکنید و کجا بزرگ شدید؟

How often do you visit your grandparents شما چند وقت یکبار به پدر بزرگها و مادربزرگهایتان سر میزنید؟ What time do you get home from work and how often do you buy a bunch of flowers for your wife شما کی از سر کار به منزل بازمیگردید و چند وقت یکبار برای همسرتان یک دسته گل میخرید؟ What do you and your husband do شغل شما و همسرتان چیست؟ Please write a new paragrapgh about someone in your family, you may use questions and answers for ideas as well لطفا یک پاراگراف جدید راجع به یکی از اعضاء خانوادتان بنویسید. شما میتوانید از پرسشها و پاسخها به منظور ارائه ایده هایتان استفاده نمائید. Office employees usually wear dark suits to work and they wear the same color of clothes

کارمندان ادارت معمولا با کت و شلوار تیره رنگ در محل کار خود حاضر میشوند و لباس آنها از یک رنگ است Now let’s shift to another topic which is blending families and some practical advice for stepparents حالا اجازه بدهید تا به موضوع دیگری بپردازیم که خانواده هائی است که در آنها پدرها و مادرها فرزند خوانده دارند و برای آنها چند راهکار هم ارائه میشود Blended families or stepfamilies are common in many parts of the world and in many families children are part of a blended family این خانواده ها که در اصطلاح ادغام شده اند در خیلی از نقاط جهان معمول و مرسوم هستند و در خیلی از خانواده ها فرزندان اعضاء این خانواده ها هستند At first, the changes for children in blended families may be difficult

در ابتدا تغییرات برای فرزندان در چنین خانواده هائی ممکن است کمی دشوار باشد But most blended families are able to work out their problems and live together happily ولی اکثر خانواده هائی که اینچنین ادغام میشوند قادر هستند تا مشکلاتشان را حل کرده و در کنار هم با خوشحالی زندگی کنند By the way can you come up with a good definition and explanation of a blended family راستی آیا شما میتوانید که تعریف و توضیح خوبی از یک خانواده ادغام شده ارائه دهید؟ What can stepparents do والدینی که فرزندان ناتنی دارند چه میتوانند انجام دهند؟ While the new marriage is exciting for the parents in such families, the children may be worried

گرچه ازدواج برای والدین در این خانواده ها جالب است, ولی فرزندان ممکن است کمی نگران باشند. One or both parents may have children from their first marriages and the children at first may not like the new situations or may find it a bit hard to become friendly with their new parents یک و یا هر دوی پدر و مادر ممکن است از ازدواج اولشان صاحب فرزند باشند و فرزندان ممکن است برایشان کمی سخت باشد تا با پدر و مادر جدیدشان صمیمی شوند They may ask what their stepbrothers and stepsisters will be like آنها ممکن است بپرسند که برادر و خواهر ناتنی آنها چگونه هستند؟ Truth is, everything won’t be perfect in the beginning but with good communication and a lot of support kids usually adjust to their new family members حقیقت این است که در ابتدا همه چیز ایده آل نیست ولی با گفتگو و حمایت بچه ها به اعضاء جدید خانواده عادت خواهند کرد.