کسب مهارت جهت آزمونهای تافل و آیلتس

در هنگام بررسی جهت شرکت در آزمونهای آموزشی و رسمی آیلتس و تافل بهتر است تا در ابتدا با انجام تحقیق سطح آمادگی خود را از نحوه برگزاری آنها و برنامه ریزی برای داشتن بهترین طرح و زمان بندی مطالعه و بالابردن توانش کلی در هر چهار مرحله صحبت کردن روان و ارتقاء سطح شنیداری و بهبود نگارش و درک مطلب کتبی انجام داد. سپس با مطالعه میزان زمان باقیمانده تا روز و تاریخ امتحان به یادداشت برداری و تهیه فایلهای متنی و صوتی و تصویری اقدام نمود که شما را بهتر برای روز آزمون و همچنین بالابردن نمره کلی شما و همچنین بهتر نمودن شیوه تلفظ کلمات و عبارات یاری میرسانند. در این مقاله قصد داریم نکات تازه ای را به شما یادآوری کنیم که میتوانند سودمند بوده و در نیل به اهداف کمک کنند.

Preparing a comprehensive and advanced study plan is key when it comes to mastering the IELTS and TOEFL English language tests هنگامیکه سخن از موفقیت در آزمونهای زبان انگلیسی آیلتس و تافل به میان می آید, فراهم نمودن طرح مطالعه پیشرفته و جامع عامل مهمی محسوب میشود Sure the entire available educational materials out there at first glance seem stressing and overwhelming قطعا نگاهی اجمالی به همه منابع آموزشی موجود در بازار در ابتدا کمی دشوار و همراه با نگرانی به نظر میرسد You need an organized study course, one which can be broken down into tidbits of information and tips on how to pass the exams شما نیاز به یک طرح درسی منظم دارید که شامل تکه های اطلاعات و نکاتی درباره نحوه موفقیت در آزمونها میباشد.

Please note that there is no one-size-fit-for-all solution in this regard and you are advised to classify your study time between studying each skill properly by marking your calendar and making a weekly or monthly to-do list لطفا دقت کنید که راه حل یکسانی برای همه افراد وجود ندارد و به شما توصیه میگردد تا در تقویم خود لیست کارهائی را که در طول هفته یا ماه بایستی انجام شود علامتگذاری کنید و زمان خود را به مطالعه هر یک از مهارتها به نحو شایسته اختصاص دهید Are you going to study and practice with an experienced trainer in private teaching classes or would rather attend group classes in reputable institutes آیا قصد مطالعه و تمرین را با یک مربی باتجربه در کلاسهای تدریس خصوصی را دارید یا اینکه در کلاسهای گروهی در آموزشگاههای معتبر شرکت خواهید کرد؟

One of the common mistakes made by a lot of students is failing to acquaint themselves with the tests formats یکی از اشتباهات مشترک که خیلی از دانشجویان مرتکب میشوند عدم آشنائی خود با ساختار آزمونها میباشد It is crucial for you as a candidate to familiarize yourself with the proper format of the IELTS and TOEFL English language exams ضروری میباشد که شما به عنوان یک داوطلب خود را با ساختار آزمونهای زبان انگلیسی آیلتس و تافل به نحو شایسته آشنا سازید Notice that once you get familiar with how the exams are held, the rules and regulations as well as the questions types, you will have peace of mind as to approaching the actual tests دقت کنید که زمانیکه شما خود را با نحوه برگزاری آزمونها, قوانین و نوع سوالات آشنا کنید, درباره نحوه مواجهه با تستها آرامش خاطر خواهید داشت.

There are mock / practice tests which can prove to be invaluable to the candidates آزمونهای آزمایشی وجود دارند که بسیار ارزشمند هستند برای داوطلبین The TOEFL exam takes around fours hours and comprises questions in reading comprehension, listening comprehension, speaking, and writing sections respectively امتحان تافل حدودا چهار ساعت به طول می انجامد و به ترتیب شامل سوالاتی در بخشهای درک مطلب خواندن, درک مطلب شنیداری, مکالمه, و نگارش میباشد The IELTS exam takes about three hours and contains listening comprehension, reading comprehension, and writing questions in one setting and session در آزمون آیلتس حدودا سه ساعت ادامه دارد و سوالات درک مطلب شنیداری, درک مطلب خواندن, و نگارش در یک جلسه را شامل میشود The speaking part which lasts for around a quarter of an hour can be done either on the same day of the exam or usually up to seven days after the other four-skill questions mentioned بخش امتحان مکالمه که حدودا یک ربع ساعت زمان میبرد یا در همان روز آزمون برگزار میشود یا حدودا هفت روز پس از سوالات مهارتهای چهارگانه که ذکر شدند.