قدردانی از خدمات و انعام دادن

در مقابل خدماتی که به مسافران و مشتریان مراکزی مانند هتلها و باشگاههای ورزشی ارائه میشود معمولا مبالغی هم به عنوان انعام به پرسنل به عنوان تشکر از زحمتی که میکشند داده میشود و این رسم خوبی است که باعث خوشحالی هر دو طرف مسافران و مشتریان و پرسنل و کارکنان بخش خدمات و تسهیلات میگردد. درست است که الزامی در پرداخت مبالغی تحت عنوان هدیه و پاداش و یا انعام به کارکنان نیست, ولی با دادن مبلغ کمی پول به این افراد شما درواقع قدردانی خود را به آنان ابراز میدارید. شاید به هنگام ترک یک رستوران خوب به ظرفی که در کنار صندوق پول قرار داده شده توجه کرده باشید که بر روی آن نوشته شده است انعام برای کارکنان رستوران و یا آشپزخانه و ممکن است شما هم مبلغی را در آن انداخته باشید.

Today we are going to discuss showing appreciation for services امروز قصد داریم تا درباره نشان دادن قدردانی خود از خدماتی که ارائه میشود صحبت کنیم In your opinion, why is it important to understand the customs of other countries in terms of tipping staff at such places as hotels or when you have had a very good meal and would like to thank the waiters به عقیده شما چرا با اهمیت است که از رسم و رسوم دیگر کشورها در ارتباط با انعام دادن به کارکنان مثلا هتل و یا رستورانی که در آن یک غذای خوب خورده اید بیشتر بدانیم؟ Do you believe it is a great idea to learn about such issues as tipping workers or porters at the airport in another country as they help you with your luggage

به نظر شما آیا عقیده خوبی نیست تا در باره مواردی مانند دادن انعام به کارکنان و باربران فرودگاههای خارج از کشور که به شما در حمل و نقل اثاثیه تان کمک نموده اند اطلاعات کسب کنید؟ Let’s begin our main discussion today with one essential question which is when you are supposed to tip because it is a question every traveler might ask اجازه بدهید تا بحث اصلی امروزمان را با یک سوال اساسی شروع کنیم و آن این است که اصولا شما چه هنگامی بهتر است که انعام بپردازید چون این پرسشی است که ممکن است برای هر مسافری پیش بیاید. In some countries around the world, tipping isn’t customary but there are tens of other countries where travelers need to know the rules

در برخی از کشورهای جهان, انعام دادن مرسوم نیست ولی مهم است که در ده ها کشور دیگر مسافران از قوانینی که در این رابطه وجود دارند با خبر باشند. In some places, like China, where tipping was not the custom in the past, that’s changing در بعضی کشورها مانند چین که در گذشته انعام دادن آنچنان معمول نبود, قضیه در حال تغییر است In most other countries, tipping is customary – but the rules can be quite different and also complicated در اکثر کشورها و مکانهای دیگر دادن انعام کاملا مرسوم است لیکن قوانین هر کشور ممکن است با دیگری تفاوت داشته باشد و یادگیری آنها سخت است. In most restaurants around the world servers expect a tip of 5 to 15% of the check

در اکثر رستورانها پرسنل خدماتی مبلغ پنج تا پانزده درصد کل غذا را به عنوان حق سرویس انتطار دارند Of course that depends on how satisfied you are with the service البته این مبلغ به میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده هم بستگی دارد You may leave the tip on the table or the service fee might already be included in the check as you receive it. In some countries it is considered rude if you don’t hand the tip directly to the server شما میتوانید انعام و پاداش را بر روی میز قرار دهید و یا ممکن است که حق سرویس در صورتحساب شما منظور گردد. در برخی کشورها چنانچه شما انعام را مستقیما به کارکنان پرداخت نکنید, این رفتار شما ممکن است به عنوان بی ادبی تعبیر شود.