استفاده از صفات تفضیلی و عالی

استفاده از صفات تفضیلی و عالی مانند بهتر و بهترین در مکالماتی که بین همه مردم رخ میدهند به چشم میخورد چون در خیلی از موارد کالاهائی که راجع به آنها صحبت میکنیم با دیگر اقلام مورد مقایسه قرار میگیرند. حتی در هنگام مقایسه قیمت اجناس در فروشگاهها و صحبت با فروشندگان, ما از چنین صفاتی بهره میبریم. هنگامیکه شما به دنبال جدیدترین و بهترین دوربین دیجیتال هستید و به دوستانتان و یا در فضای مجازی با دیگر خریداران چنین لوازمی به گپ و گفت مشغول هستید, به طور ناخود آگاه در لابلای جملاتتان از صفات تفضیلی و عالی استفاده می نمائید. آیا میدانید ارزانترین گوشی تلفن همراه چه مدلی است؟ یک صفت تفضیلی دیگر در مقاله امروز ما استفاده شد. بیائید با هم نگاهی اجمالی به چنین کاربردهای گرامری بیندازیم.

Many times, even when discussing subjects like asking for recommendations about buying a new product or hiring a special company’s service, you may need to focus on using superlative forms of adjectives خیلی وقتها, حتی هنگامیکه درباره موضوعاتی مانند خرید یک کالای جدید و یا اجاره کردن خدماتی که یک شرکت ارائه میدهد, ممکن است که شما بر روی استفاده از گونه تفضیلی صفات متمرکز شوید. When reading a newspaper, you may come across irregular forms of superlative / comparative adjectives such as good – better (than) – the best and bad – worse (than) – the worst به هنگام مطالعه روزنامه, شما ممکن است با نوع بی قاعده صفات تفضیلی و یا عالی مواجه شوید.

از قبیل خوب – بهتر (از) و بهترین یا بد – بدتر (از) و بدترین We usually use superlative adjectives to compare more than two people, places, things, or ideas ما معمولا از صفات تفضیلی استفاده مینمائیم تا بیش از دو نفر, دو چیز و یا دو نظر را با هم مقایسه کنیم Which projector is the cheapest of these three کدامیک از این سه دستگاه پروژکتور از همه ارزانتر است؟ Which brands and models are the most popular in your store کدام مدلها و برندها در فروشگاه شما از همه معروفتر هستند؟ Please pay attention to this grammatical formula. We begin with the adjective, then use the comparative form and the final form would be the superlative and you can use them in your daily conversations easily

لطفا به این الگوی دستور زبان توجه کنید. ما با گونه معمولی صفات آغاز میکنیم, سپس از حالی تفضیلی آنها استفاده میکنیم و در آخرین مرحله به سراغ گونه عالی صفتها میرویم و شما براحتی میتوانید از این سه حالت صفات در گفتگوهای روزمره خود بهره بگیرید. When you read a salesperson’s recommendations in written form or you hear them orally, you may notice that he/she is using comparative as well as superlative forms of adjectives به هنگام گوش دادن به توصیه های یک شخص فروشنده و یا هنگامیکه آنها را بصورت مکتوب میخوانید, ممکن است که متوجه استفاده وی از انواع تفضیلی و عالی صفات بشوید That model is the newest of our MP3 players and is pretty inexpensive as well

آن مدل جدیدترین دستگاه پخش موسیقی است که در فروشگاهمان عرضه میکنیم و از نظر قیمت هم کاملا مناسب است Do you see that digital camera on the third shelf? That is actually very affordable. In fact, it is the cheapest digital camera we provide آیا آن دوربین دیجیتال در قفسه سوم را میبینید؟ در حقیقت, آن ارزانترین دوربینی است که ما عرضه میکنیم. This printer is OK but which is the smallest این چاپگر خوبی است ولی کوچکترین مدل کدام است؟ How much can you spend چه مبلغی میتوانید پرداخت کنید؟ We have some good ones in your price range در این بازه قیمتی که شما ذکر کردید, ما مدلهای خیلی خوبی موجود داریم. Great! Can I have a look چه عالی! میتوانم به آنها نگاهی بیندازم؟