روشهای یادگیری لغات بیشتر

به عقیده شما در زبان انگلیسی بهتر است تا از کدام روش استفاده کرد تا بهتر و قویتر به انجام مکالمات روزمره پرداخت و همچنین اقدام کرد به بهتر نامه نگاری و صحیح تر مقاله نوشتن؟ چنانچه شما هم در کلاسهای آموزشی در موسسات معتبر و یا در دوره های تدریس خصوصی شرکت کرده باشید حتما با چند روش کاربردی و درواقع میان بر آشنا شده اید که میتوانند به شما در حفظ کردن معانی و مفاهیم صدها و بلکه هزاران لغت و واژگان جدید و کاربردی کمک کنند و همچنین با استفاده از چند تکنیک میتوان این کلمات را به حافظه بلند مدت منتقل کرد تا هروقت که نیاز داشتید در گفتار و نوشتار از آنها بهره جوئید. لطفا در این بخش با ما همراه باشید تا به اتفاق یکدیگر به بررسی و مرور این تمرینها و روشهای مفید بپردازیم.

We are going to review the useful and practical methods in terms of learning and memorizing new words and vocabularies but do you have any ideas how to make that happen قصد داریم تا به مرور روشهای مفید و عملی بپردازیم در زمینه یادگیری و به خاطر سپردن لغات و واژگان جدید ولی آیا شما هیچ نظری دارید که چگونه میشود این کار را محقق کرد؟ When it comes to learning and mastering English as a second language, there is a proverb which goes Use it or lose it and its meaning is that should you neglect to continue practicing and using a skill, you may lose the ability to do so in the future در زمینه یادگیری و تسلط داشتن در انگلیسی به عنوان زبان دوم, ضرب المثلی وجود دارد که میگوید اگر از آن استفاده نکنی از دستش خواهی داد و به معنی این است که چنانچه به تمرین و به کارگیری یک مهارت اقدام نکنید, در آینده نزدیک ممکن است توانائی و فرصت کاربرد آنرا از دست بدهید.

This proverb is very well applicable to private teaching classes and the courses held by reputable educational institutes in which earning new phrases and words can be the cornerstone of the methods but very often, the students and learners simply forget the definitions and words they pick up in classes and look up in dictionaries این ضرب المثل در بسیاری از کلاسهای آموزشگاههای معتبر و همچنین دوره های تدریس خصوصی کاربرد دارد که در آنها یکی از دستاوردها و اهداف مهم و برجسته فراگیری لغات و عبارات جدید میباشد و اینکه دانشجویان و فراگیران ممکن است به سادگی معانی لغاتی را در که در کلاسها فرا گرفته و همچنین در لغتنامه ها جستجو میکنند فراموش کنند.

The first technique is to read a lot and find some intriguing news stories, websites, magazines, in print and digital forms, books with subject matters that attract you اولین روش مطالعه زیاد میباشد, و منابع این کار شامل کتابها و مجلات چاپ شده و دیجیتالی با موضوعات و محتوای جذاب و جالب The key is to keep reading and at the same time trying to guess the meanings of the words you encounter in their contexts and a few times per reading session, looking up the definitions in your dictionary نکته مهم مطالعه و استمرار در این کار میباشد و اینکه سعی در حدس زدن معانی لغات جدید که با آنها در متون برمیخورید است و همچنین معانی آنها را در لغتنامه پیدا کنید Watching movies and news programs with subtitles and captions is also advised تماشای فیلمها و گزارشهای خبری به همراه زیرنویس آنها هم توصیه میگردد.

If you contemplate taking part in the IELTS and TOEFL exams, you can add to your reservoir of vocabularies via writing چنانچه در اندیشه شرکت در آزمونهای آیلتس و تافل هستید, میتوانید از طریق نوشتن به میزان ذخیره واژگان خود بیفزائید After reading a story, attempt to write a summary of that using the words you have already learned پس از مطالعه یک داستان سعی کنید که با استفاده از لغاتی که قبلا آنها را فراگرفته اید خلاصه ای از آن را بنویسید You may also pay attention to the roots and forms of words to learn more terms با توجه به ریشه و ساختار کلمات هم میتوانید کلمات بیشتری یاد بگیرید For instance after learning the term Quick, try learning the meaning of its relevant adverb Quickly as well مثلا پس از یادگیری کلمه سریع, تلاش نمائید در جهت فراگرفتن معنای قید مرتبط با آن که به سرعت میباشد Word association is also a good technique which relates to making a mental image about a word and learning several related words altogether تدائی معانی ذهنی هم روش توصیه شده ای هست که مرتبط است با ساختن تصویری ذهنی از چندین کلمه مرتبط و فراگیری همه آنها For instance after looking up the word Beautiful, try imagining beautiful Flowers in mind, so you will remember them both مثلا پس از یادگیری کلمه زیبا, در ذهن خود تصویر گلهای زیبا را بسازید و از این ظریق معنای هر دو کلمه را در حافظه خواهید داشت.