خرید هوشمندانه کالاها

خرید کالاها همواره جزء جذاب و تقریبا ثابت زندگی همه ما میباشد و امروزه با استفاده از خدمات کامپیوتری و اینترنتی, سفارش دادن و دریافت و حتی پرداخت بهای کالاها به سهولت انجام پذیر است. مساله ای که حائز اهمیت است مبلغ کالاهای خریداری شده و تخفیف است چون این دو مقوله تقریبا در هر فرهنگی و بین همه مهم بوده و جزئی از خرید محسوب میشود. شاید شما یک دوربین دیجیتال را در فصل تخفیف با قیمتی استثنائی خریداری کنید و موجب تحسین و تعجب همگان شوید. حتی هنگامی که به سفرهای خارج از کشور میروید, با دانستن چند جمله کلیدی قادر خواهید بود تا تخفیف گرفته و یا مراکز فروشی را که قیمتهای ملایمتر و کمتری ارائه میدهند بیابید. آیا در حین تمرین مکالمه خود به این مسائل هم توجه میکنید؟

Shopping smart is pretty significant in the world today because spending less and obtaining quality products can help you purchase products better in a much finer and more pleasant way خرید هوشمندانه در جهان امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است چون پرداخت بهای کمتر و دریافت کالاهای با کیفیت به شما در انجام خرید بهتر و مطلوب تر یاری میرساند. Whenever you go shopping, ask for recommendations from sellers and other buyers هنگامیکه برای خرید بیرون میروید, از فروشندگان و دیگر خریداران درخواست راهنمائی کنید Have you ever thought of bargaining for a lower price آیا تا بحال به فکر چانه زدن برای قیمتی کمتر افتاده اید؟ Showing appreciation for services is also important

قدردانی به جهت سرویسها و خدمات دریافتی مهم میباشد While travelling, try discussing with others where to get the finest deals and at the best prices possible هنگامیکه به سفر میروید, با دیگران درباره پیداکردن بهترین قیمتها و پائین ترین نرخ خدمات به بحث بپردازید Even before tarking your first trip abroad, try learning more on how to obtain the best exchange rates because once you arrive in a foreign country or city, you will need to use the local currencies, and not your own قبل از رفتن به اولین سفر خارجه تان, سعی کنید تا معلومات خود را راجع به نرخ مبادله ارز افزایش دهید, چون هنگامیکه قدم به شهر و یا کشور خارجی میگذارید, از ارز و پول مردم آن کشور و نه کشور خودتان استفاده خواهید کرد.

Before you travel to another country, check the exchange rate of your currency against the currency of the foreign country you’re visiting قبل از آغاز سفرتان به یک کشور دیگر, نرخ تبادل ارز آن کشور در مقابل وجه رایج کشور خود را چک نمائید During your trip, you’ll get the best rate if you buy foreign currency with an ATM card or get the funds from a reputable and verified exchange service provider در حین سفرتان, با استفاده از کارتهای خودپرداز بانکی و یا استفاده از خدمات صرافیهای مجاز, شما قادر خواهید بود تا از نرخهای تبدیل ارز مناسبتری بهره مند شوید Also, if you have to exchange cash, the best and lowest rates are usually offered at banks as well as post offices

و درصورت لزوم برای تبدیل ارز, از خدماتی که بانکها و ادارات پست ارائه میدهند استفاده کنید. Some smaller stores may not accept bank cards, so it is useful to have some money handy when walking through streets of the cities and buying smaller items or some inexpensive souvenirs برخی از فروشگاههای کوچک ممکن است که کارتهای بانکی را قبول نکنند پس بهتر است که به هنگام گشت زدن در شهرها و خرید سوغاتی های ارزان قیمت, مقداری پول همراهتان باشد I’m out of cash and I definitely would like to buy that vase. What should I do now پولم تمام شده است و من خیلی علاقه دارم تا آن گلدان را بخرم. حالا چکار کنم؟ Don’t worry. There is an ATM just around the corner of the street نگران نباش. یک دستگاه خود پرداز درست سر نبش خیابان وجود دارد