نیم جمله های گزارشی

در ادامه دو بخش قبلی که به مباحث گزارشی و نقل قولی در عبارات پرداختیم, در این قسمت نیز نکات تکمیلی را در این مقوله خدمت شما عزیران ارائه مینمائیم, امید است که سودمند واقع گردند و شما بتوانید از آنها در مکالمات خود و همچنین در هنگام نوشتن نامه و انشاء استفاده نمائید. آیا جمله واره ها یا همان نیم جمله ها را بخاطر دارید که در جملات اصلی توضیحات تکمیلی را اضافه میکردند؟ جالب است که اشاره کنیم در گرامر زبان انگلیسی میتوانیم از یکی از انواع همین نیم جمله ها جهت انجام گزارشها استفاده کنیم. شما اگر مشغول فراگیری مکالمه و گرامر در کلاسهای تدریس خصوصی هستید و با معلم خود تمرینات زیادی تاکنون با استفاده از کتابهای آموزشی انجام داده اید به احتمال زیاد با این قسمت قبلا آشنائی دارید.

A common strategy is to use a that-clause when we report a statement and by checking out the following examples, you will quickly grab the idea یکی از راههای مرسوم که در عبارات نقل قولی و گزارشی مورد استفاده قرار میگیرد, استفاده از نیم جمله هائی است که با That شروع میشوند و با بررسی عبارات زیر نکته برای شما کاملا روشن خواهد شد He said (that) he was going to become a doctor او گفت که قصد دارد تا پزشک شود The paramedics have warned that residents needed to evacuate the flooded areas soon نیروهای امدادی هشدار دادند که ساکنین بایستی تا مناطق سیل زده را زود تخلیه کنند You may wonder whether or not we can leave out That in sentences and in response, please note that after more common verbs like Agree, Mention, Notice, Promise, Say, and Think we can often omit That, particularly in informal speech ممکن است شما این پرسش را مطرح کنید که آیا میتوان کلمه That را در جملات حذف کرد. در پاسخ به این سوال چنانچه حالت جمله غیر رسمی بوده و از افعالی که در دو خط بالا به آنها اشاره شد در عبارات استفاده کرد, بله میتوان از That در جملات گزارشی صرفنظر کرد.

He thought that it was raining او فکر میکرد که باران داشت میبارید Having said that, it is not very common and not grammatically correct to leave out That in reporting sentences in the following cases در کنار این مطلب که گفته شد, خیلی مرسوم نبوده و از نظر گرامری هم چندان صحیح نیست که That را در جملات گزارشی حذف کنیم در موارد زیر After using less common reporting verbs like Complain, Confide, Deny, Speculate, and Warn and also after the common reporting verbs such as Answer, Argue, and Reply چنانچه That  بعد از افعال گزارشی نه چندان پرکاربرد مانند اینها که اشاره شدند و همچنان پس از سه فعل آخر که نوشته شدند Secondly, in formal writing it is also advised to keep using That in reporting statements دوما, در نوشته های رسمی هم توصیه میگردد تا از That در عبارات گزارشی استفاده شود Finally, if that-clause does not immediately follow the main verb in sentences it is rather wrong to leave out That in the statements و بالاخره چنانچه جمله واره حاوی That بلافاصله پس از فعل اصلی در جمله قرار نگرفته باشد تقریبا اشتباه است تا کلمه That را از جملات حذف کنیم.

After a lot of brainstorming, I agreed with the members of the board that it would be a finer strategy to accept the pay rise at the end of the year and move to the new office پس از کلی بحث و گفتگو, من با اعضاء هیات مدیره موافقت نمودم که در پایان سال ارتقاء شغلی را پذیرفته و به اداره جدید منتقل شوم When discussing teaching English as a foreign language in private classes and through practicing with other learners in institutes, it is important to know how to use That-Clauses correctly in conversations and also when writing official articles for the IELTS and TOEFL exams هنگام بحث کردن درباره تدریس انگلیسی به عنوان یک زبان خارجه در کلاسهای آموزشی خصوصی و همچنین با دیگر فراگیران در موسسات آموزشی مهم است تا با کاربرد صحیح نیم جمله های That آشنا بوده و از آنها هم در مکالمات روزمره و همچنین در نوشته های رسمی مقالات جهت امتحانات آیلتس و تافل به نحو صحیحی استفاده کرد.

There are some reporting verbs like Feel, Declare, Assume, Acknowledge, Believe, Think, and Understand which are usually followed by a that-clause but in order to make them a bit more formal, we may use the alternative object+to-infinitive (usually the verb to be) تعدادی از افعال گزارشی وجود دارند از قبیل این چند مورد که نوشته شده اند در ابتدای این پاراگراف که عموما پس از آنها نیم جمله That در عبارات مورد استفاده قرار میگیرند ولی چنانچه بخواهیم حالت جمله را قدری رسمی تر کنیم میتوانیم از جایگزین آن بدینصورت استفاده کنیم شامل مفعول به علاوه مصدر همراه با to که عموما در این موارد از فعل بودن استفاده میکنیم I felt that the room was warm من احساس کردم که اتاق گرم بود I felt the room to be warm احساس من این بود که اتاق گرم است The municipality declared that the tree-planting project was underway شهرداری اعلام کرد که پروژه کاشت درختان در حال انجام است The formal alternative to this sentence would be: The municipality declared the tree-planting project to be underway حالت جایگزین و رسمی این جمله عبارتست از: به گفته شهرداری پروژه درختکاری در جریان است.