کتابهای دانشگاهی چاپی و دیجیتالی

کتابهای دیجیتالی به مرور جای خود را در صنعت چاپ و نشر به خوبی باز کرده اند و امروزه به محبوبیت هم رسیده اند به چندین دلیل. در وحله اول, آسودگی و سهولت در زمینه نگارش و چاپ و در حقیقت لغت مناسبتر از چاپ تهیه و عرضه چنین آثاری با استفاده از نرم افزارهای تدوین متون بسیار آسانتر از استفاده از کاغذ میباشد و از این منظر استفاده از کتابهای آموزشی و آکادمیک و حتی کتابهای کودکان و رمانها و اشعار که با فرمتهای دیجیتالی همچون پی دی اف تهیه و در فضای مجازی و با استفاده از ایمیل و رایانامه منتشر و پخش میشوند برای کمک و حفاظت ازمحیط زیست و درختان مفید میباشد. همچنین استفاده از ابزارهای کمک آموزشی نوین میتواند به محصلین در پیشرفت به سمت فن آوریهای نوین یاری رساند.

So in the twenty-first century and for the first time in many colleges there has been a trend to shift from print college textbooks to digital resources پس بنابراین برای اولین بار در قرن بیست و یک روندی در خیلی از دانشگاهها آغاز شده است تا در زمینه کتب آموزشی از منابع چاپی و متنی به سمت دیجیتال حرکتی صورت پذیرد There is no doubt that the rising costs of applying to and attending good colleges in countries have been the topic of debate among many critics and counselors شکی در این زمینه وجود ندارد که در کشورها, مسائلی همچون هزینه های درخواست دادن و تحصیل در دانشگاههای خوب همواره به عنوان دغدغه و مورد بررسی منتقدین و مشاورین قرار گرفته است Flexibility in admission plans in colleges can be discussed in this case and digital resources matter in the same perspective too اهمیت انعطاف برنامه های پذیرش دانشگاهی و همچنین دسترسی به منابع دیجیتالی نیز در این زمینه قابل بحث هستند.

But one topic which is often neglected is the high costs associated with learning materials including printing, preparation and publication of educational stuff such as books when it comes to speaking of higher learning اما هنگامیکه سخن از آموزش عالی و فراگیری به میان می آید, موضوعی که اغلب صحبت از آن مورد غفلت واقع میگردد بحث چاپ و تدوین و انتشار منابع آموزشی میباشد Application and admission aside, such further costs including tuition, student housing and healthcare as well as textbooks purchasing should all be considered درخواست و پذیرش به کنار, هزینه های دیگری هم وجود دارند که بایستی مورد توجه قرار گیرند شامل خرید کتب آموزشی, شهریه ها, موارد بهداشتی و پزشکی و همچنین هزینه های مربوط به تامین مسکن دانشجویان Learning of the universities campuses via online can be  recommended to the applicants در همین رابطه آشنائی با محیط دانشگاهها از طریق آنلاین به داوطلبین توصیه میگردد.

In addition, from an environmental aspect, there is a growing movement towards digital textbooks globally به علاوه, از جهت حفاظت از محیط زیست نیز روندی رو به رشد در سطح جهان در زمینه استفاده از کتابهای آموزشی دیجیتالی وجود دارد universities are encouraged to provide students and scholars with opportunities to make use of all their textbooks in digital libraries instead of purchasing physical copies دانشگاهها بهتر است تا به دانشجویان و محققین امکان استفاده از دانشگاههای دیجیتالی خود را بجای خرید نسخ چاپی کتابها بدهند After engaging with digital resources, writing academic articles and their essential items too can be learned about via sifting through electronic materials online پس از آشنائی کلی و جستجو در مطالب دیجیتال و آنلاین, حتی مواردی همچون یادگیری مطالبی برای نگارش مقاله آکادمیک و اجزاء ضروری آن میتواند به انجام برسد Digital resources can also offer more than just textbooks. They can include videos and computer software programs which test students’ understanding of what they are reading منابع دیجیتال همچنینی میتوانند بیش از کتابها را اراده دهند از قبیل شامل شدن فایلهای ویدیوئی و برنامه های نرم افزاری کامپیوتر که میزان یادگیری دانشجویان را در هنگام مطالعه میتوانند امتحان کنند و بسنجند.

In the past, book-publishing firms often needed to wait for a few years before releasing new editions of popular textbooks with up-to-date information but today, the books authors can make changes to the digital versions and offer them to the readers at any given time در گذشته, شرکتهای انتشاراتی نیاز به چندین سال زمان داشتند تا ویرایش جدید کتابهای آموزشی با مطالب به روز را منتشر کنند ولی امروزه, نویسندگان میتوانند نسخه های جدید منابع آموزشی دیجیتال را در هر زمان که خواستند عرضه کنند These new enhancements and a lot more can be discussed in association with the education role of technology in classes and fortunately a lot of students have showed interest in signing up with electronic materials این تغییرات نوین و بسیاری دیگر را میتوان در رابطه با نقش آموزشی فن آوری در کلاسها ارزیابی کرد و خوشبختانه تعداد زیادی از دانشجویان برای استفاده از کتابهای الکترونیکی ثبت نام کرده اند It is estimated that in the future, many students will opt for digital affordable books انتظار میرود تا در آینده بسیاری از دانشجویان به انتخاب کتابهای دیجیتال روی بیاورند.

The good news is that mobile applications are not lagging behind and they have offered many useful tools to university professors and students to keep in touch and pass on knowledge خبر خوب این است که دنیای برنامه های همراه هم از این موضوع عقب نمانده و برنامه های زیادی به اساتید دانشگاه و دانشجویان جهت در تماس بودن و انتقال دانش معرفی شده اند On the other hand, publications are also saving up a lot of cash by not making physical copies of books همچنین انتشاراتها از طریق منتشر نکردن نسخه های چاپی کتابها صرفه جوئی بزرگی انجام داده اند They can also make money faster as the applicants buy and download them, instead of waiting for the copies to be sold one by one آنها همچنین بجای منتظر ماندن فروش نسخه های تکی کتابهای چاپی میتوانند سریعتر به درآمد برسند از طریق خرید و دانلود کتابها توسط متقاضیان But some critics mention some barriers in the way اما برخی منتقدین به تعدادی از موانع بر سر راه اشاره کرده اند They mention that not all digital books enable readers to make notes on them and when  evaluating educational classes management and facilitating learning they should be addressed as well آنها اشاره میکنند که همه کتابهای دیجیتال به خوانندگان اجازه یادداشت نویسی را نمیدهند و از اینرو آنها در زمینه مدیریت کلاسهای آموزشی و تسهیل در یادگیری بایستی مورد بررسی قرار گیرند.

So the publishers need to be mindful of offering the more desirable, editable and interactive versions of textbooks to the students in digital style, rather than presenting them mere digital copies so that facilities welcome them in their curricula بنابراین ضروری است تا ناشرین بجار ارائه صرفا کپی کتابها بصورت دیجیتال اقدام به عرضه کتابهای قابل ویرایس و تعاملی و جذاب به دانشجویان نمایند تا اینگونه منابع مورد استقبال و پذیرش دانشکده ها و گنجانده شدن در برنامه های تحصیلی آنها قرار گیرند Professors and university staff have intellectual freedom to choose digital books appropriate for their courses اساتید و اعضاء دانشگاهیان دارای آزادی فکری جهت انتخاب منابع آموزشی مناسب برای دوره های خود را دارا میباشند And offering learners modern digital books can help them accomplish more و میتوانند از طریق ارائه کتابهای دیجیتال به دانشجویان به پیشرفت بیشتری نائل آیند Naturally, they are flexible and will be happy with choosing new books if their colleges have partnership with reputable digital publications و طبیعتا آنها از این انتخاب استقبال میکنند که از کتابهائی استفاده کنند که دانشگاههایشان از طریق همکاری با انتشارات دیجیتال به آنها معرفی نمایند.