مسیرهای خیابان

هنگامی که از شما درباره آدرس خاصی, مثلا مکان یک ساختمان و یا یک کتابفروشی سؤال پرسیده میشود, بهتر است پس از چند ثانیه مکث و تامل با ذکر دقیق جزئیات به فرد پرسشگر یاری برسانید. آیا شما میدانید چطور بیان کنید که باید به سمت راست خیابان پیچید و یا به چپ؟ مستقیم رفتن در مکالمات چطور بیان میشود؟ اگر ساختمان و آدرس مورد نطر روبروی یک ساختمان و یا جنب یک مدرسه بود از چه جملاتی باید استفاده شود؟ راستی, پیشنهاد دادن درمورد پیاده رفتن و یا استفاده از حمل و نقل عمومی چگونه باید انجام شود؟ آیا لحن سؤال کردن با پاسخ دادن متفاوت است؟ مثلا باید صدای ما در هنگام پرسش آدرس به سمت بالا برود و افزایشی باشد و یا به سمت پائین رفته و مانند حالت آرام باشد؟

When you are asked about the location of a place, like a park or a bookstore, it’s better to provide answer after a couple of seconds of waiting and thinking and providing exact details that will help the person finding that place easily شاید در یکی از سفرهایتان و یا حتی هنگامی که برای خرید به سوپر مارکت نزدیک منزلتان میروید یک جهانگرد خارجی از شما بپرسد Excuse me, where’s the public library ببخشید, آیا میدانید کتابخانه عمومی کجاست؟ The library? Yes, it’s on the right side of the street کتابخانه؟ بله. در سمت راست خیابان است. بهتر است که در هنگام آدرس پرسیدن صدای ما حالت افزایشی داشته باشد. همچنین هنگامیکه شما پاسخ میدهید The library یعنی میخواهید از سؤال مطرح شده اطمینان حاصل کنید, در این موارد هم صدا معمولا حالت افزایشی دارد.

همانطور که در جواب ارائه شده مشخص است, در هنگام پاسخ دادن و به منظور ارجاع و اشاره به آدرس و مکان پرسیده شده, به منظور پرهیز از تکرار اسامی از It استفاده میکنیم. It’s across from the restaurant درست روبروی رستوران میباشد It’s down the street from the museum به سمت پائین خیابان بروید, بعد از موزه قرار دارد It’s around the corner from the theater سر نبش تئاتر است It’s between A street and B avenue ما بین خیابانهای آ و ب است. همانطور که به خاطر دارید Avenue به خیابانهای بزرگتر و تجاری تر از Street گفته میشود Turn left at the corner, it’s across from the traffic light سر نبش به سمت چپ بپیچید, روبروی چراغ راهنمائی و رانندگی است Drive two blocks and turn right دو خیابان رانندگی کرده و سپس به راست بپیچید Drive to the corner of A street and B street تا نبش خیابانهای آ و ب رانندگی کنید.