ارائه مسیر و جهتها

آیا شما از آن دسته از افرادی هستید که بیشتر آدرس میپرسید و یا اینکه مایل هستید تا دیگران و جهانگردان و یا افرادی که با مسیرها آشنا نیستند از شما کمک بگیرند و جهت رسیدن به مسیرشان از شما پرسش نمایند؟ ارائه آدرسها شاید در نظر اول به عنوان قسمتی تفننی در زبانهای خارجه تلقی شود ولی با دقت در جزئیات, متوجه خواهید شد که مطالب بسیار زیادی در همین رابطه میتوان ذکر کرد. البته شما لازم نیست تا نقشه کل شهری که در آن زندگی میکنید را کاملا حفظ باشید ولی دانستن مسیرها تا حدودی میتواند کمک کننده باشد. همچنین با دانستن چند جمله استاندارد, شما براحتی خواهید توانست تا از دیگران سؤال پرسیده و بهترین مسیر جهت رسیدن به محل مورد نظر خود را مشخص نمائید.

Do you know how to express locations and give directions آیا شما میدانید که چطور مسیرها و نقاط در شهر ها را مشخص ساخته و به دیگران جهتها را نشان بدهید؟ I was reading a newspaper article about someone asking for and getting directions in a big city من مشغول مطالعه مقاله ای در روزنامه بودم درباره فردی که مشغول پرسیدن سؤال و دریافت مسیرها در یک شهر بزرگ بود. Excuse me, I am looking for the city park ببخشید من میخواهم به پارک شهر بروم. در واقع درست است که این جمله ظاهرا سؤالی نیست ولی پرسشگر میخواهد تا مسیر مورد نظر خود را پیدا کند. Do you know the address? Yes, it’s 100 Blue street آیا آدرس را هم دارید؟ بله. شماره صد خیابان آبی. Let me see یعنی (بعد از فکر کردن), بگذارید ببینم.

همانطور که میدانید و قبلا هم عرض شده است, هنگامیکه مورد پرسش قرار میگیرید و میخواهید کمی فکر کنید, استفاده از این عبارت بسیار سودمند میباشد. Walk to the corner, it’s across from the fire station بروید به سر نبش. درست در مقابل ایستگاه آتش نشانی قرار گرفته است. حالا اگر با آدرس مورد نظر آشنا نیستید میتوانید براحتی پاسخ دهید Sorry, I’m not from around here. Thanks, anyway ببخشید من اهل این محل و اطراف نیستم. در هر صورت متشکرم. So now you know what sentences to use when arriving in a city and not knowing how to get to a special place حالا شما میدانید که از چه جملاتی استفاده کنید تا به یک نقطه مشخص برسید وقتی که وارد یک شهر میشوید و آدرس را نمیدانید.