رویدادهای فرهنگی و تعیین زمانها

بیرون رفتن از منزل به منظور شرکت کردن در رویدادهای فرهنگی جزو اوقات فراقت تلقی شده و جملات مناسب خود را می طلبد و قصد داریم به این مقوله و همچنین ذکر جملات مرتبط بپردازیم. We are going to speak about going out and mention some relevant sentences which can be used in this respect آیا شما میدانید که چطور دعوتها را قبول و یا رد نمائید؟ Do you know how to accept or decline an invitation نظر شما راجع به بیان آدرس محل های فرهنگی و تفریحی و همچنین ارائه مکان آنها چیست؟ Do you know how to express locations and give directions عقیده شما راجع به سلیقه های متنوع افراد در مورد موسیقی چیست؟ What about talking about musical tastes of people

There are various different genres of music and talking about them will naturally take a lot of time گونه ها و سبک های مختلفی از موسیقی وجود دارند و طبیعتا صحبت درمورد آنها به زمان زیادی نیاز دارد. How often do you download music from the Internet? I actually do not like downloading songs from the Internet because I prefer to buy original CDs from reputable stores شما چند وقت یکبار به دانلود موسیقی از اینترنت میپردازید؟ راستش من به دانلود ترانه ها از اینترنت علاقه ندارم و سی دی های اصلی را از فروشگاه های معتبر خریداری میکنم. What genre of music do you like most شما چه سبکی از موسیقی را از همه بیشتر دوست دارید؟

Hey, what’s up? Not much. I’m just downloading new songs from the Internet سلام, داری چکار میکنی؟ هیچی. مشغول دانلود آهنگهای جدید از اینترنت هستم. Downloading? That’s not for me. Too much trouble دانلود؟ من اصلا دوست ندارم. به نظرم خیلی دردسر داره. I sometimes download music at midnight. At midnight? Sorry, that’s past my bedtime من بعضی وقتها نیمه شب به دانلود آهنگ میپردازم. نیمه شب؟ ببخشید ولی اون موقع از وقت خواب من گذشته است. Would you like Pop music or Classic? Well, Classic is more my style. I am not a real Pop fan شما از کدامیک از سبکهای پاپ و یا کلاسیک بیشتر خوشتان می آید؟ خوب, کلاسیک بیشتر مورد علاقه من است. من زیاد به سبک پاپ علاقه ندارم.

بعضی وقتها دو نفر در مکالمه از یکدیگر برای شرکت در یک رویداد فرهنگی هنری دعوت میکنند و این مکالمه هم در همین رابطه مفید است: Are you free on Friday? Sun is at the Star theater. Really? I’d love to go. What time? At noon آیا شما روز جمعه وقت دارید؟ فیلم خورشید در سینما ستاره به نمایش در می آید. واقعا؟ خیلی دوست دارم که بروم. چه زمانی؟ ظهر. حال اگر فرد مخاظب گرفتار باشد و نتواند که دعوت را بپذیرد میگوید: Really? I’d love to go, but I’m busy on Friday واقعا؟ من خیلی دوست دارم که بیایم ولی در روز جمعه سرم شلوغ است. و فرد سؤال کننده میتواند پاسخ دهد Too bad. Maybe some other time یعنی چه حیف شد. شاید یه وقت دیگر با هم برویم.

به خاطر داشته باشید که از حروف اضافه زمان و مکان بسیار استفاده میشود Prepositions of time and place are used a lot in daily conversations در موردبیان زمانها از حروف اضافه On, It, At استفاده میشود. برای روزهای هفته از On استفاده میشود Let’s meet on Monday قرار ما در روز دوشنبه I will see you on May 10th من شما را در روز دهم ماه مه خواهم دید. I will see my doctor on Tuesday morning من پزشکم را روز سه شنبه صبح خواهم دید. Please call me on Monday, May 4th لطفا روز دوشنبه چهارم ماه مه با من تماس بگیرید. حالا به سراغ حرف اضافه In میرویم و کاربرهای آن In march برای صحبت درمورد ماه ها In 2010 و همچنین سالها In فصلهای سال هم In میگیرند In the summer

صبحگاه هم In میگیرد There was a game in the morning برای بیان مدت زمان و تعیین آن همچنین I will call you in ten minutes یعنی ظرف ده دقیقه به شما زنگ میزنم. و سر انجام به At میرسیم که به بیان دقیق زمانها اختصاص دارد At 9:15 – At noon – At midnight حروض اضافه به زمانها محدود نبوده و در بسیاری از موارد درمورد مکانها هم کاربرد دارند. There are prepositions of place as well including on, in and at در خیابان هفتم On 7th street سر نبش On the corner سمت چپ On the left حرف اضافه In در کشور مکزیک In mexico در شهر رشت In Rasht او مشغول دویدن در پارک است He is running in the park منزل ما در همین منطقه میباشد We live in this neighborhood

و سر انجام به حرف اضافه مکان At میرسیم My colleague works at an international company همکار من در یک شرکت بین المللی شاغل است I called you this morning but you were at work من امروز به شما تلفن زدم ولی سر کار بودید I was at school when the earthquake happened من دانشگاه بودم که زمین لزره رخ داد I saw my teacher at the art gallery at noon من ظهر معلمم را در نمایشگاه هنر دیدم Are you busy on Friday? How about going swimming together? I hear the swimming pool is great روز جمعه سرت شلوغ است؟ چطوره با هم برویم به شنا؟ شنیدم استخر خوبیه؟ I’d love to but I am sorry that I have to finish this report خیلی دوست دارم ولی متاسفانه مجبورم این گزارش رو کامل کنم.