درک صحیح و کاربردی گرامر

گرامر را میتوان به عنوان یکی از بخشهای آموزشی در کتب و متدهای مورد استفاده در نظر گرفت که تقریبا حالت سهل و ممتنع برای فراگیران ایفا میکند چون از یکسو بسیاری از آموزشگاهها و کلاسها را میتوان یافت که در بخشهای آموزشی خود از گرامر بصورت حداقل استفاده میکنند و از سوی دیگر نمیتوان بدون فراگیری کامل چنین نکاتی از سطوح مقدماتی به متوسط و پیشرفته رسید. راهکارهائی برای مربیان و همچنین علاقمندان به فراگیری نکات گرامری معرفی شده اند و جالب این است که در بسیاری از آنها از تمرینات نگارشی و نوشتاری هم استفاده میگردند. هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد که اگر شما در گفتار و نوشتار خود از نکات صحیح گرامری استفاده کنید, آثار تولیدی و محتوای شما از ارزش بالاتری برخوردار خواهند بود.

When it comes to improving skills in the area of grammar, having access to a comprehensive grammar source which acts as a developmental skills set seems like priority and in both private English teaching classes as well as the ones held in institutes, using some high-quality grammar texts and reference books will assist learners move from basic to higher-intermediate and advanced levels هنگامیکه سخن از بهبود مهارتهای گرامری به میان می آید, دسترسی به منابع جامع آموزشی از اهمیت بالائی برخوردار میباشند به عنوان مبنای توسعه ای که هم در کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی و هم در دوره های آموزشگاهی مورد استفاده قرار میگیرند به عنوان ماخذ با کیفیت بالای آموزشی.

چنین منابعی دانش آموزان را از سطوح مقدماتی به فراتر از متوسطه و پیشرفته خواهند رساند A valuable grammar corpus is a time-tested approach which integrates grammar skills with real practices نوشته های با ارزش گرامری مجموعه ای شامل آزمونهای بر اساس زمان بندی هستند که شامل مهارتها و تمرینات حقیقی میباشند It helps students make sense of the language they see, write, read and hear, rather than a mere set of outdated rules در چنین وضعیتی, گرامر را میتوان به عنوان روشی دانست که به دانشجویان کمک میکند تا زبانی را که مطالعه میکنند در بخشهای خواندن, نگارش, دیدن و شنیدن درک کنند, بجای صرفا قوانین قدیمی Always attempt to study and obtain revised and updated grammar books

همواره سعی نمائید تا از منابع به روز کتابهای گرامری استفاده نمائید One of the important usages of advanced grammar is being able to differentiate informal and formal English in speech and writing since the educational materials highlight the differences in various contexts یکی از نقاط قوت کاربرد سطوح پیشرفته گرامر توانائی فرق گذاری بین سطوح رسمی و غیر رسمی انگلیسی در گفتار و نوشتار میباشد چون در کتابها به تفاوتهای بین سطوح متون اشاره میشود Even in such areas as evaluating the structures of IELTS and TOEFL exams we can clearly track top grammar roles حتی در مواردی همچون بررسی ساختار آزمونهای آیلتس و تافل میتوانیم به وضوح نقش پررنگ گرامر را مشاهده نمائیم.

In many good grammar books, there are some pretests at the beginning of chapters which help learners check what they already know and thus orient and guide them towards contents در خیلی از کتابهای خوب گرامری, در ابتدای فصلها تستهای مقدماتی وجود دارند تا به فراگیران در محک زدن معلومات و راهنمائی به سوی متون کمک میکنند One of the main reasons underlying some common mistakes in conversation can be tracked down to lack of grammar knowledge یکی از دلایل عمده که منجر به اشتباهات رایج در مکالمه میگردد را میتوان در زمینه عدم آگاهی از گرامر ریشه یابی کرد Presence of thematic exercises can provide opportunities for contextual language use which can be beneficial

وجود تمرینات محتوائی که فراهم آورنده موقعیتهای بر اساس متن زبانی میباشند مفید است Grammar educational stuff are tailored to the current topics, strategies for student success based on study skills and encompassing academic plus practical content متون آموزشی گرامر حاوی تمرینات به روز مطابق با استراتژیهائی جهت توفیق دانش آموزان و همراه با مطالعه مهارتها شامل محتوای عملی و آکادمیک میباشند A variety of new readings are usually put in these books عموما متون متنوعی برای مطالعه در چنین کتابهائی گنجانده میشوند Based on experience, people learn better when books chapters are presented in a meaning-based and step-by-step format so they grasp the underlying grammar

براساس تجربه, مردم در امر یادگیری گرامر و فراگیری عمقی آن بهتر عمل میکنند هنگامیکه فصلهای کتابها بصورت گام به گام و محتوای آنها بر طبق معنا و مفهوم نکات تدوین شده باشند For instance, in order to master the discussion of using articles, several pages as well as a myriad examples can be provided به عنوان مثال جهت آموزش بحث استفاده از حرف تعریف, میتوان چندین صفحه و کلی مثال را به این بخش اختصاص داد Writing tips and editing tasks can also be taught in grammar books through proper guided writing activities در کتابهای گرامر همچنین میتوان اقدام به آموزش نکات نگارش و همچنین ویرایش متون نمود, از طریق تمریناتی که به درستی هدایت و تهیه شده اند.

Professionally written books look like self-study materials, in which plenty of grammatical tips such as how to use gerunds and infinities are clearly outlined and the learners can learn at their own pace کتابهائی که در این زمینه بصورت حرفه ای نگارش میشوند حالت خود آموز را دارند که مطالب بسیاری را برای فراگیران به آسانی توضیح میدهند از قبیل نکاتی درباره استفاده از مصدر و فعل با ing و فراگیران متناسب با میزان یادگیری خود پیش میروند Recently written books contain pictures which add interest to the subjects and better lead to fluency in practices and learning در کتابهای جدید از تصایر هم استفاده میگردد که منجر به جذاب تر کردن کتابها و همچنین تسریع در روان شدن یادگیری مینمایند.