غلبه کردن بر اضطراب امتحانات

در کنار تمام مواردی که در نتیجه نهائی هر آزمون علمی و آموزشی نقش دارند, اضطراب و استرس هم میتواند با اهمیت باشد و برخی اوقات حتی شاید منجر به تغییرات زیادی در نتیجه نهائی امتحانات و سنجش میزان توانائی و مهارت دانشجویان و دانش آموزان گردد. چه بسا افرادی که از مدتها قبل با استفاده از روشهای گوناگون سعی در افزایش روحیه اعتماد به نفس و انگیزه خود و بالعکس کاهش اضطراب از طریق راههای مختلف اقدام نموده اند. مواردی از این قبیل که بر اثر یک اشتباه جوابها در برگه های آزمون جابجا نوشته شدند و یا قسمتی از مطالب به کلی از ذهن داوطلبین محو شدند تقریبا نقل مجلس همه افرادی است که به نوعی درگیر آزمونهای پایان ترم و یا امتحانات نهائی در کلاسها بوده اند.

Just imagine your literature exam begins within a few minutes and you are tapping your pencil on the desk and suddenly you remember you need to pass this class with an A grade which means scoring around 75 percent on the exam فقط تصور کنید که امتحان ادبیات شما تا چند دقیقه دیگر شروع میشود و شما مداد خود را مدام بر روی میز میزنید و ناگهان به ذهنتان خطور میکند که در این کلاس نیاز دارید تا نمره الف A را دریافت کنید و این مستلزم پاسخ صحیح دادن به تقریبا 75 درصد سوالات میباشد.

Don’t let anxiety be a barrier to your exam success and make sure you seek guidance from a counselor on how to excel at your exams اجازه ندهید تا اضطراب به عنوان مانعی بر سر راه شما به سمت موفقیت تبدیل شود و جهت توفیق در امتحانات با مشاور خود در تماس باشید It’s significant to know of some techniques to conquer exam anxiety با اهمیت است تا با چند روش آشنا بود جهت برطرف نمودن اضطراب در جلسه امتحان Sometimes the students may feel their hearts beat faster as they sit the exam and they might lose their concentration برخی اوقات دانشجویان ممکن است احساس تپش قلب و از دست دادن تمرکز خود را در جلسه امتحان تجربه کنند.

But what are the causes اما دلایل پیدایش آن چیستند؟ GAD which stands for General Anxiety Disorder is defined as persistent and excessive worry about a number of different things and when it comes to the exams, anxiety affects younger students under 21 and teenagers more than other people از GAD که به عنوان اختلال اضظراب عمومی یاد میشود بیشتر بر دانشجویان و دانش آموزان جوانتر از 21 سال و همچنین نوجوانان در قیاس با دیگر مردم تاثیر میگذارد و عبارت است از نوعی نگرانی مستمر و بیش از حد درباره پاره ای از موارد.

Apparently, there are three major causes of exam anxiety: fear of failure, lack of preparation and poor test history ظاهرا سه دلیل برای اضطراب امتحانات شناخته شده اند: ترس از شکست, عدم آمادگی و سوابق ضعیف قبلی در آزمونها Naturally, final exams carry much weight to the students since in some cases they can make or break a final grade but some students have been found to perform well under pressure as well طبیعتا امتحانات نهائی و آخر ترم برای دانش آموزان از اهمیت بالائی برخوردار میباشند چون میتوانند در فارغ التحصیلی و دریافت کارنامه قبولی و یا مشروط شدن تاثیر زیادی بگذارند ولی جالب است که برخی از دانشجویان حتی هنگامیکه تحت فشار هستند بخوبی از پس امتحانات برمی آیند.

Mental causes aside, anxiety could lead to such symptoms as nausea and headache or having difficulty breathing and feeling physical discomfort and ultimately it may cause negative emotions and depression and usually during exams, many students may become angry, sad or irritable موارد ذهنی به کنار, اضطراب میتواند منجر به عوارضی گردد همچون دشواری در تنفس و داشتن احساس ناراحتی بدنی و سرانجام میتواند به افکار و احساسات منفی و افسردگی بینجامد و عموما در ایام امتحانات, بسیاری از دانشجویان ممکن است که حالاتی را تجربه کنند از قبیل پرخاشگری و ناراحتی و زودرنج بودن.

Nowadays in 2019, mental illnesses and anxieties are acknowledged and fortunately so many temporary and efficient solutions have been offered to relieve the symptoms and the hardships امروزه در سال 2019, بیماریهای اعصاب و اضطراب کاملا شناسائی و مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته اند و خوشبختانه راه حلهای کارآمد و موقتی زیادی جهت کاهش عوارض و دشواریهای آنها هم معرفی شده اند Please note that you should never fear seeking help from a professional doctor or counselor if you feel you are experiencing constant anxiety لطفا دقت کنید که چنانچه شما از اضطراب دائمی رنج می برید, هرگز نبایستی احساس خجالت و ناراحتی داشته باشید از اینکه با یک پزشک حرفه ای و یا مشاور تماس بگیرید.

Taking a walk can be one of the best ideas and when studying, take a five-minute walk around your house to clear your mind of the test پیاده روی را میتوان به عنوان یکی از بهترین راه حلها شناخت و به هنگلم مطالعه, استراحت پنج دقیقه ای داشته باشید و اطراف منزل قدمی بزنید تا ذهن خود را از امتحان دور کنید Taking a shower also has proved to be helpful as it can decompress and relax your muscles and help you have a better feeling دوش گرفتن هم میتواند خیلی کمک کند چون به شما در داشتن حس بهتر و آرامش بخشیدن به عضلات شما کمک کند.

Even during the exam and well before putting your pen to the paper, close your eyes for a couple of seconds and take a few deep breaths which can act like resetting button in your mind and help you focus better حتی زمانی که سر جلسه امتحان هستید, برای اینکه به اصطلاح در ذهن خود شروع مجدد داشته باشید به مدت چند ثانیه چشمان خود را بسته و چند نفس عمیق بکشید و سپس مداد خود را بر روی کاغذ قرار دهید.