رویدادهای زندگی و برنامه ها

رویدادهای زندگی و برنامه ها طبیعتا در زندگی هر فردی در اجتماع از اهمیت برخوردار هستند. اتفاقات و رخدادهائی که طبیعتا جزو تاریخهای مهمی در تقویم زندگی افراد بوده و در مناسبهای گوناگون و در حین صحبت کردن به آنها اشاره میکنند. برای همه ما اتفاق افتاده است که ضمن محاوره با اعضای خانواده و دوستان یا بستگان و یا حتی با مردم عادی که در اتوبوس و مترو و تاکسی با آنها همسفر هستیم درباره تاریخ تولد و یا رفتن به مدرسه و دانشگاه و از این قبیل صحبت کنیم. حمل و نقل اثاثیه منزل و یا صحبت درباره فارغ التحصیل شدن همیشه جزو آندسته از مطالب هستند که خواه نا خواه ممکن است به آنها پرداخته شود. درواقع چنین رویدادهائی برای میلیونها و بلکه میلیاردها انسان روی داده و برای همگان آشنا هستند.

Life events and plans are naturally pretty important in all people’s lives دانستن داستان زندگی یک فرد Get to know someone’s life story بعضی اوقات ما درباره برنامه ها بحث و گفتگو میکنیم Sometimes we discuss plans بیان آرزوها درباره آینده هم خالی از لطف نیست Expressing wishes for the future can also be an interesting subject در درس امروز ما قصد داریم تا به چند رویداد در زندگی بپردازیم In our today’s lesson, we are going to mention some life events به دنیا آمدن Be born بزرگ شدن و رشد کردن Grow up به مدرسه و دانشگاه رفتن Go to school از منزلی به منزل دیگر رفتن یا درواقع همان اسباب کشی خودمان Move تحصیل کردن در اماکن آموزشی و علمی Study فارغ التحصیل شدن و مدرک گرفتن Graduate

The baby was just born last week. That’s great news. Do you know the name نوزاد تازه هفته قبل به دنیا آمده. چه عالی. آیا اسمش را میدانید؟ Do you remember the first and last names of the parents of the baby آیا شما نام و نام خانوادگی والدین آن کودک را میدانید؟ What school did you go to and when was the graduation date شما به چه دانشکده ای رفتید و تاریخ فارغ التحصیلی تان کی بود؟ What university did your friend graduate from and what was the name of the city دوست شما از کدام دانشگاه و در چه شهری فاغ التحصیل شد؟ Have a look at this article in this afternoon’s newspaper. It talks about the life story of one of the most famous movie stars who has many fans

نگاهی به مقاله چاپ شده در روزنامه بعد از ظهر امروز بینداز که درباره داستان زندگی یکی از معروفترین ستاره های سینما است که تعداد زیادی هم طرفدار دارد. My friend’t parents are from Mashhad but he was born in Tehran پدر و مادر دوستم اهل مشهد هستند ولی خود او در تهران به دنیا آمده است. I grew up in a beautiful city in the center of the country and went to a top university من در یک شهر زیبای مرکزی بزرگ شدم و به یک دانشگاه خیلی خوب رفتم. I am graduating from college in winter this year من امسال زمستان از دانشگاه فارغ التحصیل میشوم. Now we have reviewed some useful sentences and statements which can help us interview some of your friends and classmates easily

حالا اگر موافق باشید به برخی از رشته های آموزشی و دانشگاهی نظری بیندازیم چون شما هم ممکن است در یکی از آنها ادامه تحصیل داده باشید و هنگام سخن گفتن از پیشینه آموزشی و دانشگاهی خود به آنها ارجاع داشته باشید architecture معماری medicine پزشکی psychology روانشناسی business بازرگانی یا تجارت education آموزش mathematics / math ریاضیات information technology تکنولوژی اطلاعات که به IT هم معروف است nursing پرستاری engineering مهندسی law حقوق Where were you born شما کجا به دنیا آمدید I was born and I grew up in this city من در همین شهر به دنیا آمده و بزرگ شدم I plan on studying medicine this year من قصد دارم امسال در رشته پزشکی به تحصیل مشغول شوم.