صحبت راجع به برنامه ها

برنامه های تفریحی تقریبا جزء ثابت زندگی بسیاری از مردم میباشند و شما نیز به احتمال زیاد کارهائی مانند مسافرت رفتن, استراحت کردن در پارک و دیگر مکانهای تفریحی و یا به پیک نیک رفتن را تجربه کرده اید. چنین اموری را میتوان با زمانها و افعال خاصی بیان کرد تا هم بطرز صحیح جملات را ادا کرده باشیم و هم اینکه به بهترین نحو منظورمان را بیان نموده باشیم. خیلی وقتها شما از دوستتان ممکن است راجع به برنامه هایش در آخر هفته بپرسید و امکان دارد با هم برنامه ریزی کنید تا کارهائی مانند به باشگاه رفتن را انجام دهید. سؤالات آری یا خیر هم در همین رابطه میتوانند مطرح شوند چون شما ممکن است از دیگران بپرسید که آیا آنها قصد به سفر رفتن را دارند و یا خیر. نمونه جملات ذکر شده در این صفحه مفید میباشند.

Do you know how to discuss plans when thinking about the future and leisure times آیا شما میدانید که چطور راجع به برنامه ها در آینده و هنگام فکر کردن در مورد اوقات فراقت به بحث بنشینید؟ If you have time and money, travelling can be a great idea, especially to cities and countries you have not visited before مسافرت رفتن, در صورتیکه وقت کافی در اختیار داشته باشید و از عهده مخارج آن برآیید, میتواند یک ایده عالی باشد, مخصوصا اگر قصد سفر به شهر ها و کشورهایی را دارید که برای اولین بار قصد دیدار از آنها را دارید. I am going to go camping this year because I like enjoying myself and spending time in the nature من قصد دارم امسال به پیک نیک بروم برای لذت بردن از صرف زمان در دل طبیعت.

Nothing can compare to relaxing in a beautiful park in the summer when you do not need to worry about your work هیچ چیز قابل مقایسه با استراحت در پارک در فصل تابستان نیست, هنگامی که شما لازم نیست نگرانی راجع به کارتان داشته باشید. I really like to hang out with my friends on the weekend من واقعا دوست دارم که با دوستانم اوقات فراقت آخر هفته را سپری کنم Sleeping late on holidays and vacations can be an excellent idea and one thing which I really enjoy doing دیر بلند شدن از خواب در تعطیلات چیزی است که من واقعا به آن علاقه دارم How about doing nothing and just enjoying ourselves by sitting on this bench نظرت با نشستن بر روی این نیمکت و کاری انجام ندادن چیست؟

شاید نوشتن این نکته گرامری برای شما کمی تکراری به نظر برسد ولی مهم است که بدانیم با استفاده از Be going to + base form of verb زمان آینده را میتوانیم بیان کنیم ودر واقع معنای قصد انجام کاری و یا چیزی را داشتن از چنین جملات و عباراتی استنباط میشود: I ‘m going to relax this weekend because after a long week of hard work, relaxing is the only thing I truly need من این آخر هفته قصد استراحت دارم, درواقع بعد از یک هفته کار سخت, براستی استراحت تنها جیزی است که به آن نیاز دارم. I am going to go camping this Friday. Would you like to come with me climb some hills and have lunch in the village من این جمعه به پیک نیک میروم. آیا میخواهی با من از تپه ها بالا بروی و ناهار را در دهکده صرف کنی؟

Today is Friday. Are you going to sleep late امروز جمعه است. آیا میخواهید تا دیروقت بخوابید؟ همانطور که دقت میکنید, در اینجا یک سؤال آری / خیر مطرح شده است پس جواب میتواند Yes / No باشد. Are you going to travel to Asia or Europe آیا شما قصد دارید که به آسیا سفر کنید و یا به اروپا؟ Today traffic is terrible. Are we going to be on time for the meeting امروز ترافیک شدید است. به نظر شما ما بموقع به جلسه میرسیم؟ Do you have any plans for the weekend? Not really. What about you آیا برنامه خاصی برای تعطیلات آخر هفته دارید؟ راستش نه. شما چطور؟ He is going to paint his room blue this winter او میخواهد امسال زمستان اتاقش را آبی رنگ کند.