نرم افزارهای کاربردی و دو یا چند زبانه بودن

به جرات میتوان اظهار داشت که در جهان کنونی که در سراسر آن مردم به دهها و صدها زبان بین المللی و همچنین محلی صحبت میکنند, استفاده از نرم افزارهای کاربردی در تلفنهای همراه هوشمند که از آنها به اپلیکیشنها نیز تعبیر میشود بسیار سودمند واقع شده اند. از آنسو به افراد زیادی میتوان اشاره کرد که در بسیاری از کشورها متولد شده اند و مشغول زندگی هستند که دو یا چند زبانه میباشند و قادر هستند تا تقریبا همه آنها را مانند زبان مادری خود تکلم نمایند. درست است که امروزه در جهان اقتصادی قرن بیست و یکم زبان انگلیسی در بسیاری از موسسات آموزشی و همچنین کلاسهای خصوصی توسط دبیران با تجربه آموزش داده میشود, ولی اصول یادگیری و فراگیری و آموزش و گسترش اکثر زبانها تقریبا بک مسیر را طی میکند.

Thanks to the applications on smartphones, a lot of travelers and language learners can overcome barriers when traveling abroad and trying to interact with the local citizens به یمن حضور نرم افزارهای کاریردی تلفنهای همراه هوشمند, بسیاری از گردشگران و همچنین زبان آموزانی که به سفرهای خارجه میروند قادر هستند تا با افراد و ساکنین محلی به ارتباط و مکالمه بپردازند و از موانع گفتاری عبور کنند Just imagine you are traveling to Czech and for you as a newcomer it is difficult to understand the language when you visit the post office, but through installing such apps as “Vocabulary Miner” you will be able to translate your sentences into the Czech language and understand the local citizens expressions better

تصور کنید که شما قصد سفر به کشور چک را دارید و طبیعتا متوجه شدن مفهوم ساکنین برای شما دشوار است, مثلا برای کاری به اداره پست مراجعه میکنید ولی از طریق نصب اپلیکیشنهائی از قبیل کاوشگر واژگان و لغات, کار ترجمه و درک مطلب عبارات برای شما و دیگر ساکنین محلی آسان خواهد شد These feature-rich applications are used by expats and students as well چنین برنامه های پرکاربردی توسط مهاجرین و همچنین دانشجویان نیز مورد استفاده قرار میگیرند Unfortunately in some cases, not being able to interpret the local language spoken might be considered rude behavior and the speaker or listener in such cases might be left speechless and totally confused and not knowing how to engage with the public

متاسفانه در برخی موارد, عدم درک مفاهیم و موضوعات در مکالمه با ساکنین محلی کشورها ممکن است تعبیر به بی حرمتی گردد و سخنگویان و شنوندگان در چنین مواردی شاید احساس سردرگمی و خجالت کرده و از ارتباط با دیگران عاجز باشند In foreign countries where English is not spoken very much, even having a good command of a few words can help you relocate and engage with the public better در کشورهای خارجه که در آنها به زبان انگلیسی تکلم نمیشود, حتی دانستن چند کلمه به خوبی میتواند به شما در مسیرها و حرکتها و همچنین مکالمه با ساکنین یاری رساند And you will be able to be more of yourself when speaking locally و شما در هنگام صحبت محلی دارای اعتماد به نفس بیشتری خواهید بود.

When starting in a new city abroad, through installing translator applications on your cellphone, which can be downloaded from portals like AppStore and Google Play, you will be provided with thousands of vocabularies as well as flashcards and they can definitely help you out during your conversations هنگامیکه شما در آغاز سفر خود در شهرهای دیگر کشورها هستید, از طریق نصب اپلیکیشنهائی که از طریق سایتهائی مانند اپ استور و گوگل پلی قابل دریافت هستند میتوانید به هزاران لغت و فلش کارت دسترسی داشته باشید که راهگشای شما در انجام مکالمات تان خواهند بود On the other hand, more than half of the world population is bilingual which translates into around 3.5 billion people living globally

از طرف دیگر, بیش از نیمی از جمعیت جهان دو زبانه هستند که تقریبا به حدودا 3.5 میلیارد نفر از مردم جهان مربوط میشود They speak more than one language and when it comes to speaking multilingually, for many of them technology might not seem that helpful and rather difficult to handle آنها به بیش از یک زبان تکلم میکنند و هنگامیکه سخن از استفاده فن آوری جهت مکالمه چند زبانه به میان می آید, ممکن است برای آنها کمی دشوار و نه چندان سودمند بنظر برسد Picking up new vocabularies or a new language using cell phone applications which can be programmed and set to one language at a time can be difficult to handle since you need to switch between them constantly and it can be rather time consuming

فراگیری یک زبان و یا تعدادی از لغات با استفاده از برنامه های گوشیها که عموما فقط بر روی یک حالت قابلیت تنظیم دارند میتواند زمانگیر و قدری دشوار باشد چون شما نیاز دارید تا دائما به سوئیچ کردن بین زبانهای گوناگون اقدام کنید Users of such applications usually attempt to simplify or standardize the content of their messages through translating into and out of English language using their cell phone apps کاربران چنین برنامه هائی عموما جهت تسهیل در امر ترجمه محتوا از حالت زبان انگلیسی اپلیکیشنها در گوشیهای خود استفاده میکنند So in practice, due to the poor development of many cell phone applications, multilingualism might be reversed and the users could be missing out on lots of communicative opportunities

بنابراین در عمل بسیاری از برنامه های تلفنهای همراه به دلیل کاربرد ضعیفشان ممکن است در بخش چند زبانه بودن قوی نباشند و کاربران از بسیاری از آپشنها در عرصه امکانات مکالماتی محروم شوند According to the studies, being multilingual offers plenty of benefits and they include social, professional and even medical ones برطبق مطالعات, چند زبانه بودن دارای فواید زیادی میباشد از نقطه نظرات اجتماعی, حرفه ای و حتی پزشکی Being one, you will be able to communicate with people from other countries and understand new ideas and also it can help avoid dementia and Alzheimer’s فرد چند زبانه قادر به تکلم با مردم دیگر کشورها بوده و منظور آنها را متوجه شده و همچنین میتواند از زوال عقل و آلزایمر جلوگیری کند.

One of the downsides to many cell phone translation applications is the presence of the default QWERTY keyboard for lowercase and capital letters which makes it difficult for other language users such as Danish or French یکی از نقاط ضعف بسیاری از برنامه های ترجمه گوشیهای همراه حضور برنامه اصلی صفحه کلید QWERTY است که مار را برای کاربران دیگر زبانها مانند دانمارکی و فرانسوی دشوار میکند So when traveling internationally, by the users might choose English as the lingua franca when interacting with others بنابراین در سفرهای بین المللی, کاربران ممکن است که برنامه اصلی زبان گوشی خود در چنین اپلیکیشنهائی را به انگلیسی تغییر دهند.

The modern applications allow users to input voice data rather than using traditional keyboards which makes multilingual communication better برنامه های پیشرفته به کاربران این اجازه را میدهند تا از پیامهای صوتی بجای اطلاعات تایپی و صفحه کلید استفاده کنند که این خود برای چند زبانه بودن مفید است So the users are able to bypass the limits of typing and use a speech-to-text mechanism و کاربران قادر هستند تا از موانع تایپ کردن رها شده و از مکانیسم پیام صوتی به متن استفاده کنند Such apps actually offer NLP algorithms which stands for natural language processing such as Google digital assistant چنین برنامه هائی درواقع به کاربران الگوریتم پردازش طبیعی زبان را ارائه میکنند از قبیل دستیار دیجیتالی گوگل.