فعالیتهای بیرون از منزل

فعالیتهایی که ما در بیرون از منزل انجام میدهیم, چه مربوط به کار و شغلمان و چه در ارتباط با امور فرهنگی و تفریحی میتوانند در انجام دادن و ادامه مکالمه به ما یاری برسانند چون در خیلی از مواقع دراین باره به گپ و گفت با دیگران میپردازیم و با ارتقاء آگاهی و دانشمان درباره چنین مسائلی, خواهیم توانست با اعتماد به نفس بیشتری صحبت کنیم و تبادل نظر نماییم. In our today’s lesson, we would like to talk about outdoor activities همانطور که عرض شد, در درس امروز ما قصد داریم درباره فعالیتهای بیرون از منزل به صحبت بنشینیم. Let’s have a look at a few outdoor activities all of us are already familiar with and may have tried ourselves بیائید به چند تا از این فعالیتها که همه ما با آهنها آشنا بوده و ممکن است آنها را انجام داده باشیم, نگاهی بیندازیم.

Go to the beach, go running, go bike riding, go for a walk or take a walk, go swimming and go for a drive بیایید از اولین عبارت به ترجمه بپردازیم: رفتن به ساحل, دویدن, دوچرخه سواری کردن, قدم زدن که به دو صورت گفته میشود, به شنا رفتن و با ماشین برای رانندگی بیرون رفتن. به منظور پرسیدن سؤالات مرتبط با چنین کلمات و عباراتی, ما میتوانیم از When و How often استفاده کنیم: When did you go shopping? How often do you go bike riding چه وقت به خرید رفتید؟ چند وقت یکبار به رانندگی میروید؟ Did you have a good weekend? Yes, I did. Tell me, what did you do? Well, I went swimming in the pool and then went shopping آیا آخر هفته خوبی داشتید؟ بله داشتم. لطفا بگوئید چه کارهایی انجام دادید.

خوب, من برای شنا به استخر رفتم و سپس رفتم بیرون خرید. How often do you go for a drive? Actually I don’t have a car, so I take public transportation شما معمولا چند وقت یکبار با ماشین رانندگی میکنید؟ راستش من ماشین ندارم و به همین خاطر از حمل و نقل عمومی استفاده میکنم. Where were you last night at about nine o’clock? I called you at that time. Sorry I was not home and left my cell-phone in my apartment room. I went running in the park and then went bike riding in the gym دیشب حدود ساعت نه شب کجا بودی؟ من همان موقع به شما زنگ زدم. ببخشید منزل نبودم و گوشی تلفن همراهم رو در اتاق آپارتمانم جا گذاشته بودم. داشتم در پارک میدویدم و سپس برای دوچرخه سواری به باشگاه رفتم.

Were you at school yesterday? No, I had a cold and had to stay home آیا دیروز به مدرسه / دانشگاه رفتید؟ نه. سرما خورده بودم, به همین خاطر منزل ماندم. How was the weather last weekend? Did you go swimming or go to the beach آخر هفته قبل هوا چطور بود؟ آیا توانستید به شنا بروید و یا به ساحل دریا بروید؟ As a matter of fact last weekend it was all raining, day and night. So I went to the public library and read some great novels راستش آخر هفته قبل شب و روز داشت باران میبارید, به همین خاطر من به کتابخانه عمومی رفتم و چند رمان عالی خواندم. Did you go bike riding in the park yesterday evening? I think I saw you there near the pine trees آیا شما دیروز در پارک مشغول دوچرخه سواری بودید؟

من فکر کنم شما را نزدیک درختهای کاج در آنجا دیدم. As a matter of fact I did. The weather was warm and perfect and I decided not to stay at home for a couple of hours and do some aerobic exercise outside راستش رو بخواهید چون هوا گرم و مطبوع بود, من تصمیم گرفتم به بیرون رفته و مقداری ورزش هوازی انجام بدهم. Today the weather is sunny and warm. So, let’s go swimming and then go out for lunch امروز هوا آفتابی و گرم است. پس اگر موافق باشید با هم به استخر برای شنا رفته و سپس برای صرف ناهار به بیرون برویم. That sounds very nice پیشنهاد بسیار خوبیه. Who did you talk to today? I talked with my friend and then we went for a walk امروز با چه کسی صحبت کردید؟ با دوستم و سپس با هم رفتیم بیرون قدم بزنیم.