پرسش درباره کارهای انجام شده

در بسیاری از موارد در مکالمات روزمره ما از افراد مخاطب پرسشهایی درباره کارهایی که آنها در زمان گذشته انجام داده اند میپرسیم و یا اینکه خود مورد طرح چنین سؤالاتی قرار میگیریم. به عنوان نمونه به این جملات توجه کنید: What did you do last weekend? Did you go to any good movies شما آخر هفته قبل چکار کردید؟ آیا به تماشای فیلم خوبی رفتید؟ Where did you go? Did you drive to any interesting places in the city or stayed at home and watched TV or a DVD شما کجا رفتید؟ آیا با خودرو به مکانی جالب در شهر رفتید و یا اینکه در منزل مانده و به تماشای تلویزیون و یا دی وی دی پرداختید؟ When did you get home last night? Was it late or early دیشب کی به منزل مراجعت کردید؟ دیروقت یا زود؟

همانطور که ملاحظه میکنید, میتوان براحتی زمان گذشته ساده را با کلماتی مانند What و When ترکیب کرد تا سؤالاتی درباره وقایعی که در زمان قبل روی داده اند پرسید. به نمونه های دیگر نیز توجه کنید: How many glasses of milk do you drink a day? More than one شما هر روز چند لیوان شیر مینوشید؟ بیشتر از یک عدد؟ How many cups of tea did you drink yesterday after the football match دیروز بعد از تماشای مسابقه فوتبال چند فنجان چای نوشیدی؟ How often did you take a nap when working in that hospital last year پارسال وقتی در آن بیمارستان مشغول به کار بودی, هر چند وقت یکبار یه استراحت کوتاهی داشتی؟ Who did you see yesterday afternoon دیروز بعد از ظهر چه کسی را دیدی؟

Who went to the factory this morning to start the machines? I believe it was John دیروز چه کسی به کارخانه رفت تا ماشین آلات را روشن کند؟ ،کر میکنم که جان بود. همانطور که در این مثال ملاحظه میکنید, وقتی Who در نقش فاعل جملات استفاده میشود, از Did برای سؤال پرسیدن استفاده نمیشود. Where were you on Friday evening? I called your cell-phone several times but you did not pick up the phone جمعه شب کجا بودی؟ من بارها به تلفن همراه شما زنگ زدم ولی گوشی را بر نداشتی. I am sorry I was not at home. I was running at the gym ببخشید که منزل نبودم. داشتم در باشگاه می دویدم. I went to the movies yesterday and had a good time من دیروز به سینما رفتم و خیلی خوش گذشت.

Yesterday, when I left my office, I went to a good restaurant and had a pizza. Then I went to the theater with my wife and we watched a very good play together دیروز وقتی از شرکتم خارج شدم, به یک رستوران خوب رفته و یک پیتزا خوردم. سپس به اتفاق همسرم به یک تئاتر رفتیم و یک نمایشنامه خوب دیدیم. When did you get home afterwards? Was it before ten thirty بعد از آن چه وقت به خانه مراجعت کردید؟ قبل از ساعت ده و سی دقیقه؟ We went to an Italian restaurant and ordered a pizza. It had a lot of pepper and was very delicious ما به یک رستوران ایتالیایی رفتیم و یک پیتزا سفارش دادیم. خیلی خوشمزه بود و کلی فلفل داشت. I usually like peppery food and pizza because they are awesome

من معمولا غذاهای پر فلفل و پیتزا را دوست دارم چون عالی هستند. My wife does not like peppery foods very much but last night, she ate a little and I think the flavor and taste changed her mind and in the future she will like hot foods too گرچه همسرم از غذاهای پر فلفل زیاد خوشش نمی آید ولی طعم عالی غذا دیشب نظرش را تغییر داد و کمی از غذا خورد. فکر میکنم در آینده هم او غذاهای فلفلی را باز دوست خواهد داشت. I took out the garbage yesterday morning. Usually I do hosehold chores in our house دیروز صبح زباله ها را به بیرون از منزل بردم. معمولا کارهای خانه با من است. Last month, I went shopping with my friend and had a snack ماه قبل با دوستم به خرید رفتیم و غذای سبکی خوردیم.