رخدادهای گذشته

گرچه تا بحال عمدتا درباره زمان حال و آینده صحبت کرده ایم و از افعال و اصطلاحاتی استفاده کرده ایم که عمدتا با این دو زمان و وقت اشاره دارند, ولی زمان گذشته نیز از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در بسیاری از مکالمات لازم است که به رخدادهای به وقوع پیوسته در گذشته اشاره داشته باشیم. به عنوان مثال اگر شما هفته قبل به سینما رفتید, مهم است بدانید چطور با بهره گیری از افعال و عبارات صحیح, این اتفاق فرهنگی را بازگو نمایید. In today’s lesson, we are going to discuss past events and have a brief look at the vocabularies being used by speakers and in writing امروز ما قصد داریم درباره اتفاقات زمان گذشته بحث کنیم و نگاهی به واژگانی بیندازیم که توسط گویشوران و همچنین در نگارش استفاده میشود.

After reviewing the points mentioned in this lesson, you will be able to tell someone about a past event or ask questions about such a thing بعد از مرور درس امروز, شما قادر خواهید بود تا به فرد دیگری درباره یک اتفاقی که در زمان گذشته رخ داده است توضیح دهید و یا سؤالاتی درباره چنین رویدادی بپرسید. You will also be able to describe past activities with ease and talk about outdoor activities as well شما همچنین خواهید توانست تا براحتی به توصیف فعالیتهای در زمان گذشته پرداخته و درمورد فعالیتهای خارج از منزل نیز صحبت کنید. When we speak about the past events, we actually deal with times before today هنگام صحبت راجع به اتفاقات گذشته, ما درواقع راجع به وقایع و زمانهای قبل از امروز میپردازیم.

Let’s have a glance at years, decades and centuries بیایید تا نگاهی مختصر به مقوله سالها, دهه ها و قرن ها داشته باشیم. در بسیاری از موارد, ما به سالهای قدیم اشاره میکنیم مانند 1900 که معمولا نوشته و گفته میشود Nineteen hundred و نمونه بعدی 1901 Nineteen oh one درواقع عدد نوزده را ذکر میکنیم و سپس به اعداد دیگر اشاره میکنیم. The nineteen nineties یعنی دهه نود / به چند مثال توجه کنید که درباره رویدادها و فعالیتهایی هستند که در زمانهایی قبل از امروز به وقوع پیوسته اند: I wasn’t at school yesterday because yesterday was a national holiday and so I stayed at home and read a good book دیروز من به مدرسه / دانشگاه نرفتم چون تعطیل رسمی / عمومی بود و من در منزل ماندم و یک کتاب خوب خواندم.

It was cloudy yesterday and so, when going out, I took an umbrella with me از آنجائیکه دیروز هوا ابری بود, موقع خروج از منزل, من یک چتر با خود برداشتم. I looked at the culture magazine the day before yesterday and noticed there was a concert last night من پریروز به مجله فرهنگی نگاهی انداختم و متوجه شدم که دیشب کنسرتی ترتیب داده شده است. There were some great movies last weekend and I bought a few tickets هفته گذشته چند فیلم خیلی خوب برای تماشا وجود داشتند و من چند بلیط خریدم. I called you yesterday but you were not home من دیروز به شما زنگ زدم ولی منزل نبودید. Please tell me where you were when I called you last night at around seven thirty

لطفا به من بگوئید دیشب حدود ساعت هفت و سی دقیقه وقتی زنگ زدم کجا بودید؟ Did you work yesterday? Were you at work yesterday این دو جمله مترادف بوده و هردو به یک معنی بکاربرده میشوند به معنی: آیا دیروز به سر کار رفتید؟ When was she in Italy? In June or May او چه وقت در ایتالیا بود؟ در ماه ژوئن یا ماه مه؟ Who was the lecturer last night in the meeting دیروز در جلسه چه کسی سخنران بود؟ When were those people in the seventies آن افراد در دهه هفتاد کجا بودند؟ Where were you last weekend? In Isfahan or Shiraz آخر هفته گذشته کجا بودید؟ در اصفهان یا شیراز؟ I was at the bookstore yesterday noon when you called me دیروز ظهر وقتی به من تلفن زدی من در کتابفروشی بودم.