آینده و زمان حال استمراری

در این درس نیز به بررسی استفاده از زمان حال استمراری برای بیان رخدادهای آینده نزدیک و همچنین جملاتی مفید برای مکالمات روزمره میپردازیم. I asked my friend to join me at the table من از دوستم درخواست کردم که به من در هنگام صرف غذا ملحق شود. There is a minor delicate difference between simple present tense and the present continuous and we are going to have a brief look at this matter فرق ظریفی بین زمانهای حال ساده و حال استمراری وجود دارد و ما قصد داریم نگاهی گذرا به این مسأله داشته باشیم. When using verbs such as have, need and like, it is better to almost always use simple present tense در مواقع استفاده از افعال have, need, like بهتر است که همواره از زمان حال ساده کمک بگیریم.

I like a cup of coffee is more correct than I am liking a cup of coffee همانطور که ملاحظه میکنید, جمله اول از دومی صحیح تر و بهتر است. درواقع در موارد بیان ترجیح, علاقه و احتیاج داشتن به چیزی, بهتر است که از حال استمراری استفاده نکرده و بجای آن از زمان حال ساده بهره بگیریم. It is also highly recommended to make use of simple present tense when describing habitual actions and when using frequency adverbs in sentences از جمله موارد دیگری که توصیه شده است از حال ساده استفاده کنیم, بیان افعال و اقداماتی است که به صورت عادت در زندگیمان روی میدهند و همچنین هنگام استفاده از قیدهای تناوبی I cook lunch and dinner every day هر روز تهیه و پخت ناهار و شام با من است.

I actually never eat honey for breakfast راستش رو بخواهید, من هرگز با صبحانه عسل نمیخورم. For actions in progress right now, however, or the ones happening in the near future, we’d better use present continuous لکن درمورد افعالی که هم اکنون در حال رخ دادن میباشند و یا آنهایی که در آینده نزدیک اتفاق می افتند, استفاده از زمان حال استمراری توصیه میشود. We are exercising in the park right now or I am running in the park along the river right now ما الان در پارک مشغول ورزش کردن هستیم و ترجمه جمله دوم من الان در پارک در امتداد رودخانه درحال دویدن میباشم. I am studying French this year من امسال زبان فرانسه خواهم خواند. حال استمراری در ایتجا جایگزین مناسبی برای Will برای بیان آینده است.

We are eating lunch in the kitchen right now ما الان مشغول صرف ناهار در آشپزخانه هستیم. We are going shopping this afternoon and going to the movies then ما امروز بعد از ظهر به خرید میرویم و پس از آن به سینما خواهیم رفت. Where do you usually have breakfast – at home or at the restaurant around the corner of B street معمولا شما کجا صبحانه تان را صرف میکنید؟ در منزل و یا در رستوران نبش خیابان ب؟ They do not like cream in their coffee but now they are eating biscuits with milk آنها به قهوه شان خامه/شیر اضافه نمیکنند ولی در حال حاضر مشغول خوردن شیر و بیسکویت هستند. We should clean the kitchen every day to keep our house neat برای تمیز نگهداشتن منزل ما باید هرروز آشپزخانه را تمیز کنیم.

My colleagues are not here right now. They are driving to work and they are driving on the city expressways at the moment همکارانم در حال حاضر اینجا حضور ندارند. آنها در بزرگراههای شهر و به سمت محل کارشان در حال رانندگی هستند. I am making dinner tonight and so, I need a box of pasta and six cans of tomato من امشب شام می پزم, بهمین خاطر به یک بسته ماکارونی و شش قوطی رب گوجه فرنگی نیاز دارم. Are you making potato soup for lunch today or should I go out and buy a pizza for us آیا شما امروز سوپ سیب زمینی خواهید پخت یا اینکه من بیرون رفته و یک پیتزا بخرم؟ Are you working tomorrow as well or Are you going to work tomorrow too هردوی این جملات به یک معنی هستند, آیا شما فردا هم به سرکار می روید؟ I am sorry but I can’t talk right now, I am studying ببخشید الان نمیتوانم صحبت کنم چون دارم مطالعه میکنم.