جملات جدید و کاربردی درباره مواد غذایی

بیایید درس امروز را با چند نمونه سؤال درباره مواد غذایی غیر قابل شمارش آغاز نماییم: با استفاده از How much و Is there any راجع به موجود بودن و کمیت چنین موادی صحبت میکنیم. How much bread do you like for your breakfast شما برای صرف صبحانه تان به چه مقدار نان احتیاج دارید؟ درواقع در اینجا نمیتوانیم از How many استفاده کنیم چون همانطور که از دروس قبلی بخاطر دارید, نان قابل شمارش نیست و نمیتوان در اینجا از How many به عنوان چند تا استفاده کرد. البته از اصطلاح کاربردی و بسیار مفید How many loaves of bread would you like خیلی استفاده میشود چون A load of bread ترجمه شده است به یک عدد قرص نان. How much tea is there in the kettle در کتری چه مقدار چای وجود دارد؟

How much water do you need to boil for making coffee for your breakfast به منظور تهیه قهوه برای صبحانه, شما چه مقدار آب را خواهید جوشاند؟ Let me check the fridge to see mow much butter there is اجازه بدهید تا من یخچال را چک کنم تا ببینم چقدر کره موجود است. ظروف که محتوی مواد غذایی غیر قابل شمارش هستند Containers and quantities در صحبتهای روزمره بسیار مفید میتوانند باشند. I went to the supermarket this morning to buy a box of pasta من امروز به فروشگاه بزرگ مواد غذایی رفتم تا یک بسته ماکارونی خریداری نمایم. There are three fresh crisp loaves of bread on the counter you can have for your lunch today تعداد سه عدد نان تازه برشت روی قفسه وجود دارند و شما میتوانید برای ناهار آنها را میل کنید.

In order to make this wonderful pancake, you need a bottle of juice first به منظور تهیه این پن کیک خوشمزه و عالی, شما به عنوان اولین چیز به یک شیشه آب میوه نیاز دارید. Most guests in our restaurant order a can of Cola with their sandwiches اکثر مشتریان رستوران ما با ساندویچ هایشان یک نوشابه هم سفارش میدهند. A bag of onions is definitely required to make this Italian soup یک بسته پیاز قطعا برای درست کردن این سوپ ایتالیی مورد نیاز است. I was reading a magazine the other day and found some interesting incomplete grammatical boxes, needed to be filled with how much and how many چند روز قبل در یک مجله به نکاتی گرامری برخوردم که با how much و how many باید کامل می شدند.

Please ask all guests in this coffee shop how many loaves of bread they would like with their meals لطفا از همه میهمانان حاضر در این کافی شاپ بپرسید که چند عدد نان با غذایشان میل دارند سفارش دهند. There are no bags of onion in this supermarket at the moment در حال حاضر در این سوپرمارکت هیچ بسته پیازی باقی نمانده است. I would like to make two cheese sandwiches for lunch today, is theقe any left in the refrigerator امروز برای ناهار میخواهم دو تا ساندویچ پنیر درست کنم. آیا هیچ پنیری در یخچال موجود هست؟ Please have a look at the menu on the table. Would you like sugar and milk in your coffee or tea لطفا به منو روی میز نگاه کنید. آیا شیر یا شکر با قهوه و یا چای میل دارید؟

There are currently three eggs and two potatoes for the pancake but we need a few more of each در حال حاضر تعداد سه عدد تخم مرغ و دو سیب زمینی برای تهیه پن کیک وجود دارد ولی ما از هر کدام یه چند تایی بیشتر نیاز داریم. این جمله در بسیاری از موارد و هنگام صرف صبحانه کاربرد دارد: Would you like coffee or tea? I’d like tea please. Thanks قهوه میل دارید یا چای؟ من چای میل دارم. متشکرم. And would you like sugar و شکر هم میل دارید؟ No, thanks نه ممنونم. Please pass the butter and cheese. Here you are لطفا پنیر و شکر را به من بدهید. بفرمایید. So by reviewing the sentences in this lesson, we too will be able to offer and ask for foods and drinks پس ما با مرور کردن جملات و عبارات مطرح شده در این درس, قادر خواهیم بود تا مواد غذایی و نوشیدنیها را درخواست کنیم و به دیگران هم تعارف کنیم.