مصاحبه های شغلی و سوالات مربوطه

شاید شما هم در یک یا چند مصاحبه شغلی شرکت کرده باشید و یا در چنین جلساتی به منظور تست آمادگی افراد داوطلب برای تصدی مشاغل حضور به هم رسانیده باشید و همانگونه که مطلع هستید, در کنار تعارفات و آشنائیهای مرسوم در ابتدای چنین جلساتی, یکسری سوالات و پرسشهائی مطرح میشوند که افراد داوطلب به آنها پاسخهائی نیز ارائه خواهند داد. میتوان به چنین مواردی اشاراتی داشت و اینکه با فرض اینکه شما در چنین جلسات مصاحبه به عنوان فرد پرسشگر حضور خواهید داشت, چگونه خواهید توانست تا از بین کلیه افرادی که با شما تماس گرفته و برای مشاغل آگهی شده اعلام آمادگی میکنند اشخاص مناسب برای اداره و شرکت خود را پیدا کنید. بیائید به اتفاق یکدیگر به چنین سوالات و پاسخهائی نگاهی بیندازیم.

Interview sessions are normally held for careers and the interviewers and interviewees will meet each other in order to discuss whether there is a mutual agreement and an atmosphere of trust and cooperation between them معمولا جلسات مصاحبه در زمینه های شغلی برگزار میگردند و هم مصاحبه کنندگان و هم مصاحبه شوندگان در این ملاقاتها تلاش میکنند تا به ارزیابی توافقهای دوجانبه و بررسی جو اطمینان و همکاری در بین خود بپردازند Please note that the individuals who are going to ask you some questions on your education and skills are probably the same people whom you will regularly meet in the office which is going to become yours as well, so they can become your good colleagues

لطفا توجه کنید که افرادی که در جلسات پرسش و پاسخ با شما شرکت میکنند درواقع از همان اداراتی هستند که شما پس از قبولی در مصاحبه در آنها مشغول به کار خواهید شد پس بنابراین آنها میتوانند به عنوان همکاران خوب شما در نظر گرفته شوند Job interviews are still among the best and oldest methods of checking out the skills and capabilities of the jobs applicants and no wonder many books have been published on how to appear in such meetings like a champion and win the posts مصاحبه های شغلی هنوز هم به عنوان یکی از قدیمیترین و بهترین روشهای بررسی توانائیها و مهارتهای داوطلبین مشاغل در نظر گرفته میشوند و در همین رابطه کتابهائی درباره حضور قدرتمند و تصاحب مشاغل چاپ شده اند.

If you are keen to begin working at some special companies and departments, there is a lot you could do to enhance and improve your chances of landing the jobs offered like brainstorming with colleagues and friends and checking out their online websites to get familiar with their structures چنانچه علاقمند به کار در شرکت و یا اداره خاصی هستید, کارهای زیادی میتوانید انجام دهید در جهت بهبود شانس خود برای تصدی آن مشاغل از قبیل صحبت و مشورت با دوستان و همکاران و همچنین بازدید از وبسایت آنها تا با ساختارشان آشنا شوید On the other hand, if you are going to interview the jobs applicants, you can brainstorm with colleagues and check out the net to prepare a list of the questions you will ask the job seekers

از طرف دیگر, چنانچه شما به عنوان فرد مصاحبه کننده هستید میتوانید با همکاران مشورت کرده و با گشتی در فضای مجازی به تهیه لیستی از سوالاتی بپردازید که افراد داوطلب مشاغل به آنها پاسخ خواهند داد Questions usually move around topics such as the education fields of the applications, their experience backgrounds, the skills they possess which can be valuable to the companies and the reason they are interested in becoming a member of the departments and whether they are a team player سوالاتی که در این زمینه ها مطرح میشوند عبارتند از سابقه علمی آموزشی و همچنین تاریخچه سوابق و تجربیات افراد و مهارتهائی که آنها دارند و برای شرکتها ارزشمند میباشند و دلیل علاقه آنها برای کارکردن و روحیه کار گروهی در ادارات.