اهداء کتاب به کتابخانه

تقریبا کمتر خانه ای را میتوان یافت که در آن حداقل یک یا چند کتاب وجود نداشته باشند و طبیعتا همواره توصیه میشود تا همه ما بیشتر به کتاب و فرهنگ کتابخوانی و مطالعه علاقه و توجه نشان دهیم. کتابخانه نیز واژه ای آشنا برای همه ما میباشد چون از کودکی با آن مانوس هستیم و چه در مدرسه و دانشگاه و همچنین در فرهنگسراهای محل زندگی خود از کتابخانه ها دیدن کرده و از آنها استفاده نموده ایم. یکی از حرکات فرهنگی بسیار زیبا میتواند اهداء کتابهای مطالعه شده در منزل به کتابخانه ها باشد و بدین ترتیب به غنای فرهنگی و علمی چنین مراکزی افزون خواهد شد. حتی بعضی اوقات به هنگام اسباب کشی و یا تمیز کردن منزل میتوان به چند کتاب برخورد که دیگر آنها را مطالعه نمیکنید و میتوانید آنها را اهدا کنید.

Making the habit of studying more books can be a great sign of moving ahead in the area of culture and education عادت بیشتر داشتن به مطالعه کتابها را میتوان به عنوان پیشرفتی در زمینه فرهنگ و آموزش تلقی کرد As a matter of fact, when you visit your friend’s house and have a look at a huge library containing dozens or hundreds of valuable titles in a variety of subjects, you will have a good feeling immediately در حقیقت, به هنگام بازدید از منزل دوستتان و دیدن یک کتابخانه بزرگ که حاوی ده ها و بلکه صدها مجلد ارزشمند در موضوعات متنوع میباشند, شما بلافاصله احساس خوبی خواهید داشت Books have been considered food for thought and soul از کتابها به عنوان غذائی برای فکر و روح نام برده اند.

But in addition to buying and studying books, there is another great habit you too can consider and that is donating books you have already read several times to the public libraries, so that other people who are not able to afford buying books, can borrow them from public libraries ولی در کنار خریدن کتابها, عادت پسندیده دیگری هم وجود دارد و آن اهدای کتابهائی هستند که شما چندین بار آنها را مطالعه کرده اید و بدین ترتیب, افرادی که توان مالی خرید کتابها را ندارند, قادر خواهند بود تا آن عناوین را از کتابخانه های عمومی قرض بگیرند Please note that even a few of the books you have read in libraries could have been donated by other people which as mentioned can be considered a valuable cultural move

لطفا توجه کنید که برخی از کتابهائی که شما در کتابخانه ها مطالعه کرده اید نیز ممکن است توسط دیگران اهدا شده باشند و این حرکت همانگونه که عرض شد ارزشمند است When you donate a good book to the library in your neighborhood, you are directly affecting the educational level of that district in a clear manner and such social contributions can make life for all residents more comfortable and peaceful هنگامیکه شما یک کتاب را به کتابخانه محل سکونت خود میبخشید, در حقیقت بطور مستقیم نقش دارید در ارتقاء سطح آموزشی آن منطقه و این کار اجتماعی, زندگی را برای ساکنین راحتتر و آرامبخش تر میسازد A good idea is to clean up your apartment today and see if there are some unwanted books you can donate

نظر خوبی است تا امروز به نظافت آپارتمان خود بپردازید تا ببینید کتابهائی وجود دارند که دیگر به آنها نیازی ندارید و میتوانید آنها را اهدا کنید Upon entering public libraries, you will be confronted with several shelves and categories and stands which contain plenty of informative titles, and many of the books could have been donated by other citizens, scholars and well-wishers به محض ورود به کتابخانه های عمومی, شما با قفسه ها و طبقه بندیهای زیادی مواجه خواهید شد که حاوی عناوین زیادی میباشند و این کتابها ممکن است توسط افراد خیر خواه و دانش پژوهان و دیگر شهروندان اهدا شده باشند.

Books can be considered some of the best new friends you can find in your life and they actually reflect memories or experiences of some authors who are offering you valuable tips for everyday life کتابها را میتوان به عنوان برخی از بهترین دوستان جدیدی نام برد که شما میتوانید آنها را در زندگی خود بیابید و در آنها نویسندگان خاطرات و تجربیات ارزشمند خود را با شما و برای زندگی روزمره در میان میگذارند Even if you consider becoming a professional writer in the future, you can start with checking out the libraries in your city and studying the top titles حتی اگر شما در این اندیشه هستید تا در آینده یک مولف گردید, میتوانید با سر زدن به کتابخانه های شهر خود و مطالعه آثار برگزیده آغاز نمائید.